Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
September
2020
Z M L U V A č. 146771 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146771 08U02
85 000,00 € Environmentálny fond Obec Ďurčiná
3.
September
2020
Z M L U V A č. 146509 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146509 08U02
66 500,00 € Environmentálny fond Obec Brusnica
3.
September
2020
Z M L U V A č. 146919 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146919 08U02
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Dargov
3.
September
2020
Z M L U V A č. 145317 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145317 08U01
90 000,00 € Environmentálny fond Obec Oborín
3.
September
2020
Z M L U V A č. 146536 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146536 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Ruská
3.
September
2020
Z M L U V A č. 146569 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146569 08U02
90 000,00 € Environmentálny fond Mesto Partizánske
3.
September
2020
Z M L U V A č. 146308 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146308 08U02
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Novosad
3.
September
2020
Z M L U V A č. 145101 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145101 08U01
160 000,00 € Environmentálny fond Obec Volica
3.
September
2020
Z M L U V A č. 145558 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145558 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Kľušov
3.
September
2020
Z M L U V A č. 144834 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144834 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Dolná Mariková
3.
September
2020
Z M L U V A č. 146324 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146324 08U02
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Obeckov
3.
September
2020
Z M L U V A č. 145945 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145945 08U03
110 000,00 € Environmentálny fond Obec Veľké Blahovo
3.
September
2020
Z M L U V A č. 145385 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145385 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Svätý Anton
3.
September
2020
Z M L U V A č. 146796 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146796 08U02
78 947,00 € Environmentálny fond Obec Paňovce
3.
September
2020
Z M L U V A č. 144913 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144913 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Moravany
3.
September
2020
Z M L U V A č. 146526 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146526 08U02
180 000,00 € Environmentálny fond Mesto Kráľovský Chlmec
3.
September
2020
Z M L U V A č. 146529 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146529 08U02
194 027,00 € Environmentálny fond Obec Trstené pri Hornáde
3.
September
2020
Z M L U V A č. 145250 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145250 08U01
160 000,00 € Environmentálny fond Obec Baška
3.
September
2020
Z M L U V A č. 145326 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145326 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Paňa
3.
September
2020
Z M L U V A č. 146479 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146479 08U02
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Tešedíkovo