Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2021
Príkazná zmluva
359/2021
100,00 € Dr. Aurelio Fernández Bariviera Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
360/2021
100,00 € dr Jerzy Kaźmierczyk Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
361/2021
100,00 € Prof. Olga Alonso‐Villar Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
353/2021
100,00 € Assoc. prof. Ekaterina Anastasova, PhD Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
334/2021
100,00 € prof. Shaobin Wang Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
336/2021
100,00 € univ. prof. Dr. Wolfgang Graier Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
338/2021
100,00 € Dr. Antoniya Toncheva Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
339/2021
100,00 € Dr. Rukhsana Ruby Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
345/2021
100,00 € Alberto Naldoni, PhD. Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
366/2021
100,00 € Prof. Oleksandr Dobrovolskiy Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
378/2021
100,00 € Docent, PhD, Elitsa Dimova Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
381/2021
100,00 € Jun.-Prof. Dr. Mathias Beller Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
383/2021
100,00 € Prof. Priit Jõers Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
340/2021
100,00 € Bernat Kocsis Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
341/2021
100,00 € Assoc. prof. Michael (Mikheil) Maziashvili Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
344/2021
100,00 € Dr. Bernhard Schmidt Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
347/2021
100,00 € Dr. Camilo Arturo Mesa-Zamora Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
330/2021
100,00 € Dr. Kathrin Maedler Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
371/2021
100,00 € Dr. Martti Laan Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
372/2021
100,00 € Dr. Jan-Michael Mewes Slovenská akadémia vied