Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2013
Zmluva o spolupráci pri výrobe a vysielaní programu „60 rokov SAV“ zo Slávnostného odovzdávania cien pri príležitosti 60. výročia Slovenskej akadémie vied
ZM2002411
6 000,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Slovenská akadémia vied
3. Jún 2013
Zmluva o dielo č. 03/2013
03/2013
125 893,84 € OMOSS, spol. s r.o. Slovenská akadémia vied
16. Máj 2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9406251426
0,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenská akadémia vied
16. Máj 2013
Dohoda o uhradení cestovných výdavkov
20130415
0,00 € Jesseniova lekárska fakulta v Martine (zmluvná strana) Slovenská akadémia vied (zmluvná strana)
10. Máj 2013
Z M L U V A 1/2013
1/2013
0,00 € Virologický ústav SAV (preberajúci) Slovenská akadémia vied (odovzdávajúci)
6. Máj 2013
Zmluva o prevode ochrannej známky
12/NCP/2013
5 000,00 € JOURNALISTE STUDIO Slovenská akadémia vied
6. Máj 2013
ZMLUV A O PODMIENKACH ÚPRAVY STAVBY TRAFOSTANICE
20130424-trafo
0,00 € Správa účelových zariadení SAV (správca) Slovenská akadémia vied (stavebník)
6. Máj 2013
ZMLUVA O DIELO a ZMLUVA O DODANÍ A INŠTALÁCII PRÍSTROJOVÉHO VYBAVENIA č. 184/E/062
184/E/062
0,00 € HANT BA, a.s.; Lomtec.com a.s.; ENTO, spol. s r. o. Košice Slovenská akadémia vied
6. Máj 2013
ZMLUVA O PODMIENKACH ULOŽENIA PRÍPOJOK V KOLEKTORE
20130424-pripojky
0,00 € Správa účelových zariadení SAV (správcom) Slovenská akadémia vied (stavebníkom)
6. Máj 2013
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
20130424-vypozicka
0,00 € Správa účelových zariadení SAV (požičiavateľ) Slovenská akadémia vied (vypožičiavateľ)
6. Máj 2013
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
20130424-vypozicka2
0,00 € Správa účelových zariadení SAV (požičiavateľ) Slovenská akadémia vied (vypožičiavateľ)
6. Máj 2013
ZMLUVA O PODMIENKACH ÚPRAVY ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY
20130424-budova
0,00 € Ústredná knižnica SAV; Výpočtové stredisko SAV; Ústredný archív SAV; (správca majetku) Slovenská akadémia vied (stavebník)
3. Máj 2013
Zmluva č. PZ00179762_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ00179762_001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenská akadémia vied
29. Apríl 2013
LICENČNÁ ZMLUVA
20130429-neulogy
0,00 € Neulogy, a.s. Slovenská akadémia vied
23. Apríl 2013
ZMLUVA O DODANÍ STAVBY A PRÍSTROJOVÉHO VYBAVENIA
166/E/062
0,00 € ALBERTUS a. s. Slovenská akadémia vied
23. Apríl 2013
ZMLUVA O DODANÍ STAVBY A PRÍSTROJOVÉHO VYBAVENIA
167/E/062
0,00 € ALBERTUS a. s. Slovenská akadémia vied
16. Apríl 2013
Dohoda o spolupráci pri vydávaní časopisu QUARK na rok 2013
20130409-quark
5 000,00 € PERFEKT, a.s. Slovenská akadémia vied
4. Apríl 2013
Zmluva o výpožičke
19/2013 K NR SR
0,00 € Slovenská republika - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky (požičiavateľ) Slovenská akadémia vied (vypožičiavateľ)
1. Apríl 2013
Zmluva
20130104-PR_Clinic
24 480,00 € PR Clinic, s.r.o. Slovenská akadémia vied
27. Marec 2013
Dodatok č. 6/2013 k zmluve o dodávke plynu
6/2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied