Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. December 2021
Príkazná zmluva
417/2021
100,00 € Prof. Stephen Brain Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
405/2021
100,00 € Dr. Nir Barak Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
420/2021
100,00 € PD Dr. Jennifer Altomonte Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
396/2021
100,00 € Prof. Dr. Martin Obschonka Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
402/2021
100,00 € Assoc. Prof. Pauline Stoltz Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
408/2021
100,00 € Prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FEng. Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
401/2021
100,00 € Dr. Andrea Pető Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
403/2021
100,00 € Dr. Sherilyn MacGregor Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
413/2021
300,00 € Prof. Dr. Klaus Boehnke Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
392/2021
100,00 € Dr. Robert Hoye Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
418/2021
100,00 € Dr. Michael Strmiska Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
410/2021
100,00 € Prof. Rafal Olszanecki Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
411/2021
100,00 € Ing. Zdeňka Sedláková, CSc. Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
409/2021
100,00 € Prof. Arnold Hanslmeier Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
398/2021
100,00 € Prof. habil. Dr. Arūnas Ramanavičius Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
399/2021
100,00 € Dr. Roberto Filippi Slovenská akadémia vied
10. December 2021
Príkazná zmluva
423/2021
100,00 € Dr Michał Karpiński Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
370/2021
100,00 € Prof. Veronique Hoste Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
375/2021
100,00 € Dr Julien Pottier Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
355/2021
100,00 € Prof. Wadim Strielkowski, Ph.D. Slovenská akadémia vied