Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Júl 2018
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
DUAL-03745/2018
0,00 € Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
23. Júl 2018
Kúpna zmluva
Z201830256_Z
1 030,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Štátny inštitút odborného vzdelávania
23. Júl 2018
Rozhodnutie o pridelení grantu
SIOV-03747/2018
103 560,00 € European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion Štátny inštitút odborného vzdelávania
13. Júl 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03737/2018
0,00 € Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG Štátny inštitút odborného vzdelávania
10. Júl 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03735/2018
0,00 € Súkromná spojená škola Martin Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Júl 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03726/2018
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Júl 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03727/2018
0,00 € Stredná odborná škola automobilová a podnikania Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Júl 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03725/2018
0,00 € Stredná priemyselná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Júl 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03728/2018
0,00 € Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Júl 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03730/2018
0,00 € Stredná odborná škola Námestovo Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Júl 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03733/2018
0,00 € Obchodná akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Júl 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03731/2018
0,00 € Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Júl 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03732/2018
0,00 € Obchodná akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Júl 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03724/2018
0,00 € Súkromná hotelová akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Júl 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03729/2018
0,00 € Stredná odborná škola ANIMUS Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Júl 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03734/2018
0,00 € Súkromná Spojená škola EDUCO Štátny inštitút odborného vzdelávania
26. Jún 2018
Kúpna zmluva
Z201826511_Z
Zrušená
189,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Štátny inštitút odborného vzdelávania
26. Jún 2018
Kúpna zmluva
Z201826512_Z
1 300,00 € Oldřich Krédl Štátny inštitút odborného vzdelávania
20. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03721/2018
0,00 € Súkromná stredná umelecká škola scénického výtvarníctva Štátny inštitút odborného vzdelávania
20. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03722/2018
0,00 € Súkromná stredná umelecká škola Štátny inštitút odborného vzdelávania