Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/N/2023
7/N/2023
838,20 € Igor Šamaj - IČOTREND Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
24. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/N/2023
6/N/2023
744,00 € Levisa, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
24. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/N/2023
8/N/2023
505,13 € Eva Martincová Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
24. Apríl 2023
Kúpna zmluva
Z20233028_Z
1 356,00 € BANCHEM, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
24. Apríl 2023
Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov.
27/O/23
0,00 € Medtronic Slovakia, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
20. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
26/O/23
960,00 € SpinTeQ, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
5. Apríl 2023
Supervízna zmluva č. ST202252
22/O/23/2
81 195,12 € STAPRO SLOVENSKO s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
5. Apríl 2023
Dodatok č.1
51/O/19
0,00 € POVORT s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
4. Apríl 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 19/N/2018.
19/N/2018
0,00 € IGA Derma, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232309_Z
218,90 € BATIST Medical SK, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
30. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
25/O/23
0,00 € KRANKAS, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
30. Marec 2023
Dohoda o uznaní dlhu
21/O/23
4 589,41 € Vladimíra Maceková Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
30. Marec 2023
Dodatok č.1
22/O/23/1
0,00 € MDclinic, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
30. Marec 2023
Rámcová zmluva o výkone činnosti.
22/O/23
0,00 € MDclinic, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
30. Marec 2023
Zmluva o spolupráci a o spracovaní osobných údajov
23/O/23
0,00 € Ortopédia PJ s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
30. Marec 2023
Zmluva o spolupráci a o spracovaní osobných údajov
24/O/23
0,00 € POVORT s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
30. Marec 2023
Dohoda o uznaní dlhu a o úhrade dlžnej čiastky v splátkach
20/O/23
1 261,68 € Vladimíra Maceková Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232206_Z
1 178,40 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
29. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232208_Z
204,00 € KORAKO plus, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
29. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232207_Z
96,80 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica