Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 07/2024/ŠJ
RKZ_07_2024_SJ
2 520,00 € Eduard Göbl - Hydinárska farma Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
3. Júl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 06/2024/ŠJ
RKZ_06_2024_SJ
45 257,21 € Jozef Moňok - JOKRIM Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
2. Júl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 05/2024/ŠJ
RKZ_05_2024_SJ
32 047,08 € A.P.S.-FOOD s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
1. Júl 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J670-223-14 zo dňa 03.05.2018
1000/2024
419 417,22 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
1. Júl 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J670-223-14 zo dňa 03.05.2018
01_IROP_D2_302021J670_223_14
419 417,22 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
1. Júl 2024
Darovacia zmluva č.3/2024
Darovacia_zmluva_3_2024
0,00 € Združenie rodičov pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Komenského ulici v Košiciach Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
26. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+ 2024-1-SK01-KA122-VET-000209188
2024-1-SK01-KA122-VET-000209188
69 339,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
4. Jún 2024
Zmluva č. ZO/2024KED13403-5 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO_2024KED13403_5
0,00 € Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
31. Máj 2024
Rámcová zmluva o bezodplatnom dodaní poľnohospodárskych plodín č. 3/2024
Rámcová zmluva o bezodplatnom dodaní poľnohospodárskych plodín č. 3/2024
0,00 € Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb - Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice
31. Máj 2024
Rámcová zmluva o bezodplatnom dodaní poľnohospodárskych plodín
Ramcova_zmluva_o_bezodplatnom_dodani_polnohospodarskych_plodin
0,00 € Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb - Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakkőzépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
30. Máj 2024
Dodatok č.1 k DOHODE o používaní cestného motorového vozidla
Dodatok_1_k_DOHODE
0,00 € Ing. Štefan Krištín Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
28. Máj 2024
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov
Zmluva_Republikova_unia_zamestnavatelov
0,00 € Republiková únia zamestnávateľov Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
16. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 2/2024
DZ_2_2024
0,00 € Združenie rodičov pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Komenského ulici v Košiciach Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
10. Máj 2024
Zmluva č.1000000428/2024/S02 o poskytovaní praktického vyučovania
Zmluva_1000000428_2024_S02
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
6. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb NASES
Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_NASES
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
3. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
150-2024/6458-5701
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Stredná priemyselná škola elektrotechnická
3. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku č. 3P/2023
ZoNP_3P_2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
30. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 04/2024/ŠJ
RKZ_04_2024_SJ
27 039,44 € MPC CESSI a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
19. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 03/2024/SPŠE
RKZ_03_2024_SPSE
8 183,42 € Ing. Ondrej ELEXA - REFLEX PLUS Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
19. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení individuálnej odbornej praxe v školskom roku 2023/2024 č. 0065/VSE H/2024
SPSEKE_2024_173
0,00 € Východoslovenská energetika Holding a.s. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice