Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. September 2020
Kúpna zmluva
Z202021131_Z
816,00 € STATUS S, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
31. August 2020
Kúpna zmluva
Z202020807_Z
55 956,00 € CMI spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
6. August 2020
Rámcová dohoda
Z202018248_Z
61 500,00 € TOWDY s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
4. August 2020
Kúpna zmluva
Z202017936_Z
942,00 € TOWDY s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
24. Júl 2020
Kúpna zmluva
Z202016762_Z
236,50 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
24. Júl 2020
Kúpna zmluva
Z202016758_Z
622,05 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
24. Júl 2020
Kúpna zmluva
Z202016747_Z
1 665,10 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
22. Júl 2020
Kúpna zmluva
Z202016429_Z
1 036,80 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
22. Júl 2020
Rámcová dohoda
Z202016169_Z
Zrušená
94 654,80 € TOWDY s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
22. Júl 2020
Rámcová dohoda
Z202016416_Z
11 490,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
22. Júl 2020
Kúpna zmluva
Z202016431_Z
115,20 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
16. Júl 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202015928_Z
4 800,00 € BEXPO s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
13. Júl 2020
Kúpna zmluva
Z202015382_Z
613,20 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
13. Júl 2020
Rámcová dohoda
Z202015352_Z
Doplnená
25 945,15 € ATRIO PLUS, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
13. Júl 2020
Kúpna zmluva
Z202015345_Z
480,00 € DD21 s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
6. Júl 2020
Kúpna zmluva
Z202014483_Z
68 160,00 € BMT, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
6. Júl 2020
Rámcová dohoda
Z202014507_Z
Zrušená
20 279,99 € ATRIO PLUS, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
25. Jún 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202013627_Z
32 397,60 € FCC Slovensko, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
15. Jún 2020
Kúpna zmluva
Z202012346_Z
786,00 € TOWDY s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
5. Jún 2020
Kúpna zmluva
Z202011558_Z
1 144,80 € HS technology s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica