Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000868-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-000868-003
29 500,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Brestovec
12. December 2017
Zmluva o zriadení VB č. 00154/2017-PKZO-B40003/17.00 - Obec Brestovec, k.ú. Brestovec
00154/2017-PKZO-B40003/17.00
78,05 € Slovenský pozemkový fond Obec Brestovec
30. Október 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
613/2017
1 000,00 € Úrad vlády SR Obec Brestovec
30. August 2017
Z M L U V A č. 123031 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
123031 08U02
120 000,00 € Environmentálny fond Obec Brestovec
29. Jún 2017
Zmluva č.59/NR/2016 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
OU-NR-OO-2017/001585
5 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Nitra Obec Brestovec
12. Apríl 2017
Zmluva o zriadení VB č. 00160/2017-PKZO-B40004/17.00 - Obec Brestovec
00160/2017-PKZO-B40004/17.00
52,15 € Slovenský pozemkový fond Obec Brestovec
23. August 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín 2016
477/2016
1 000,00 € Úrad vlády SR Obec Brestovec
29. Jún 2016
Darovacia zmluva
1661/CVTISR/2016
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Brestovec
26. Október 2015
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-V-238/2015-043
KRHZ-TN-V-238/2015-043
14 359,00 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Brestovec
20. Október 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
586/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Brestovec
21. September 2015
Zmluva č.48/NR/2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality.
OU-NR-OO-2015/002175
5 000,00 € Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra Obec Brestovec
17. Jún 2015
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-293-011/2015
KRHZ-NR-293-011/2015
114 813,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Brestovec
26. Máj 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín 2015
635/2015
1 100,00 € Úrad vlády SR Obec Brestovec
16. December 2014
Zmluva o prevode č. 01080/2014-PKZP-K40057/14.00 - Obec Brestovec, k.ú. Brestovec.
01080/2014-PKZP-K40057/14.00
50,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Brestovec
4. November 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
1074/2014
573,00 € Úrad vlády SR Obec Brestovec
17. Marec 2014
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKN
354-11-1213/2014
18,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Brestovec
13. November 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
1238/2013
700,00 € Úrad vlády SR Obec Brestovec
15. Október 2013
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 20311/26110130083
20311/26110130083
0,00 € Ústav informácií a prognóz školstva Obec Brestovec
13. September 2013
ZMLUVA č. 92960 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fo?idu formou dotácie
92960 08U01
60 000,00 € Environmentálny fond Obec Brestovec
31. Január 2013
Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z KN
03/2013 SKMY
0,00 € Správa katastra Trenčín Obec Brestovec