Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03699/2018
0,00 € Súkromná stredná odborná škola podnikania Štátny inštitút odborného vzdelávania
5. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03687/2018
0,00 € Stredná odborná škola veterinárna Štátny inštitút odborného vzdelávania
5. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03681/2018
0,00 € Stredná priemyselná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
5. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03682/2018
0,00 € Stredná odborná škola polytechnická Štátny inštitút odborného vzdelávania
5. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03684/2018
0,00 € Súkromná stredná odborná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
5. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03685/2018
0,00 € Stredná odborná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
5. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03686/2018
0,00 € Stredná odborná škola techniky a mechanizácie Štátny inštitút odborného vzdelávania
5. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03690/2018
0,00 € Stredná priemyselná škola strojnícka Štátny inštitút odborného vzdelávania
5. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03694/2018
0,00 € Obchodná akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
5. Jún 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03702/2018
0,00 € Stredná odborná škola lesnícka Štátny inštitút odborného vzdelávania
1. Jún 2018
Kúpna zmluva
Z201823400_Z
138,00 € KriMus spol. s r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
24. Máj 2018
Kúpna zmluva
Z201822456_Z
120,60 € SAD, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania
23. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03677/2018
0,00 € Stredná odborná škola drevárska Štátny inštitút odborného vzdelávania
23. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03679/2018
0,00 € Obchodná akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
23. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03678/2018
0,00 € Stredná odborná škola Štátny inštitút odborného vzdelávania
23. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03680/2018
0,00 € Obchodná akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
22. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03674/2018
0,00 € Obchodná akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
22. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03676/2018
0,00 € Súkromná obchodná akadémia Štátny inštitút odborného vzdelávania
22. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03673/2018
0,00 € Súkromná stredná odborná škola CA&TS Štátny inštitút odborného vzdelávania
22. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“
DUAL-03675/2018
0,00 € Súkromná sredná odborná škola ekonomická Tercium Štátny inštitút odborného vzdelávania