Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
September
2021
Priame hlasové pripojenie_Šarišské Michaľany
SSP-2109-19090001151-11
348,00 € SWAN, a. s. Slovenská akadémia vied
29.
September
2021
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_bowen
70,00 € Christopher Rhys Bowen Slovenská akadémia vied
29.
September
2021
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122125973
69,90 € Západoslovenská distribučná, a. s. Slovenská akadémia vied
24.
September
2021
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_cortes
70,00 € Santiago Sanchez-Cortes Slovenská akadémia vied
24.
September
2021
Príkazná zmluva
220/2021
100,00 € Dr. Ekaterina Paerschke Slovenská akadémia vied
23.
September
2021
Firma & Ochrana
20210922_uniqa_trencianske
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s. Slovenská akadémia vied
16.
September
2021
ZMLUVA O NÁJME PRIESTORU - KRÁTKODOBÝ NÁJOM
20210916_primacialny
200,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Slovenská akadémia vied
2.
September
2021
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUDIO DIELA A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŽITIE
20210831_gyarfas
0,00 € Mgr. Soňa Gyarfáš Lutherova, PhD. Slovenská akadémia vied
30.
August
2021
Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
003
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Slovenská akadémia vied
30.
August
2021
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 19.08.2005
19.08.2005
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Slovenská akadémia vied
30.
August
2021
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 19.08.2005
19.08.2005
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Slovenská akadémia vied
30.
August
2021
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUDIO DIELA A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŽITIE
20210824_bohac
0,00 € Mgr. Peter Bohac, PhD. Slovenská akadémia vied
30.
August
2021
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 12.01.2010
12.01.2010
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Slovenská akadémia vied
30.
August
2021
MANDATE CONTRACT
prikazna_berger
70,00 € Mag. D. Johannes Berger Slovenská akadémia vied
30.
August
2021
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 19.08.2005
19.08.2005
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Slovenská akadémia vied
30.
August
2021
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 19.08.2005
19.08.2005
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Slovenská akadémia vied
30.
August
2021
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 19.08.2005
19.08.2005
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Slovenská akadémia vied
30.
August
2021
Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.01.2014
01.01.2014
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Slovenská akadémia vied
30.
August
2021
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 20.07.2007
20.07.2007
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Slovenská akadémia vied
23.
August
2021
Príkazná zmluva
217/2021
100,00 € Paula Puškárová, Assoc. Prof., Dipl. Ing., DiS.art., PhD. Slovenská akadémia vied
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »