Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
December
2015
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy na technické zariadenie
ZM1000150_1
-62,56 € Rozhlas a televízia Slovenska Ladislav Zsigárdi
24.
November
2015
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0155/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
ZML-2015-2/3743-896:191006
-57,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
19.
November
2015
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0155/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0827/2015
-57,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14.
Október
2013
Dodatok č. 8 k Zmluve o praktickej výučbe - zúčtovanie
UPJŠ - 409/2013
-56,00 € Letecká vojenská nemocnica, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31.
Máj
2013
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 24.8.2010
ZM1000114_4
-49,79 € Rozhlas a televízia Slovenska Gerold Knobloch
16.
Október
2014
Dodatok č. 31 k Dohode o zriadení výučbových základní (Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení praktickej výučby študentov zdravotníckych študijných odborov) na letný semester AR 2013/2014 -zúčtovanie
UPJŠ - 475/2014
-37,00 € Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10.
November
2015
Dodatok č. 6 k zmluve č. 0159/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0870/2015
-24,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
Február
2013
Dodatok č. 9 k zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia - zúčtovanie
LF-334/2013
-22,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
30.
Október
2020
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0745/2020
-15,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28.
August
2013
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
ZM1000164_1
-13,87 € Rozhlas a televízia Slovenska Ladislav Polák
25.
Máj
2021
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0279/2021
-9,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12.
November
2015
Dohoda o skončení platnosti Nájomnej zmluvy
ZM1000169_1
-7,32 € Rozhlas a televízia Slovenska Helena Miškufová
1.
Október
2014
Dodatok č. 13 k Zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia na letný semester AR 2013/2014 - zúčtovanie
LF-6736/2014
-7,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
20.
Október
2014
Dodatok č. 13 k Zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia na letný semester AR 2013/2014 - zúčtovanie
UPJŠ - 476/2014
-7,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16.
Október
2014
Dodatok č. 12 k Zmluve o praktickej výučbe na letný semester AR 2013/2014 - zúčtovanie
UPJŠ - 480/2014
-7,00 € Letecká vojenská nemocnica, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31.
Júl
2013
Dohoda o skončení platnosti Nájomnej zmluvy
ZM1000165_1
-4,51 € Rozhlas a televízia Slovenska MECEM
31.
August
2021
D o d a t o k Č . 1 k ZMLUVE O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV ev.č.f. 04/2021/ZoNBP
D/2021/1732/VII/EBF/KTAJ
-0,40 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
18.
Január
2011
Zmluva o poskytovaní poradensko-psychologických služieb v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 37 ods. 2 písm. d) zákona o rodine č. 36/2005 Z.z. ...
A/2011/02339-1
0,00 € Mgr. František Nociar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne
20.
Január
2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
30/2010-4200-4100
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Ministerstvo hospodárstva SR
21.
Január
2011
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k dopravnému značeniu
5/2011/6370
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Slovenská správa ciest