Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Február 2021
Kúpna zmluva
Z20211959_Z
8 640,00 € Green Technologies Slovakia s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
10. Február 2021
Kúpna zmluva
Z20211894_Z
958,80 € Aquastar, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
10. Február 2021
Kúpna zmluva
Z20211906_Z
200,64 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
8. Február 2021
Kúpna zmluva
Z20211724_Z
4 144,80 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
8. Február 2021
Kúpna zmluva
Z20211739_Z
4 375,20 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
8. Február 2021
Kúpna zmluva
Z20211725_Z
443,76 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
8. Február 2021
Kúpna zmluva
Z20211742_Z
3 058,00 € TZMO Slovakia s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
8. Február 2021
Kúpna zmluva
Z20211727_Z
1 360,80 € Teleflex Medical, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
8. Február 2021
Kúpna zmluva
Z20211743_Z
1 992,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
8. Február 2021
Kúpna zmluva
Z20211749_Z
3 598,80 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
2. Február 2021
Kúpna zmluva
Z20211273_Z
29 940,00 € OLEJÁRI s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
27. Január 2021
Kúpna zmluva
Z2021844_Z
3 276,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
27. Január 2021
Kúpna zmluva
Z2021842_Z
552,00 € Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
21. Január 2021
Kúpna zmluva
Z2021514_Z
1 216,68 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
21. Január 2021
Kúpna zmluva
Z2021515_Z
65,88 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
19. Január 2021
Kúpna zmluva
Z2021178_Z
379,20 € Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
15. Január 2021
Kúpna zmluva
Z2021162_Z
5 036,40 € NILTEX s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
8. Január 2021
Kúpna zmluva
Z202119_Z
10 560,00 € Green Technologies Slovakia s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
8. Január 2021
Kúpna zmluva
Z202116_Z
Zrušená
418,80 € Gelezis, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
8. Január 2021
Kúpna zmluva
Z202118_Z
7 080,00 € Green Technologies Slovakia s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica