Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a poskytnutie licencie
DZ_004/2023
2 400,00 € Ján Jakubčin Obec Spišský Štvrtok
8. Jún 2023
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č. 33/2023
ZML-1/2023
0,00 € H + EKO, spol. s r.o., Košice, Spišské námestie č.3, 04012 Košice Obec Vysoká
8. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
10/2023
0,00 € Základná škola
8. Jún 2023
Rosíková Kristína, predĺženie nájmu Nálepkova 1194/11
680/2023
0,00 € Mesto Brezno Kristína Rosíková
8. Jún 2023
NZ - PM - Chrenka Pavol
202300094/2023
81,70 € Mesto Holíč Pavol Chrenka
8. Jún 2023
Nájom hrobového miesta č. D/645_Sprušanská
202300234/2023
99,58 € Mesto Holíč Štefánia Sprušanská
8. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o prevode správy MŠ č. 2225/6453/2017, č. 1405/6453/2023
1405/6453/2023
0,00 € Slovenský pozemkový fond Slovenská správa ciest, Bratislava
8. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
64/2023 Zmluva o nájme bytu
0,00 € Dombyt Čadca Lucia Polláková
8. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
66/2023 Zmluva o nájme bytu
0,00 € Dombyt Čadca Radoslav Cyprich
8. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
68/2023 Zmluva o nájme bytu
0,00 € Dombyt Čadca Jozef Haratyk
8. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
71/2023 Zmluva o nájme bytu
0,00 € Dombyt Čadca Lukáš Kubica
8. Jún 2023
ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI
05/Z/2023/1 – DR
14 400,00 € Mgr. Kamil Bodnár CULTUS Ružinov, a.s.
8. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1040000045
135,30 € Marianum Milan Šipoš
8. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000404
135,30 € Marianum MUDr. Ingrid Böhmerova
8. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
60/2023 Zmluva o nájme bytu
0,00 € Dombyt Čadca Veronika Antonová
8. Jún 2023
Kúpna zmluva
183/23
471,60 € Mgr. Barbora Jarošová, Mgr. Veronika Fábry Mesto Tvrdošín
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
182/2023
0,00 € Dedinská folklórna skupina Parchovianka o.z. Národné osvetové centrum
8. Jún 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast č. 17/2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast č. 17/2018
0,00 € DOTTORE, s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
8. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 12/2023
Kúpna zmluva č.12/2023
3 448,80 € Gastro Diskont s.r.o. „BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová
8. Jún 2023
KRN23/015
KRN23/015
972,00 € Mestské kultúrne stredisko Súkromná základná umelecká Múza