Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. November 2020
Kúpna zmluva
Z202028054_Z
4 200,00 € Protech, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
3. November 2020
Darovacia zmluva hnuteľného majetku štátu č. 437/2020
437/2020
125 982,72 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
28. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202027179_Z
1 028,40 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
28. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202027083_Z
1 198,80 € BEGA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
28. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202027181_Z
130,80 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
28. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202027082_Z
2 028,00 € VEREX ŽILINA, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
27. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202026883_Z
7 560,00 € Protech, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
22. Október 2020
Rámcová dohoda
Z202026495_Z
1 560,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
22. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202026497_Z
Zrušená
23 878,80 € PPSK invest družstvo Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
21. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202026106_Z
15 996,00 € Lohmann & Rauscher, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
20. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202025830_Z
1 044,00 € Solarprojekt s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
20. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202025992_Z
1 909,60 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
20. Október 2020
Rámcová dohoda
Z202025795_Z
23 640,00 € ROIN, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
20. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202025988_Z
629,20 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
20. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202025080_Z
2 982,00 € Lohmann & Rauscher, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
20. Október 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202025486_Z
159 286,80 € FCC Slovensko, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
20. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202025457_Z
36 294,00 € MGM, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
20. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202025509_Z
948,00 € Roman Laco - ROADA Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
20. Október 2020
Kúpna zmluva
Z202025223_Z
310,80 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica