Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
September
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
21. shdo-11-122/2022
17,64 € Ján HAMARÍK Ministerstvo obrany SR
27.
September
2022
Prenájom telocvicne
NZ c. 10-2022
60,00 € Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Eötvösova ul. 39, Komárno Hegedus Tibor
27.
September
2022
Dodatok č.2 k ZOD
20220077
0,00 € maos s.r.o. SMM Holíč s.r.o.
27.
September
2022
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom Inovačnej poukážky a inovačného poradenstva
Z_IP_ZS_122_0015
50 080,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra INTEGRIS s.r.o.
27.
September
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 12/2022 uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN mesta Lučenec o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Lučenec č. 08/2019
708/2022
350,00 € Mesto Lučenec Liga proti reumatizmu
27.
September
2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051Z511
419/2022
22 515,00 € Úrad vlády SR Obec Hlinné
27.
September
2022
Stavebné úpravy miestnej komunikácie ul. M. Rázusa od ul. Zvolnskej po D-Nábytok v meste Lučenec
714/2022
311 864,54 € Svoma s.r.o Mesto Lučenec
27.
September
2022
Dodatok č. 1 k dohode 22/41/53G/4
Dodatok č. 1 k dohode 22/41/53G/4
0,00 € Občianske združenie Integrujeme r. s p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27.
September
2022
Dodatok č. 1 k dohode 22/41/059/22
Dodatok č. 1 k dohode 22/41/059/22
0,00 € Občianske združenie Integrujeme r. s p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27.
September
2022
ZMLUVA O UZATVORENÍ BUDÚCEJ ZMLUVY O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
64/2022
200 000,00 € Domy Púchov s.r.o., F. Urbánka 802, 020 01 Púchov Obec Dohňany, Dohňany 68, 020 51 Dohňany
27.
September
2022
Zmluva o ubytovaní
240-2022
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Natália Polťáková
27.
September
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1021
10,00 € Milan Dolinský Obec Senohrad
27.
September
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/18/054/73
6 812,28 € BIMETAL CNC s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27.
September
2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rozpočtový rok 2022
463/2022/Soc.
37 100,00 € Domov pre seniorov GOLDEN AGE, o. z. Mesto Liptovský Mikuláš
27.
September
2022
Zmluva o poskytovaní služieb
188/2022
0,00 € O2 Slovakia s.r.o. Obec Šenkvice
27.
September
2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/42/012/131
0,00 € Obec Veľké Revištia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
27.
September
2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/42/010/36
0,00 € MC Drobec - materské centrum Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
27.
September
2022
Zmluva č. 54/2022
636/2022
1 000,00 € Mesto Senica Hokejový klub 91 Senica
27.
September
2022
Zmluva č. 50/2022
637/2022
1 000,00 € Mesto Senica Neuvedené
27.
September
2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/01/54E/1176
339,90 € Ing.Kristián Chovanec-CS Net Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava