Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Október
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
21/29/054/409
1 066,86 € Zariadenie sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
27.
Október
2021
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
21/46/53G/11
6 667,98 € IHLA, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
27.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/19/54E/2022
0,00 € Stanislav Poštek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
27.
Október
2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/17/012/7
0,00 € Obec Dolný Ohaj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27.
Október
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
21/17/054/189
474,16 € Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27.
Október
2021
Zmluva o zabezpečení účasti na Celoslovenskej výstave oviec a kôz - OVENÁLIE 2021
2021/301
666,70 € Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce
27.
Október
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
21/38/054/244
3 700,00 € KEN-EX, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
27.
Október
2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/15/010/46
0,00 € Obec Brhlovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
27.
Október
2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/15/010/33
0,00 € Základná škola Janka Kráľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
27.
Október
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/31/054/616
12 634,20 € Obec Gemerské Dechtáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/05/54E/1111
0,00 € Atila Hantos Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
27.
Október
2021
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
21/25/53G/43
32 599,08 € WMS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
27.
Október
2021
ZMLUVA O NÁJME uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
BARMO-74-50/2021
1 634,40 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Ing. Ján Bálint
27.
Október
2021
Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozora
5/2021
700,00 € Aladár Korec Špeciálna základná škola, Partizánske
27.
Október
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/08/54E/9 zo dňa 13.01.2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/08/54E/9 zo dňa 13.01.2021
0,00 € Janka Klementovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
27.
Október
2021
Uznanie dlhu
Uznanie dlhu č. 19/2021/TO
0,00 € Michal Karvay Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27.
Október
2021
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-117
FNPŠ-Z-2020/001-117
51 988,00 € Obec Iža Fond na podporu športu
27.
Október
2021
Zmluva o vykonaní dezinsekcie a deratizácie
376/2021
26 883,60 € derateco s.r.o. Národný ústav detských chorôb
27.
Október
2021
Zmluva o dielo "Svetová ekonomika - vybrané kapitoly (Amerika)"
190008/126/2021
0,00 € Marcel Kordoš Ekonomická univerzita v Bratislave
27.
Október
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/16/054/85
6 053,22 € Mesto Vráble Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra