Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
September
2020
Z M L U V A č. 145688 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145688 08U02
50 000,00 € Environmentálny fond Obec Višňové
4.
September
2020
Z M L U V A č. 146652 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146652 08U02
50 000,00 € Environmentálny fond Obec Veľký Biel
4.
September
2020
Z M L U V A č. 145640 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145640 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Dolná Streda
4.
September
2020
Z M L U V A č. 147217 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
147217 08U06
Doplnená
110 000,00 € Environmentálny fond Universitaes Prešov, n. o.
4.
September
2020
Z M L U V A č. 145404 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145404 08U03
90 000,00 € Environmentálny fond Obec Prašník
4.
September
2020
Z M L U V A č. 145570 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145570 08U01
130 000,00 € Environmentálny fond Obec Vyšné Repaše
4.
September
2020
Z M L U V A č. 145776 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145776 08U01
170 000,00 € Environmentálny fond Obec Vyškovce nad Ipľom
4.
September
2020
Z M L U V A č. 146667 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146667 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Dvorníky
4.
September
2020
Z M L U V A č. 146708 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146708 08U02
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Radatice
4.
September
2020
Z M L U V A č. 145641 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145641 08U02
80 000,00 € Environmentálny fond Mesto Krompachy
4.
September
2020
Z M L U V A č. 144989 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144989 08U02
Doplnená
90 000,00 € Environmentálny fond Mesto Hnúšťa
4.
September
2020
Z M L U V A č. 145860 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145860 08U01
120 000,00 € Environmentálny fond Obec Margecany
4.
September
2020
Z M L U V A č. 145198 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145198 08U01
54 000,00 € Environmentálny fond Obec Vieska
4.
September
2020
Z M L U V A č. 145042 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145042 08U01
40 000,00 € Environmentálny fond Obec Jabloň
4.
September
2020
Z M L U V A č. 145262 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145262 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Lišov
4.
September
2020
Z M L U V A č. 145079 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145079 08U03
70 000,00 € Environmentálny fond Obec Košecké Podhradie
4.
September
2020
Z M L U V A č. 146720 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146720 08U02
180 000,00 € Environmentálny fond Obec Veľký Blh
4.
September
2020
Z M L U V A č. 144689 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
144689 08U01
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Gyňov
3.
September
2020
Z M L U V A č. 145686 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
145686 08U01
130 000,00 € Environmentálny fond Obec Koprivnica
3.
September
2020
Z M L U V A č. 146771 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146771 08U02
85 000,00 € Environmentálny fond Obec Ďurčiná