Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Kúpna zmluva
Z202310424_Z
11 830,00 € T a M trans spedition, s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
28. September 2023
Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
45/2023
1 000,00 € Slovenská cestná spoločnosť Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
28. September 2023
Zmluva o dielo - rekonštrukcia plynovej kotolne a sociálnych zariadení PK
44/2023
110 720,59 € DIOS s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
25. September 2023
Dodatok k poistnej zmluve č. 71/2022 - doplnenie rozpisu vozidiel
42/2023
644,72 € Kooperativa poisťovňa a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
25. September 2023
Dodatok č. 1 l Zmluve o dielo č. 34/2023 - zmena objemu prác a zníženie ceny
43/2023
23 418,13 € Vladimír Malých - Hydroizomat Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
21. September 2023
Zmluva o dielo - Projekt prestavby mostných objektov, diagnostika a zaťažiteľnosť mostov, cielená diagnostika predpätia mostov
41/2023
158 000,00 € Slovenská technická univerzita v BA Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
13. September 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia haly na uskladnenie strojov v areáli strediska Malacky
40/2023
198 316,55 € P.S.in a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
11. September 2023
Zmluva o nájme pozemku a cesty
38/2023
3 270,00 € ABUEL s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
11. September 2023
Kúpna zmluva - ojazdené vozidlá
37/2023
100 054,00 € Regionálne cesty Bratislava a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
11. September 2023
Rámcová kúpna zmluva - Klemmfix stredový, koncový s hákom a bez háku, príslušenstvo, smerovacie dosky a odrazky na smerové stĺpiky
39/2023
51 100,00 € SATES a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
5. September 2023
Zmluva o dielo - modernizácia zvršku mosta 1100-002 na ceste III/1100 cez diaľnicu D2
36/2023
729 953,64 € OAT s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
5. September 2023
Zmluva o dielo - zosilnenie nosnej konštrukcie mosta 1109-001 na III/1109
35/2023
1 277 470,93 € DAG Slovakia a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
4. September 2023
Zmluva o dielo - rekonštrukcia plochej strechy v areáli PK
34/2023
24 237,00 € Vladimír Malých - Hydroizomat Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
24. August 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 54/2022 - zmena celkovej ceny diela
33/2023
112 794,56 € Skanska SK Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
8. August 2023
Kúpna zmluva
Z20237969_Z
15 500,00 € CHEMOLAK a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
3. August 2023
Rámcová zmluva na špecializované laboratórne služby za účelom kontroly VDZ
31/2023
11 988,00 € Výskumný ústav dopravný a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
31. Júl 2023
nákup úžitkových vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 t - 4 ks
30/2023
212 990,00 € PROCAR a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
21. Júl 2023
Zmluva na údržbu ciest I. triedy v Bratislavskom kraji
29/2023
0,00 € Slovenská správa ciest Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
10. Júl 2023
Rámcová kúpna zmluva - hygienické a čistiace potreby
28/2023
2 443,20 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
6. Júl 2023
Zmluva o dielo - projektová dokumentácia
27/2023
9 620,00 € Ing. Stanislav Sýkora Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja