Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2018
Memorandum o spolupráci pri transformácii OVP a rozvoji systému duálneho vzdelávania na Slovensku
DUAL-03723/2018
0,00 € Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania Štátny inštitút odborného vzdelávania
18. Jún 2018
Zmluva o nájme nebytového priestoru - krátkodobý nájom
SIOV-03720/2018.
200,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Štátny inštitút odborného vzdelávania
14. Jún 2018
Memorandum o spolupráci pri budovaní systému duálneho vzdelávania a realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy“
DUAL-03719/2018
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Štátny inštitút odborného vzdelávania
13. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03712/2018
0,00 € Spojená škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
13. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03718/2018
0,00 € Stredná odborná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
13. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03714/2018
0,00 € Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho Štátny inštitút odborného vzdelávania
13. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03717/2018
0,00 € Súkromná obchodná akadémia PROFI-KAMO Štátny inštitút odborného vzdelávania
13. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03715/2018
0,00 € Súkromná pedagogická a sociálna akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
13. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03716/2018
0,00 € Stredná odborná škola elektrotechnická Štátny inštitút odborného vzdelávania
13. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03711/2018
0,00 € Súkromná stredná odborná škola v Bytči Štátny inštitút odborného vzdelávania
13. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03713/2018
0,00 € Stredná odborná škola drevárska a stavebná Štátny inštitút odborného vzdelávania
12. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03710/2018
0,00 € Stredná odborná škola, Štátny inštitút odborného vzdelávania
12. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03707/2018
0,00 € Súkromná stredná odborná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
12. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03708/2018
0,00 € Stredná priemyselná škola dopravná Štátny inštitút odborného vzdelávania
12. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu DUÁL
DUAL-03692/2018
0,00 € Obchodná akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
12. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03706/2018
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Štátny inštitút odborného vzdelávania
12. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03709/2018
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Štátny inštitút odborného vzdelávania
5. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03683/2018
0,00 € Súkromná obchodná akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
5. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03688/2018
0,00 € Obchodná akaémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
5. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03703/2018
0,00 € Súkromná stredná umelecká škola Štátny inštitút odborného vzdelávania