Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2015
Zmluva č.48/NR/2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality.
OU-NR-OO-2015/002175
5 000,00 € Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra Obec Brestovec
17. Jún 2015
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-293-011/2015
KRHZ-NR-293-011/2015
114 813,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Brestovec
26. Máj 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín 2015
635/2015
1 100,00 € Úrad vlády SR Obec Brestovec
16. December 2014
Zmluva o prevode č. 01080/2014-PKZP-K40057/14.00 - Obec Brestovec, k.ú. Brestovec.
01080/2014-PKZP-K40057/14.00
50,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Brestovec
4. November 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
1074/2014
573,00 € Úrad vlády SR Obec Brestovec
17. Marec 2014
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKN
354-11-1213/2014
18,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Brestovec
13. November 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
1238/2013
700,00 € Úrad vlády SR Obec Brestovec
15. Október 2013
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 20311/26110130083
20311/26110130083
0,00 € Ústav informácií a prognóz školstva Obec Brestovec
13. September 2013
ZMLUVA č. 92960 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fo?idu formou dotácie
92960 08U01
60 000,00 € Environmentálny fond Obec Brestovec
31. Január 2013
Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z KN
03/2013 SKMY
0,00 € Správa katastra Trenčín Obec Brestovec
21. November 2012
Z M L U V A č. 86211 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86211 08U01
46 669,00 € Environmentálny fond Obec Brestovec
18. September 2012
ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
763/2012
900,00 € Úrad vlády SR Obec Brestovec
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86509 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86509 08U01
5 505,00 € Environmentálny fond Obec Brestovec, okres Komárno
27. Marec 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
2012_PKR_GR_2631
736,80 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Brestovec, Základná škola
23. Máj 2011
Zmluva o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu SR
OBU-TN-ZM-A-2011-00812-2011
27,33 € Obvodný úrad Trenčín Obec Brestovec