Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2013
Zmluva o spolupráci
20130327-bros
450,00 € Mgr. Juraj Broš Slovenská akadémia vied
18. Marec 2013
Kúpna zmluva VS-1/2013
VS-1/2013
26 300,00 € AUTO – RÁCZ, s.r.o. Slovenská akadémia vied
14. Marec 2013
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
20130314-medails
3 600,00 € Doc. Ján Hoffstädter, akad. soch. Slovenská akadémia vied
11. Marec 2013
Dodatok č. 1
20130308-zooz-dodatok1
0,00 € Základná organizácia č.84 Odborového zväzu pracovníkov SAV (ZOOZ) Slovenská akadémia vied - Úrad SAV (Ú SAV)
27. Február 2013
Zmluva o dielo č. 20113003
20113003
324 000,00 € SOFTIP, a.s. Slovenská akadémia vied
21. Február 2013
Zmluva o dielo
20130221-stavomal
19 014,54 € Stavomal Slovakia, s. r. o. Slovenská akadémia vied
8. Február 2013
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI VÝROBE A VYSIELANÍ ROZHLASOVEJ RELÁCIE O SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED
20130207-slovak_media_consulting.pdf
9 980,00 € Slovak Media Consulting, s.r.o. Slovenská akadémia vied
7. Február 2013
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
20130201_ms-ba-petrzalka_sav
600,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Slovenská akadémia vied
11. Január 2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2/2013
101,00 € Hlavné mesto SR Bratislava (prenajímateľ) Slovenská akadémia vied (nájomca)
9. Január 2013
Zmluva o spolupráci
20130109-bros
450,00 € Mgr. Juraj Broš Slovenská akadémia vied
9. Január 2013
Darovacia zmluva
20130103-falco
3 000,00 € FALCO SLOVAKIA s.r.o. (darca) Slovenská akadémia vied (obdarovaný)
9. Január 2013
Dodatok č2 / 2013 k dohode č. 1 / 2009
20130104-thsBA
0,00 € Technicko - hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV Slovenská akadémia vied