Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
August
2021
Príkazná zmluva
219/2021
100,00 € Doc. PhDr. Marek Hrubec, PhD. Slovenská akadémia vied
23.
August
2021
Príkazná zmluva
216/2021
100,00 € Michael Eisterer Slovenská akadémia vied
23.
August
2021
Príkazná zmluva
218/2021
100,00 € prof. Michal Bialek Slovenská akadémia vied
20.
August
2021
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUDIO DIELA A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŽITIE
20210820_kohoutova
0,00 € Mgr. Klara Kohoutová, PhD. Slovenská akadémia vied
18.
August
2021
Dohoda o zániku Zmluvy o výpožičke č. 7/2018
20210811
0,00 € Ústav vied o Zemi SAV Slovenská akadémia vied
17.
August
2021
Príkazná zmluva
214/2021
100,00 € doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. Slovenská akadémia vied
17.
August
2021
Príkazná zmluva
212/2021
200,00 € Dr. Arkadiusz Modrzejewski Slovenská akadémia vied
17.
August
2021
Príkazná zmluva
210/201
100,00 € Prof. Dr. Harun Uçak Slovenská akadémia vied
17.
August
2021
Príkazná zmluva
207/2021
100,00 € RNDr. Petr Kopáček, CSc. Slovenská akadémia vied
17.
August
2021
Príkazná zmluva
205/2021
100,00 € doc. RNDr. Yvonne Němcová, PhD. Slovenská akadémia vied
17.
August
2021
Príkazná zmluva
215/2021
300,00 € Prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD. Slovenská akadémia vied
17.
August
2021
Príkazná zmluva
209/2021
100,00 € Prof. Mgr. Jiří Macháček, PhD. Slovenská akadémia vied
17.
August
2021
Príkazná zmluva
204/2021
200,00 € Univ. – Prof. Mag. Dr. Klaus Groschner Slovenská akadémia vied
17.
August
2021
Príkazná zmluva
213/2021
200,00 € Prof. Elena Marushiakova Slovenská akadémia vied
17.
August
2021
Príkazná zmluva
211/2021
200,00 € Prof. Dr. Klaus Boehnke Slovenská akadémia vied
17.
August
2021
Príkazná zmluva
208/2021
100,00 € Prof. Erika Harris, PhD., BA. Slovenská akadémia vied
17.
August
2021
Príkazná zmluva
206/2021
300,00 € Prof. Dr. Roland Wohlgemuth Slovenská akadémia vied
16.
August
2021
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
20210816_lassak
2 800,00 € Marián Laššák Slovenská akadémia vied
13.
August
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV na realizáciu projektu „Produkčné centrum inovatívnych technológií v rámci schémy vedecko-technických služieb"
20210812_PCIT-STU-SAV
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave (prijímateľ) Slovenská akadémia vied (poskytovateľ)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »