Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. August 2013
Zmluva o spolupráci
20130530-uradvladySR
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Slovenská akadémia vied
16. August 2013
Dodatok č.6
dod_c6-2007/71/11130
0,00 € Slovenské národné múzeum Slovenská akadémia vied
16. August 2013
Zmluva č.6139101
6139101
2 402,80 € Agrokomplex-Výstavnictvo Nitra, štátny podnik Slovenská akadémia vied
31. Júl 2013
Dohoda
20130723-bros
0,00 € Mgr. Juraj Broš Slovenská akadémia vied
31. Júl 2013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNEJ SLUŽBY
20130801-pravne
0,00 € JUDr. Ján Pokorný (adbokát) Slovenská akadémia vied (klient)
31. Júl 2013
Zmluva o spolupráci
20130731-pr_asistant
0,00 € Mgr. Katarína Ranta-Krenkku Slovenská akadémia vied
23. Júl 2013
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu číslo zmluvy: 9100067322
02-9100067322
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
23. Júl 2013
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu číslo zmluvy: 9100067299
02-9100067299
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
23. Júl 2013
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu číslo zmluvy: 9100067295
02-9100067295
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
23. Júl 2013
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu číslo zmluvy: 9103341780
02-9103341780
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
23. Júl 2013
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu číslo zmluvy: 9100067314
02-100067314
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
23. Júl 2013
Dodatok č.7/2014 k zmluve o dodávke plynu
7/2014 - 5100000068
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
23. Júl 2013
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu číslo zmluvy: 9100067306
02-9100067306
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
23. Júl 2013
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu číslo zmluvy: 9103947720
02-9103947720
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská akadémia vied
23. Júl 2013
Zmluva o výpožičke
ths-sav-20130712
0,00 € Technicko-hospodárska správa ústavov SAV (požičiavateľ) Slovenská akadémia vied (vypožičiavateľ)
15. Júl 2013
Dodatok č.2 k Zmluvám o združenej dodávke elektriny - Číslo obchodného partnera: 5100000587
5100000587
0,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenská akadémia vied
9. Júl 2013
Zmluva
20130628-hybepo
0,00 € HYBEPO, s.r.o. Slovenská akadémia vied
1. Júl 2013
ZMLUVA O DIELO č. 109/2013
109/2013
247 871,51 € Novosedlík, spol. s r. o. Slovenská akadémia vied
25. Jún 2013
Zmluva o dielo
20130625-hant-usav
141 895,48 € HANT BA, a.s. Slovenská akadémia vied
12. Jún 2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov
61/2013
1,00 € Hlavné mesto SR Bratislava (prenajímateľ) Slovenská akadémia vied (nájomca)