Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
CRZ_2024_Z15
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
7. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZ_069/2024
300,00 € Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves Gymnázium
4. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2024
CRZ_2024_Z14
300,00 € Mestské kultúrne centrum Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
20. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO 13/2024
CRZ_2024_Z13
101 703,35 € Exclusiv s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
6. Máj 2024
Zmluva o spolupráci (refakturácia)
CRZ_2024_Z12
90,00 € Javorka - združenie rodičov Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní reklamy
CRZ_2024_Z11
350,00 € euroFIRM s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
27. Február 2024
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU k zmluve č.: OPĽZ/187/2019
CRZ_2024_D1
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
23. Február 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
CRZ_2024_D2
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
21. Február 2024
poskytnutie fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia - oprava počtu žiakov
OP/2024/00438609
943,00 € Obec Spišské Tomášovce Centrum voľného času
20. Február 2024
poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
OP/2024/00438529
1 767,00 € Obec Spišské Tomášovce Centrum voľného času
19. Február 2024
ZMLUVA O DIELO 7/2024
CRZ_2024_Z7
82 680,00 € JMP Projekty s.r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
16. Február 2024
Poistná zmluva č. 56896033
CRZ_2024_Z6
28,00 € Union poisťovňa, a.s. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
CRZ_2024_Z5
943,00 € Obec Spišské Tomášovce Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
CRZ_2024_Z4
99 453,32 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
29. Január 2024
Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela
CRZ_2024_Z3
1 036,80 € EXAM testing, spol. s r.o. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
24. Január 2024
Poistná zmluva č. 56894459
CRZ_2024_Z2
28,00 € Union poisťovňa, a.s. Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
15. Január 2024
ZMLUVA č.94/S/2024 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I.
CRZ_2024_Z1
0,00 € Regionálny úrad školskej správy v Košiciach Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
2011/2023
107,28 € Obec Hrabušice Gymnázium Javorová 16, Sp. N. Ves
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
CRZ_2023_Z36
107,28 € Obec Hrabušice Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
27. November 2023
Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
CRZ_2023_Z35
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves