Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. August 2022
Zmluva o dielo
5/2022
47 306,57 € Unibuild, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice - Zuzkin park
24. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A20027806
0,00 € ORANGE Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice - Zuzkin park
2. Február 2022
Zmluva o dielo
1/2022
3 500,00 € SOSNA, občianske združenie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice - Zuzkin park
8. November 2021
Zmluva o prenájme so servisnými službami
00219/21/015
0,00 € RICOH Slovakia, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice - Zuzkin park
12. August 2021
Zmluva o poskytnutí grantu
12/2021
1 340,00 € Fond Zdravia mesta Košice, neinvestičný fond Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice - Zuzkin park
25. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A17504753
0,00 € ORANGE Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice - Zuzkin park
25. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A17504880
0,00 € ORANGE Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice - Zuzkin park
6. November 2020
Zmluva o poskytovaní služby "Navzájom zadarmo vo firme"
ID392DSP02
0,00 € ORANGE Slovensko, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
5. November 2019
Zmluva o dielo - Preložka kanalizácie
8/2019
Doplnená
43 660,04 € SCARABEUS KOŠICE, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
1. Október 2019
Zmluva o poskytnutí systému ERANET a súvisiacich služieb
3190901
Doplnená
0,00 € ERANET CONSULTING, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
26. Jún 2019
Delimitácia II Zmluva o prevode majetku SCŠPP, Letná 45, Košice na CPPPaP, Zuzkin park 10, Košice
43/2019
6 714,73 € Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, poruchy učenia a správania Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
2. Máj 2019
Stravné lístky
Z201913363
65 389,20 € Up Slovensko, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
29. Apríl 2019
Kúpna zmluva
Z201913363_Z
65 389,20 € Up Slovensko, s. r. o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
1. Apríl 2019
Delimitácia I Zmluva o prevode majetku SCŠPP, Letná 45, Košice na CPPPaP, Zuzkin park 10, Košice
40/2019
5 298,16 € Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, poruchy učenia a správania Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
22. Marec 2019
Zmluva o likvidácii osobných údajov
1/2019
196,10 € 247group, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
29. November 2018
Dohoda o voliteľnom volacom programe Magenta Office
2028870610, 2029932593
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
29. Október 2018
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2018A19285-1
Doplnená
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
12. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí služby
5/2018
1 500,00 € EaCP s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
12. Júl 2018
Zmluva o dielo - Oprava elektroinštalácie
1/2018
Doplnená
50 166,38 € LANAX s. r. o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice
12. Január 2018
Kolektívna zmluva na roky 2018-2022
ZVP č.11/2017
Doplnená
0,00 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice