Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2021
Kúpna zmluva
Z20211749_Z
3 598,80 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
2. Február 2021
Kúpna zmluva
Z20211273_Z
29 940,00 € OLEJÁRI s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
27. Január 2021
Kúpna zmluva
Z2021844_Z
3 276,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
27. Január 2021
Kúpna zmluva
Z2021842_Z
552,00 € Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
21. Január 2021
Kúpna zmluva
Z2021514_Z
1 216,68 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
21. Január 2021
Kúpna zmluva
Z2021515_Z
65,88 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
19. Január 2021
Kúpna zmluva
Z2021178_Z
379,20 € Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
15. Január 2021
Kúpna zmluva
Z2021162_Z
5 036,40 € NILTEX s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
8. Január 2021
Kúpna zmluva
Z202119_Z
10 560,00 € Green Technologies Slovakia s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
8. Január 2021
Kúpna zmluva
Z202116_Z
Zrušená
418,80 € Gelezis, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
8. Január 2021
Kúpna zmluva
Z202118_Z
7 080,00 € Green Technologies Slovakia s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
17. December 2020
Kúpna zmluva
Z202033338_Z
569,80 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
17. December 2020
Kúpna zmluva
Z202033345_Z
1 824,90 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
17. December 2020
Kúpna zmluva
Z202033342_Z
236,50 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
16. December 2020
Kúpna zmluva
Z202033158_Z
7 776,00 € PharmaComp s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
16. December 2020
Kúpna zmluva
Z202033159_Z
1 378,80 € PharmaComp s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
3. December 2020
Kúpna zmluva
Z202031907_Z
29 638,80 € NILTEX s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
2. December 2020
Kúpna zmluva
Z202031554_Z
16 414,80 € Media Comp. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
2. December 2020
Rámcová dohoda
Z202031542_Z
9 690,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
24. November 2020
Kúpna zmluva
Z202030572_Z
54 660,00 € Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica