Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
September
2016
Dodatok č. 9 k zmluve č. 0005/2016 zo dňa 11.1.2016 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
0619/2016
-411,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12.
Február
2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZML/434/2010 D1 Sverepec-Vrtižer, I. úsek, II. etapa_podpísaná verzia
DZM/0434/2010/0002
-405,88 € Združenie " HASTRA - diaľničné stredisko" Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24.
Február
2014
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2013/0121 na vypracovanie DSP, DP, DSZ a AD pre stavby: D1 Dubná Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina a D1 Dubná Skala - Turany, veľké odpočívadlo Turany
DZM/2013/0121/0002
-393,50 € ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27.
Apríl
2018
Výpoveď poistnej zmluvy č. 511054923
ZM1000271_1
-317,24 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
20.
November
2015
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0148/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0833/2015
-274,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21.
December
2020
Dodatok č. 10 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0954/2020
-226,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
September
2013
Dodatok č. 11 k zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia - zúčtovanie
LF-5961/2013
-207,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
10.
Október
2013
Dodatok č. 11 k zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia - zúčtovanie
UPJŠ - 410/2013
-207,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27.
Apríl
2018
Výpoveď poistnej zmluvy č. 511003477
ZM1000448_1
-175,26 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
21.
December
2012
Dodatok č. 11 k zmluve č. 1028/2011 zo dňa 29.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
0937/2012
-162,55 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Jún
2017
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0023/2017 zo dňa 19.1.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0422/2017
-153,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Október
2020
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0750/2020
-150,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Máj
2021
Dohoda o ukončení časti Zmluvy o dielo č. 2018/127
6400002104
-126,40 € BONUL, s.r.o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
16.
Október
2014
Dodatok č. 34 k Dohode o zriadení výučbových základní na letný semester AR 2013/2014 - zúčtovanie
UPJŠ - 474/2014
-111,00 € Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16.
Október
2014
Dodatok č. 28 ku zmluve o zriadení výučbových základní a o spolupráci vo vedeckovýskumnej činnosti medzi Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na letný semester AR 2013/2014 -zúčtovanie
UPJŠ - 482/2014
-94,00 € Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18.
Marec
2013
3ČZoD 10103/2012 - dodatok 1
3ČZoD - 10103/2012 - dodatok 1
-88,65 € KUMAT s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
8.
Júl
2015
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy na technické zariadenie
ZM1000146_1
-77,52 € Rozhlas a televízia Slovenska Georgína Kossárová
2.
December
2021
Dodatok k zmluve
0073-PRB/2020/D1
-70,00 € Obec Veľké Úľany Ministerstvo dopravy a výstavby SR
25.
Máj
2021
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0282/2021
-66,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14.
Január
2021
Dodatok č. 1 k Zmlue o dielo č. 1908/2019-KE - VS Vlčia Dolina- doplňujúca injektáž, pravostranné zaviazanie
7/2021-KE
-64,50 € VHS-Geotech, spol. s r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik