Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Október 2019
Z M L U V A č. 140694 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140694 08U02
170 000,00 € Environmentálny fond Obec Brestovec
20. September 2019
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-186-024/2019
KRHZ-TN-186-024/2019
110 040,00 € SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Brestovec
2. August 2019
Z M L U V A č. 134782 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134782 08U03
18 000,00 € Environmentálny fond Obec Brestovec
16. Júl 2019
ZMLUVA č. 13/POD-401/19 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD
SAŽP SE/POD/2019/35
4 750,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Brestovec
15. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071T116 zo dňa 11. apríla 2019.
323/2019
14 500,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obec Brestovec
22. Október 2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002923 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-002923
29 983,38 € Ministerstvo vnútra SR Obec Brestovec
27. September 2018
Zmluva č. 15/POD-401/18 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD
SAŽP SERP/POD/2018/150
5 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Brestovec
25. September 2018
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-152-014/2018
KRHZ-NR-152-014/2018
13 840,54 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Brestovec
9. August 2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-001486-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-001486-003
30 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Brestovec
13. Jún 2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000868-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-000868-003
29 500,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Brestovec
12. December 2017
Zmluva o zriadení VB č. 00154/2017-PKZO-B40003/17.00 - Obec Brestovec, k.ú. Brestovec
00154/2017-PKZO-B40003/17.00
78,05 € Slovenský pozemkový fond Obec Brestovec
30. Október 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
613/2017
1 000,00 € Úrad vlády SR Obec Brestovec
30. August 2017
Z M L U V A č. 123031 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
123031 08U02
120 000,00 € Environmentálny fond Obec Brestovec
29. Jún 2017
Zmluva č.59/NR/2016 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
OU-NR-OO-2017/001585
5 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Nitra Obec Brestovec
12. Apríl 2017
Zmluva o zriadení VB č. 00160/2017-PKZO-B40004/17.00 - Obec Brestovec
00160/2017-PKZO-B40004/17.00
52,15 € Slovenský pozemkový fond Obec Brestovec
23. August 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín 2016
477/2016
1 000,00 € Úrad vlády SR Obec Brestovec
29. Jún 2016
Darovacia zmluva
1661/CVTISR/2016
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Brestovec
26. Október 2015
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-V-238/2015-043
KRHZ-TN-V-238/2015-043
14 359,00 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Brestovec
20. Október 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
586/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Brestovec
21. September 2015
Zmluva č.48/NR/2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality.
OU-NR-OO-2015/002175
5 000,00 € Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra Obec Brestovec