Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
SNM-MT-NZ-2024/1635
400,00 € Súkromná materská škola Lienka Slovenské národné múzeum
29. Máj 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
EDM_ZPV_N_101073888
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Krušinec
29. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 2 k zmluve 7500007910
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 16021, Vysoké Tatry
29. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/45/54X/9
5 516,04 € Domov dôchodcov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
29. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb webová stránka
17202409
300,00 € Alphabet srvice s.r.o. Obec Petrová
29. Máj 2024
Zmluva o dielo č. ZML 00347/2024 RE
ZML 00347/2024 RE
56 870,00 € MEANDER-štúdio architektúry s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
29. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-132/2024/Likavka/7596-04/0920/DPP
14,97 € Jana Grajciarová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
383/UNB/2024
2,60 € Univerzitná nemocnica Bratislava SILOE, s.r.o.
29. Máj 2024
Darovacia zmluva č.12/2024
12/2024 Darovacia zmluva
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš - Karanténna maštaľ Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci
29. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-08283-Z
SPO-V04-08283-Z
19 000,00 € Milan Fojtík Slovenská agentúra životného prostredia
29. Máj 2024
Príkazná zmluva
PZ 311/2024
3 000,00 € Glassey Jarmila Výskumná agentúra
29. Máj 2024
Darovacia zmluva
LU-496/2023
0,00 € AERO MÚZEUM, občianske združenie Ministerstvo vnútra SR (Letecký útvar)
29. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02263-Z
SPO-V04-02263-Z
19 000,00 € Peter Illéš Slovenská agentúra životného prostredia
29. Máj 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku - Putiš
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku
0,00 € Anton Putiš Obec Janova Lehota
29. Máj 2024
ZMLUVA O PRIPOJENÍ DO DISTRIBUČNEJ SIETE spoločnosti SPP - distribúcia, a.s.
1616/2024
216,36 € SPP - distribúcia, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
29. Máj 2024
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI
124/2024
0,00 € Natur-Pack,a,s, Obec Kráľovce
29. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie – činnosť v roku 2024
226/2024/OddE
1 300,00 € Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava Mesto Dubnica nad Váhom
29. Máj 2024
Dohoda o vysporiadaní nákladov na rekonštrukciu predmetu nájmu
7227/2024
0,00 € P & S Company, s.r.o. Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
29. Máj 2024
Nájomná zmluva č. VŠC-7-46/2024-SNM/090125-ZoNp
Nájomná zmluva č. VŠC-7-46/2024-SNM/090125-ZoNp
900,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica MESTO Banská Bystrica
29. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu.
Z160/2024
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Monika Rácová