Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 2023/801-HM
72/2023
0,00 € Ministerstvo obrany SR Obec Čierny Balog
31. Máj 2023
Zmluva o výpožičke 879/2023-3270
Zmluva o výpožičke 879/2023-3270
0,00 € Obec Marcelová Základná organizácia zdravotne postihnutých Marcelová
31. Máj 2023
Zmluva o výpožičke 879/2023-3271
Zmluva o výpožičke 879/2023-3271
0,00 € Obec Marcelová Rád rytierov vín Svätého princa Imricha
31. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM 147/2023
20,00 € Miroslav Kelko Hrobové miesta Dulovce, Hlavná 33, 946 56 Dulovce
31. Máj 2023
Zmluva o nájme IP koncového zariadenia
29/2023
20,40 € Slovak Telekom a.s., Bratislava Obec Dulovce, Hlavná 33
31. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM 145/2023
20,00 € Terézia Bekarslanová Hrobové miesta Dulovce, Hlavná 33, 946 56 Dulovce
31. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM 144/2023
20,00 € Terézia Bekarslanová Hrobové miesta Dulovce, Hlavná 33, 946 56 Dulovce
31. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM 143/2023
20,00 € Terézia Bekarslanová Hrobové miesta Dulovce, Hlavná 33, 946 56 Dulovce
31. Máj 2023
Zmluva o dielo
090/2023/MKOS
350,00 € Richard Halčišák Snina MKaOS
31. Máj 2023
Nájomná zmluva
ZML 1/2023
163,92 € Anna Kasáková Obec Lietava
31. Máj 2023
Kúpna zmluva
109/2023
0,50 € Asra, spol. s r.o. Obec Cífer
31. Máj 2023
starostlivosť o somara domáceho
266/2023
0,00 € AGROCOM s.r.o. Mesto Banská Štiavnica
31. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu
Z/184/2023
146,07 € Zjavka Peter Mesto Trstená
31. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu
Z/185/2023
146,07 € Bednár Marek Mesto Trstená
31. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/470
39/2023
82,00 € Mesto Levice Mgr. Art. Edita Boldová
31. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. RK3/95
92/2023
82,00 € Mesto Levice Anna Javorková
31. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. RK2/856
238/2023
21,60 € Mesto Levice Eva Šinkovičová
31. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. MSU9/413
521/2023
54,00 € Mesto Levice MUDr. Štefana Hrašková
31. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. EV8/113
525/2023
82,00 € Mesto Levice MUDr. Ladislav Udvardy
31. Máj 2023
nájom nebytových priestorov č.60
686/23
493,92 € Obec Borský Svätý Jur Omrvinka s. r. o.