Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
December
2021
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
4/2021ST
5 000,00 € Peter Babjak Fond na podporu vzdelávania
6.
December
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. R1 SE-BE/ZoVB-026/2021/Hosťová/SO 690
717/C910/2021
12,69 € Obec Hosťová Ministerstvo dopravy a výstavby SR
6.
December
2021
DAROVACIA ZMLUVA
28/2021
200,00 € SENECA TOURS, spol. s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Skalica
6.
December
2021
Zmluva o nájme lesných pozemkov 26/07/Nn/2021
2439/2021/LSR
17,00 € Ing. Jozef Kolárik, Pavel Fidrik, Jozef Fidrik Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
6.
December
2021
Zmluva o spolupráci č. 257/2021/OV
2561/2021/NPPC-VÚŽV
15 834,00 € BISTOUR, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6.
December
2021
Zmluva o spolupráci č. 753/2021/OV
2562/2021/NPPC-VÚŽV
5 577,00 € Ing. Peter Angelovič Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6.
December
2021
Zmluva o spolupráci č. 1636/2021/OV
2563/2021/NPPC-VÚŽV
45 552,00 € PD Važec Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202124226_Z
418,99 € WINTEC Slovakia s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
6.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202124235_Z
1 385,00 € VICOM s.r.o. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
6.
December
2021
Zmluva o spolupráci č. 22/2021/KO
2508/2021/NPPC-VÚŽV
214,50 € AGROSTRÁŽOV, spol. s.r.o. Zliechov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6.
December
2021
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
171/2021-STM
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Slovenské technické múzeum
6.
December
2021
Zmluva o spolupráci č. 1770/2021/OV
2547/2021/NPPC-VÚŽV
10 003,50 € SATPOL, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6.
December
2021
Zmluva o spolupráci č. 1473/2021/OV
2533/2021/NPPC-VÚŽV
234,00 € Papúch Pavol Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6.
December
2021
Zmluva o spolupráci č. 690/2021/OV
2543/2021/NPPC-VÚŽV
8 131,50 € Ing. Jozef Novotný Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6.
December
2021
Zmluva o spolupráci č. 391/2021/OV
2530/2021/NPPC-VÚŽV
273,00 € Ďurica Marek Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6.
December
2021
Dodatok č. 1 k Dohode o zabezpečení množstevného zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu číslo 9422 zo dňa 3.3.2014
2507/2021/NPPC-VÚŽV
0,00 € Mesto Liptovský Hrádok Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6.
December
2021
Dohoda o koedícii
46/2021
300,00 € Institut détudes slaves Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
6.
December
2021
Dohoda o skončení Zmluvy o ubytovaní
Z/2021/2781/VII/VMĽŠ/UO
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra - Mlyny Daniel Lengyel
6.
December
2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
51.vz-48-13/2021
6,90 € nrtm. Peter GALADÍK Ministerstvo obrany SR
6.
December
2021
""Dodatok č.4 k Čiastkovej Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme pre rok 2021 "
454/2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.