Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20241981_Z
705,49 € borotech s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
20. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo č. 88/2023
26/2024
0,00 € CS s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
18. Marec 2024
Dohoda o úhradách nákladov spojených s odberom el.energie
25/2024
1 443,95 € Obec Chorvátsky Grob Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
15. Marec 2024
Dohoda o vykonaní opráv k Nájomnej zmluve č. 2/2021
24/2024
1 418,46 € Regionálne cesty Bratislava a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
4. Marec 2024
Dohoda o vykonaní opráv k Nájomnej zmluve č. 2/2021
22/2024
2 464,71 € Regionálne cesty Bratislava a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
4. Marec 2024
Dohoda o vykonaní opráv k Nájomnej zmluve č. 2/2021
23/2024
439,75 € Regionálne cesty Bratislava a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
27. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20241201_Z
1 267,20 € WIMMERAGRO s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
23. Február 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 73/2023
19/2024
0,00 € SOLMO s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
23. Február 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 102/2023
20/2024
0,00 € SOLMO s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
22. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241132_Z
4 107,60 € OMA CZ Slovakia, s. r. o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
20. Február 2024
Rámcová dohoda
Z20241004_Z
37 206,00 € DOPRA - VIA, a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
19. Február 2024
Kúpna zmluva - posypový materiál
16/2024
59 904,00 € Nelux s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
14. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z2024843_Z
894,58 € Wacker Neuson s. r. o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
13. Február 2024
Nájom zberných nádob na komunálny odpad
14/2024
90,00 € Mesto Senec Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
13. Február 2024
Dohoda o vykonaní opráv k Nájomnej zmluve č. 2/2021
12/2024
1 267,20 € Regionálne cesty Bratislava a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
12. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z2024732_Z
1 775,01 € AGROPARTNER spol. s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
9. Február 2024
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 64/2023
11/2024
937,32 € Union poisťovňa a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
5. Február 2024
Rámcová dohoda
Z2024554_Z
18 960,00 € MBM-GROUP, a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
1. Február 2024
Dohoda o vykonaní opráv k Nájomnej zmluve č. 2/2024
8/2024
1 775,00 € Regionálne cesty Bratislava a.s. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
31. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z2024524_Z
1 672,80 € Wacker Neuson s. r. o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja