Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 157/2022/08431
35/2022
41 869,93 € COLAS Slovakia, a.s. Obec Brestovec
27. Júl 2022
Kúpna zmluva
36/2022
238,92 € Miroslav Mockovčiak Obec Brestovec
25. Júl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a Nájomná zmluva - k.ú. Brestovec, "Brestovec - rozšírenie vodovodu", LV č. 764. Počas realizácie stavby bude na pozemky uzatvorený nájomný vzťah.
672/2022-BA
100,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Brestovec
22. Júl 2022
Zmluva o dodaní služieb č. 5/2022
32/2022
0,00 € Peter Topolčany Obec Brestovec
22. Júl 2022
Kúpna zmluva
33/2022
186,00 € Janka Drgoňová Obec Brestovec
22. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/2022
34/2022
100,00 € Združenie bratstva Čechov a Slovákov Obec Brestovec
19. Júl 2022
Kúpna zmluva
31/2022
331,32 € Anna Hlbočanová Obec Brestovec
18. Júl 2022
Zmluva č. 459/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
13/2022
300,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Brestovec
15. Júl 2022
Municipálny úver-Univerzál Zmluva o úvere č.20/006/22
12/2022
68 000,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Brestovec
14. Júl 2022
Z M L U V A č. 459/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
459/2022/OKaŠ
300,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Brestovec
12. Júl 2022
Kúpna zmluva
30/2022
373,00 € Vlastimil Kučera, Emília Kučerová Obec Brestovec
11. Júl 2022
Zmluva č. 624/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu
11/2022
300,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Brestovec
7. Júl 2022
Zmluva č. 624/2022/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu
624/2022/OKaS
300,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Brestovec
1. Júl 2022
Nájomná zmluva kultúrneho domu 3/2022
8/2022
130,00 € Erika Križanová Obec Brestovec
1. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí služieb č. 22/017
29/2022
400,00 € ISA projekta, s.r.o. Obec Brestovec
30. Jún 2022
Darovacia zmluva KRHZ-TN-VO-230-067/2022
28/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Brestovec
29. Jún 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o pristúpení k záväzku
27/2022
288,91 € BELLINA, n.o. Obec Brestovec
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí služieb č. 22/014
26/2022
400,00 € ISA projekta, s.r.o. Obec Brestovec
20. Jún 2022
Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
7/2022
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Brestovec
20. Jún 2022
Zmluva o odbere odpadových plastov
6/2022
0,00 € DURAMOL, s.r.o. Obec Brestovec