Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM-KO-OD-23-0069_SZ/TZ
0,00 € KOSIT a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice - Zuzkin park
1. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby, o poskytovaní činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi-technik PO, CO
4
0,00 € Monitor BP, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice - Zuzkin park
9. Február 2023
Kolektívna zmluva na roky 2023-2026
ZVP č. 1/2023
0,00 € Centrum poradenstva a prevencie Centrum poradenstva a prevencie, Košice - Zuzkin park
9. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
3/2023
0,00 € Materská škola Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice - Zuzkin park
9. Február 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2010
4/2023
2 520,00 € Materská škola, Galaktická 11, Košice Centrum poradenstva a prevencie
3. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o refundácii a vysporiadaní nákladov na dodávku vody
2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Jana Bocatia Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice - Zuzkin park
25. Január 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
3/2023
0,00 € Dolobáč Legal s. r. o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice - Zuzkin park
23. Január 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla
226/22/2022
0,00 € Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice - Zuzkin park
23. Január 2023
Kúpna zmluva
15028600460
16 181,00 € MOTOR-CAR Košice s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice - Zuzkin park
11. August 2022
Zmluva o dielo
5/2022
47 306,57 € Unibuild, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice - Zuzkin park
24. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A20027806
0,00 € ORANGE Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice - Zuzkin park
2. Február 2022
Zmluva o dielo
1/2022
3 500,00 € SOSNA, občianske združenie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice - Zuzkin park
8. November 2021
Zmluva o prenájme so servisnými službami
00219/21/015
0,00 € RICOH Slovakia, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice - Zuzkin park
12. August 2021
Zmluva o poskytnutí grantu
12/2021
1 340,00 € Fond Zdravia mesta Košice, neinvestičný fond Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice - Zuzkin park
25. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A17504753
0,00 € ORANGE Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice - Zuzkin park
25. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A17504880
0,00 € ORANGE Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice - Zuzkin park
6. November 2020
Zmluva o poskytovaní služby "Navzájom zadarmo vo firme"
ID392DSP02
0,00 € ORANGE Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
5. November 2019
Zmluva o dielo - Preložka kanalizácie
8/2019
Doplnená
43 660,04 € SCARABEUS KOŠICE, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
1. Október 2019
Zmluva o poskytnutí systému ERANET a súvisiacich služieb
3190901
Doplnená
0,00 € ERANET CONSULTING, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice