Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v rámci programu SASPRO 2 č. 1148/01/02
SASPRO 2 č. 1148/01/02
222 912,00 € Biomedicínske centrum SAV SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED
19. December 2021
Zmluva o výpožičke č. 3/2021
3/2021
0,00 € Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
19. December 2021
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov a parkovacieho miesta č. 9/2021
9/2021
0,00 € Matematický ústav Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
19. December 2021
Zmluva o výpožičke č. 5/2021
5/2021
0,00 € Ústav orientalistiky Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
19. December 2021
Zmluva o výpožičke č. 7/2021
7/2021
0,00 € Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
19. December 2021
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov a parkovacieho miesta č. 10/2021
10/2021
0,00 € Geografický ústav SAV Slovenská akadémia vied
19. December 2021
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 2/2021
2/2021
0,00 € Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
19. December 2021
Zmluva o výpožičke č. 8/2021
7/2021
0,00 € Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
19. December 2021
Zmluva o výpožičke č. 4/2021
4/2021
0,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
19. December 2021
Zmluva o výpožičke č. 6/2021
6/2021
0,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
16. December 2021
Príkazná zmluva
434/2021
100,00 € Dr. Bronwyn Hinz Slovenská akadémia vied
16. December 2021
Príkazná zmluva
432/2021
100,00 € Alfredo Cabrera Socorro, PhD Slovenská akadémia vied
16. December 2021
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
20211216_podstupka
0,00 € Ing. Martin Podstupka Slovenská akadémia vied
16. December 2021
Príkazná zmluva
431/2021
100,00 € Dr Maria Vasilopoulou Slovenská akadémia vied
16. December 2021
Príkazná zmluva
433/2021
100,00 € Assoc. Prof. Dr. Florian Libisch Slovenská akadémia vied
16. December 2021
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní služieb Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
102_2021_Z
6 588,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Slovenská akadémia vied
15. December 2021
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 3/2021
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 3/2021
0,00 € Ústav anorganickej chémie SAV Slovenská akadémia vied
14. December 2021
Príkazná zmluva
426/2021
100,00 € Dr. Szabolcs Csonka Slovenská akadémia vied
14. December 2021
Príkazná zmluva
429/2021
100,00 € Univ. – Prof. Mag. Dr. Klaus Groschner Slovenská akadémia vied
14. December 2021
Zmluva o spolupráci pri realizácii Programu SASPRO 2
430/2021
222 912,00 € BMC Slovenská akadémia vied