Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. November 2013
Zmluva č. K 256 o kvalite odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou
K 256
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenská akadémia vied
1. November 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 109/201
109/2013_dod01
0,00 € Novosedlík, spol. s r.o. Slovenská akadémia vied
18. Október 2013
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411017774
85,11 € Alliaz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská akadémia vied
18. Október 2013
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
411017715
59,01 € Alliaz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská akadémia vied
18. Október 2013
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
3108011310
0,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenská akadémia vied
15. Október 2013
Dohoda o spolupráci
20131009-CEIT_SAV
0,00 € CEIT, a.s. Slovenská akadémia vied
9. Október 2013
Zmluva
20131008-SAV_VEO
0,00 € VEO - PREVENT s.r.o. Slovenská akadémia vied
30. September 2013
ZMLUVA O DIELO
20130930
276 994,00 € Stavomal Slovakia, spol.s r. o. Slovenská akadémia vied
26. September 2013
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.: 701.04 , príloha č.2
701.04
0,00 € Teplo GGE s.r.o. Slovenská akadémia vied
17. September 2013
Servisná zmluva č. 0109/2013
0109/2013
1 065,96 € TAST spol. s r.o. Slovenská akadémia vied
10. September 2013
Dodatok č.1 k ZMLUVE O ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU č.95/CEZ-SK/2013-2014
95/CEZ-SK/2013-2014
0,00 € ČEZ Slovensko, s.r.o. Slovenská akadémia vied
10. September 2013
Zmluva o prístupe zariadenia na výrobu elektriny do distribu čnej sústavy
13/22100/004-ZoPz
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Slovenská akadémia vied (výrobca)
10. September 2013
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
20130827-KBS_SAV
500,00 € Konferencia biskupov Slovenska Slovenská akadémia vied
5. September 2013
Nájomná zmluva
20130718_SAV-IMUNA
0,00 € IMUNA PHARM, a.s. (prenajímateľ) Slovenská akadémia vied (nájomca)
5. September 2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 84/2013
84/2013
1,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Slovenská akadémia vied (nájomca)
30. August 2013
Kúpna zmluva
201308028-lackova
1 992,00 € Mgr. art. Daniela Lacková Slovenská akadémia vied
30. August 2013
Zmluva o dielo
20130828-gilhuus
800,00 € Mgr. art. Zuzana Gilhuus Slovenská akadémia vied
26. August 2013
ZMLUVA O DIELO
20130822_ZoD - SAV
104 906,34 € Stavomal Slovakia, spol.s r. o., Slovenská akadémia vied
26. August 2013
ZMLUVA O DIELO
20130822_ZoD - SAV_USTARCH
58 245,00 € Stavomal Slovakia, spol.s r. o., Slovenská akadémia vied
22. August 2013
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121327794
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Slovenská akadémia vied