Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. December 2013
Zmluva o spolupráci
201312-PR-selecka
450,00 € Mgr. Katarína Selecká Slovenská akadémia vied
28. December 2013
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
20131220-remobyt
0,00 € Mgr. Mária Jurická Slovenská akadémia vied
28. December 2013
Dodatok č.8/2014 k zmluve o dodávke plynu (číslo obchodného partnera 5100000068)
Dodatok č.8/2014 - 5100000068
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
28. December 2013
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
20131220-kz
Doplnená
0,00 € Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov SAV Slovenská akadémia vied
28. December 2013
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
20131220-kochol
91,29 € Mgr. Mária Jurická Slovenská akadémia vied
12. December 2013
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411018087
165,96 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s Slovenská akadémia vied
29. November 2013
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411017992
660,41 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s Slovenská akadémia vied
29. November 2013
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411017993
102,74 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s Slovenská akadémia vied
24. November 2013
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411017941
74,89 € Allianz - Slovenská poisťovna, a. s. Slovenská akadémia vied
24. November 2013
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411017940
53,13 € Allianz - Slovenská poisťovna, a. s. Slovenská akadémia vied
24. November 2013
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411017942
78,95 € Allianz - Slovenská poisťovna, a. s. Slovenská akadémia vied
22. November 2013
Zmluva o partnerstve
201358
Doplnená
109 959,20 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied Predsedníctvo Slovenská akadémia vied
22. November 2013
Zmluva o partnerstve
201357
Doplnená
2 107 142,78 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied Predsedníctvo Slovenská akadémia vied
21. November 2013
Zmluva č. PZ00185196_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00185196_001
0,00 € Bratislavská vodárenská spol očnosť, a.s. Slovenská akadémia vied
21. November 2013
Zmluva č. PZ00185194_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00185194_001
0,00 € Bratislavská vodárenská spol očnosť, a.s. Slovenská akadémia vied
21. November 2013
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
20131024_THSBA-USAV
0,00 € Technicko-hospodárska správa ÚSV SAV (odovzdávajúci) Slovenská akadémia vied (preberajúci)
12. November 2013
Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO č.2013112
2013112_dod01
0,00 € MONTY Pro spol. s r.o. Slovenská akadémia vied
12. November 2013
Zmluva č. 6 o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
Zmluva č. 6
102 256,98 € Slovenská republika, Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV Slovenská republika, Slovenská akadémia vied
11. November 2013
ZMLUVA O DIELO č.2013112
2013112
418 576,68 € MONTY Pro spol. s r.o. Slovenská akadémia vied
11. November 2013
Dodatok č. 3 k zmluvám združenej dodávke elektriny
20131108-dod3_ZSE
0,00 € ZSE Energia, a. s. Slovenská akadémia vied