Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2021
Príkazná zmluva
376/2021
100,00 € Dr. Maria Eugenia Saez Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
384/2021
100,00 € Doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, PhD Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
365/2021
200,00 € Prof. Francesco Laviano Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
368/2021
100,00 € Prof. Dr. Ramazan Solmaz Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
369/2021
100,00 € Dr. Alexandra Balahur Dobrescu Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
358/2021
100,00 € Prof. Luis M. Camarinha-Matos Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
362/2021
100,00 € Dr. Piotr Lis, Assoc. Prof. Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
351/2021
100,00 € Dr. Hab, Valerio Salvatore Severino Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
354/2021
100,00 € Prof. Stanislav Ivanov Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
357/2021
100,00 € Prof. Dr. Maja Konečnik Ruzzier Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva.
363/2021
100,00 € Dr. Fatih Bayram Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
333/2021
100,00 € Prof. UAM dr hab Inź. Jakub D. Rybka Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
337/2021
100,00 € Dr. Stephen Strelkov Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
379/2021
100,00 € PhD, DSc Igor Prudovsky Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
380/2021
100,00 € Prof. Dr. Alexander Brinkman Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
385/2021
100,00 € Mgr. Monika Holubová, PhD Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
388/2021
100,00 € Dr. Robert Berger Slovenská akadémia vied
6. December 2021
Príkazná zmluva
373/2021
100,00 € Dr. Alberto Pasquarelli Slovenská akadémia vied
3. December 2021
Kúpna zmluva č. ZM1/2021-29
ZM1_2021_29
Doplnená
3 556 160,40 € PRAGOLAB s.r.o. Slovenská akadémia vied
3. December 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
20211125_výpožička §21ab ods. 1 a 2 zák. 133/2002 Z. z. o SAV
0,00 € Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied