Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
September
2022
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2020/0505
10/2022
197 586,04 € MET Slovakia, a. s. Základná škola Jilemnického ulica 204/11 Dunajská Streda
27.
September
2022
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2022/0504
335/2022
419 289,36 € MET Slovakia, a. s. Základná škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Alapiskola
27.
September
2022
Dodatok č. 8 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1366/2014/UZ
Z/350/2022
400 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Trstená
27.
September
2022
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 7/2022/DSSGa
1,20 € Trnavský samosprávny kraj Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta
27.
September
2022
ZoD
191/2022
150,00 € V. Kmeť Krajské kultúrne stredisko v Žiline
27.
September
2022
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
724/2022
0,00 € Beňuš Štefan Obec Zákamenné
27.
September
2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
735/2022
0,00 € Boškaj Pavol Obec Zákamenné
27.
September
2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
732/2022
0,00 € Škuliga Vladimír Obec Zákamenné
27.
September
2022
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
728/2022
0,00 € Rabčan Stanislav Obec Zákamenné
27.
September
2022
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
752/2022
0,00 € Florek Karol Obec Zákamenné
27.
September
2022
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
751/2022
0,00 € Ondrigová Margita Obec Zákamenné
27.
September
2022
Dohoda o ukončení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu
762/2022
0,00 € Pidíková Božena Obec Zákamenné
27.
September
2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
758/2022
0,00 € Bučeková Eliška Obec Zákamenné
27.
September
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí užívacích práv k systému EPI zo dňa 09.08.2022
862/2022/MPRVSR-270/D1
0,00 € S-EPI, s. r. o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27.
September
2022
Dodatok č.2/2022 k Zmluve o nájme NP č. 63/140/2018
Dodatok č. 35 (Zmluva č. 173/2018/SOŠETt)
3,50 € Klub amerického futbalu Trnava BULLDOGS Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
27.
September
2022
Zmluva o spolupráci č. 52/2022
Zmluva č. 73/2022/KJFTT
100,00 € Čornaničová Rozália Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1
27.
September
2022
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie
701/2022/MPRVSR-210/D1
0,00 € Ing. Marián Šulák Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27.
September
2022
Poskytnutie finančného daru zo strany darcu pre obdarovaného vo výške 1500 eur
DAR_002/2022
1 500,00 € Heineken Slovensko a.s. Mesto Hurbanovo
27.
September
2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62/64
GEN_429/2022
142 414,46 € Ministerstvo životného prostredia Mesto Zlaté Moravce
27.
September
2022
Zmluva o dielo
OÚ/1023/2022
935 108,00 € SPORT Construction a.s. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky