Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0232024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Zuzana Vorošová
1. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0222024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jitka Podhradská
1. Február 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0212024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Andrea Kovačovicová
30. Január 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0172024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Júliana Durcová
30. Január 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0132024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Petra Košťálová
30. Január 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0142024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Danica Očenášková
30. Január 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0062024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Marek Pisklák
30. Január 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
182024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jana Kotlebová
30. Január 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0192024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Viera Krasňanská
30. Január 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0162024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Denisa Michalcová
30. Január 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0202024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Iveta Komáromiová Jakubíková
30. Január 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0072024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Mgr. Katarína Radzová
30. Január 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0122024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ing. Veronika Masárová
30. Január 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0152024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jaroslava Kuhajdová
30. Január 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0112024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jitka Moravčíková
30. Január 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0092024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Stanislav Gažo
30. Január 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0082024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Zuzana Čechvalová
30. Január 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0102024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Alena Škulecová
19. Január 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0042024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Martin Mihalko
19. Január 2024
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
0052024
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Jaroslav Baláž