Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Darovacia zmluva
12/D/23
1 000,00 € Branislav Drak Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20234527_Z
2 380,80 € KASON, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
25. Máj 2023
Kúpna zmluva
38/O/23
86 461,20 € Artspect spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
25. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20234461_Z
2 398,80 € NILTEX s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
25. Máj 2023
Kúpna zmluva
36/O/23
16 200,00 € Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
25. Máj 2023
Kúpna zmluva
37/O/23
72 000,00 € Unique Medical s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
19. Máj 2023
Zmluva o dielo
35/O/23
2 204,00 € MGM, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
18. Máj 2023
Kúpna zmluva
31/O/23
7 655,00 € GRIZZLY, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
18. Máj 2023
Darovacia zmluva
11/D/23
250,00 € TeKat, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
18. Máj 2023
Kúpna zmluva
32/O/23
268 900,00 € ULTRAMED, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
18. Máj 2023
Kúpna zmluva
34/O/23
45 550,00 € Unique Medical s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
18. Máj 2023
Kúpna zmluva
33/O/23
97 600,00 € Unique Medical s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
17. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20234055_Z
4 919,99 € HS technology s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
11. Máj 2023
Dodatok č.31 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 3007NSP2000117
3007NSP2000117/31
0,00 € UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
11. Máj 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 21/N/2021 zo dňa 31.12.2021
4/N/2023
0,00 € DETSKÁ AMBULANCIA A POHOTOVOSŤ, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
11. Máj 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 21/N/2021 zo dňa 31.12.2021
21/N/2021-1
0,00 € MUDr. Anna Vallová Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
3. Máj 2023
Kúpna zmluva
30/O/23
110 400,00 € Unique Medical s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
2. Máj 2023
Dodatok č.37
73NSP1000617/37
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
28. Apríl 2023
Kúpna zmluva
Z20233304_Z
972,00 € BATIST Medical SK, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
28. Apríl 2023
Kúpna zmluva
Z20233315_Z
55,80 € PharmaComp s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica