Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
September
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/13/054/140
2 270,76 € Obec Trenčianske Mitice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
28.
September
2022
Darovacia zmluva-vecný dar
DZ_25_2022
72,00 € Mária Vlčáková Domov dôchodcov Spišská Nová Ves
28.
September
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva
960,00 € Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Eötvösova ul. 39, Komárno Základná umelecká skola – Müvészeti Alapiskola
28.
September
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 176/2/2022 podľa § 8 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
10452/2022-M_ODPD
5 000,00 € Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28.
September
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
905.cšbp Nováky -12- 22/2022
46,50 € Lukáš Škvarenina Ministerstvo obrany SR
28.
September
2022
Zmluva o výpožičke
662/TPÚ/2022
0,00 € Slovenské národné divadlo Slovenské národné múzeum
28.
September
2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
85861
1 500,00 € Elena Gáborová Slovenská inovačná a energetická agentúra
28.
September
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
905.cšbp Nováky -12-21/2022
18,60 € Lukáš Škvarenina Ministerstvo obrany SR
28.
September
2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
85203
1 500,00 € Mgr.Renáta Hanuščáková, Matúš Hanuščák Slovenská inovačná a energetická agentúra
28.
September
2022
Zmluva o ubytovaní
ZML 543/2022 RE
747,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Daniela Gazdová
28.
September
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
60744-1
182,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Bruno Hanus
28.
September
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 430/2022 podľa § 8 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
10480/2022-M_ODPD
10 400,00 € Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28.
September
2022
ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ
3142/2022
173 055,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Regionálne združenie Váh - Dunaj - Ipeľ
28.
September
2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
83900
1 500,00 € Miroslav Hladiš, Monika Hladišová Slovenská inovačná a energetická agentúra
28.
September
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/41/054/595
3 842,80 € KOVOPOINT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28.
September
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/37/054/467
3 406,14 € Gabriela, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28.
September
2022
Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode č. 1/2022
ZML_667_2022
0,00 € MED – ART, spol. s r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
28.
September
2022
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času
97/2022
90,00 € Obec Žehra Mesto Spišské Vlachy
28.
September
2022
Zmluva o reklame
Z 16/PR/2022
2 000,00 € UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o. Divadlo Jonáša Záborského
28.
September
2022
dodatok č.3 ku kolektívnej zmluve 2022
804/2022
0,00 € ZO OZ ZŠ Jána Palárika Základná škola Jána Palárika Majcichov