Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2021
Príkazná zmluva
425/2021
100,00 € Michael Reece Slovenská akadémia vied
14. December 2021
Príkazná zmluva
427/2021
100,00 € Prof. Linda Daniela Slovenská akadémia vied
14. December 2021
Príkazná zmluva
428/2021
100,00 € Assoc. prof. Viera Rozinajová Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
412/2021
200,00 € Dr. Roland Wohlgemuth Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
424/2021
100,00 € Dr Hannes Hűbel Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
400/2021
100,00 € Dr. Katherine Kondor Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
406/2021
100,00 € Prof. Dr. Jaroslav Fabian Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
407/2021
100,00 € Dr. Csaba Balázsi, PhD., DSc. Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
397/2021
100,00 € doc. PhDr. Jan Záhořík, PhD. Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
391/2021
100,00 € Doc. Martin Čížek, PhD. Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
393/2021
200,00 € Ing. Miroslava Dušková Smrčková, Dr. Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
394/2021
100,00 € Ivan Kelnar, PhD. Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
419/2021
100,00 € Dr. Wei Lan Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
395/2021
100,00 € Prof. Daniela La Foresta Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
421/2021
100,00 € Prof. Dr. Ralf Tonner-Zech Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
422/2021
100,00 € Professor Janos Bergou Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
414/2021
100,00 € Dr. Arkadiusz Modrzejewski Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
415/2021
100,00 € Prof. Erika Harris, PhD., BA. Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
404/2021
100,00 € Dr. Sarah Marie Hall Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
416/2021
100,00 € Dr. Sabrina Spatari Slovenská akadémia vied