Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 23/019
11/2023
300,00 € ISA projekta, s.r.o. Obec Brestovec
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AJK6
8/2023
17 222,50 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Brestovec
22. Marec 2023
Zmluva o servisnej starostlivosti "ALL IN"
6/2023
0,00 € KONTURA SLOVAKIA s.r.o. Obec Brestovec
21. Marec 2023
Notárska zápisnica
10/2023
174,24 € Ing. Pavol Gálik Obec Brestovec
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2023
9/2023
3 500,00 € TJ Jednota Brestovec Obec Brestovec
10. Marec 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
5/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Brestovec
3. Marec 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o pristúpení k záväzku
8/2023
358,91 € BELLINA, n.o. Obec Brestovec
6. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. tz2016-04-29dh6
6/2023
12,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Brestovec
6. Február 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. A/173/12/2008
7/2023
216,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Brestovec
31. Január 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 008/2016
5/2023
0,00 € Brantner Slovakia s.r.o. Obec Brestovec
20. Január 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
4/2023
100,00 € PD Poriadie Obec Brestovec
17. Január 2023
Zmluva o dielo č.2022012001
2/2023
103 397,30 € SAGANSPORT s.r.o. Obec Brestovec
13. Január 2023
Zmluva o dodaní služieb č. 1/2023
1/2023
0,00 € Pavol Bičian Obec Brestovec
13. Január 2023
Zmluva o dodaní služieb č. 3/2023
3/2023
0,00 € Vlastimil Dornák Obec Brestovec
13. Január 2023
Zmluva o dodaní služieb č. 2/2023
2/2023
0,00 € František Sopóci Obec Brestovec
11. Január 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o pristúpení k záväzku
50/2022
389,41 € BELLINA, n.o. Obec Brestovec
11. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/2022
49/2022
21,00 € Mesto Senica Obec Brestovec
16. December 2022
Dodatok č. 02/2022 k Zmluve o dielo č. 19/2003
48/2022
72,00 € Peter Chňupa Obec Brestovec
15. December 2022
Zmluva o vývoze odpadových vôd zo žumpy - doplnenie
47/2022
0,00 € Ján Bičian Obec Brestovec
6. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 1010062019
46/2022
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Brestovec