Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Zmluva č. 6/2023 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2023 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
11/2023/RHE
0,00 € Spolok včelárov Slovenska Belá nad Cirochou Regionálna veterinárna a potravinová správa, Humenné
8. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
6.spojpRK-115-9/2023-62.spojpr
8,05 € Ľubomír TÓTH Ministerstvo obrany SR
8. Jún 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/34/19B/22
11 553,30 € Integrácia s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
8. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. OV/078/2020
K078-23
0,00 € Jana Reisenauerová Obec Dolné Dubové
8. Jún 2023
Kúpna-Rámcová zmluva č. 017/2023/VO
017/2023/VO
21 000,00 € KORAKO plus, s. r. o. Ľubovnianska nemocnica, n. o.
8. Jún 2023
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55170595
90,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Pavel Zaitsau
8. Jún 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody
145-65/2023
0,00 € Obec Veľké Držkovce Jozef Botka
8. Jún 2023
grant Spolu do letnej čitárne
154/2023
60,00 € Nadácia Pontis Staromestská knižnica
8. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta, č. 0404/0023/23
0404/0023/23
0,00 € SANAT spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
616/2023
475,07 € Slovenská pošta, a. s. Združenie Maxa Reinhardta
8. Jún 2023
Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra
3022022K
0,00 € Stanislav Medveď Obec Bacúch
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní pracovnej zdravotnej služby.
46/O/23
0,00 € FM Consulting, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
8. Jún 2023
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe 3/2023/DoP
0,00 € STO s.r.o Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom Inovačnej poukážky a inovačného poradenstva
Z_IP_SK3_122_0137
13 085,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Wienerberger s.r.o.
8. Jún 2023
k.ú. Poniky
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv 06/2023/LSR-142
1 117,50 € Lesy Slovenskej republiky, š.p. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Jún 2023
Dohoda o vykonaní odborného výcviku
Dohoda o vykonaní odborného výcviku 1/2023/DoP
0,00 € LESY s.r.o BANSKÁ BELÁ Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica
8. Jún 2023
Zmluva č. 5/23 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2023 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
14/2023/RHE
0,00 € Slovenský zväz včelárov Medzilaborce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Humenné
8. Jún 2023
Nájomná zmluva
30201/NZ-046/2023/Oščadnica/1017/DPP
114,63 € Margita Stasinková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
8. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpadov zo dňa 01.08.2016
100/2023
0,00 € ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
15/2023
140,00 € Obec Medzibrodie nad Oravou KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group