Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03672/2018
0,00 € Stredná odborná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
15. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03671/2018
0,00 € Spojená škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
15. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03670/2018
0,00 € Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín Štátny inštitút odborného vzdelávania
15. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03667/2018
0,00 € Obchodná akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
15. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03668/2018
0,00 € Stredná odborná škola technická Štátny inštitút odborného vzdelávania
15. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03669/2018
0,00 € Spojená škola sv. Jána Bosca Štátny inštitút odborného vzdelávania
14. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality
DUAL-03605/2018
0,00 € Stredná umelecká škola scénického vytvarníctva Štátny inštitút odborného vzdelávania
9. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03663/2018
0,00 € Stredná odborná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
9. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03664/2018
0,00 € Súkromná spojená škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
9. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03661/2018
0,00 € Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Štátny inštitút odborného vzdelávania
9. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03662/2018
0,00 € Súkromná stredná odborná škola podnikania Štátny inštitút odborného vzdelávania
9. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03665/2018
0,00 € Súkromná škola úžitkového výtvarníctva Štátny inštitút odborného vzdelávania
9. Máj 2018
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve
SIOV-03666/2018
0,00 € Základná odborová organizácia Odborového zväzu ŠIOV Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Máj 2018
Darovacia zmluva
SIOV-03660/2018
0,00 € Nadácia ESET Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03656/2018
0,00 € Stredná odborná škola technická Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03646/2018
0,00 € Obchodná akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03651/2018
0,00 € Stredná odborná škola elektrotechnická Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03653/2018
0,00 € Obchodná akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03649/2018
0,00 € Súkromná hotelová akadémia SD Jednota Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03650/2018
0,00 € Spojená škola Štátny inštitút odborného vzdelávania