Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03647/2018
0,00 € Súkromná stredná odborná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03654/2018
0,00 € Spojená škola, Ružomberok – Stredná odborná škola obchodu a služieb Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03657/2018
0,00 € Stredná priemyselná škola stavebná Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03658/2018
0,00 € Súkromná obchodná akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03652/2018
0,00 € Stredná odborná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03659/2018
0,00 € Obchodná akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03655/2018
0,00 € Stredná odborná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03648/2018
0,00 € Súkromná stredná odborná škola SD Jednota Štátny inštitút odborného vzdelávania
25. Apríl 2018
Zmluva č. 12189007
SIOV-03645/2018
896,16 € agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Štátny inštitút odborného vzdelávania
24. Apríl 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03641/2018
0,00 € Stredná odborná škola ekonomická Štátny inštitút odborného vzdelávania
24. Apríl 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03644/2018
0,00 € Obchodná akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
24. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201817618_Z
976,00 € Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
24. Apríl 2018
Zmluva o nájme
SIOV-03639/2018
5 950,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Štátny inštitút odborného vzdelávania
24. Apríl 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03640/2018
0,00 € Stredná odborná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
24. Apríl 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03642/2018
0,00 € Obchodná akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
24. Apríl 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03643/2018
0,00 € Obchodná akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
20. Apríl 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03635/2018
0,00 € Súkromná stredná odborná škola HOST Štátny inštitút odborného vzdelávania
20. Apríl 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03636/2018
0,00 € Obchodná akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
20. Apríl 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03637/2018
0,00 € Hotelová akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
20. Apríl 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03638/2018
0,00 € Stredná odborná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania