Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Apríl
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/34/54E/3260 zo dňa 16.12.2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/34/54E/3260 zo dňa 16.12.2020
0,00 € Milan Zavoda Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
15.
Apríl
2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001859-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020-001859-001_2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Jarovnice
15.
Apríl
2021
Prvá pomoc - Opatrenie č. 2
21/12/54E/1198
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Monika Nagyová
15.
Apríl
2021
ZMLUVA O REGISTRÁCII A SPRÁVE DOMÉNY
023/2021
31,87 € SWAN, a.s. Národné osvetové centrum
15.
Apríl
2021
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-155/2021
KRHZ-KE-VO-155/2021
234,94 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Ptrukša
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/06/54E/577 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4 (A)
21/06/54E/577
0,00 € Helena Šuliková - KOZMETIKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
15.
Apríl
2021
Dohoda o ukončení dohody
Dohoda o ukončení dohody
0,00 € Martin Setlák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15.
Apríl
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena
30201/ZoZVB-63/2020/Čadca/1018/2644
0,00 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
21/38/54E/1119
0,00 € Martin Setlák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15.
Apríl
2021
Dohoda číslo: 21/02/54E/573 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/02/54E/573
0,00 € ERB studio s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
SEMOD-34-15/2021
19,08 € Ing. Miroslav MIŠKOVIČ Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Dohoda číslo 21/14/54E/976 o poskytnutí finančného príspevku -v rármci projektu ,,Prvá pomoc" Opatrenie č.4(A)
21/14/54E/976 dohoda
0,00 € Nizamedin Havziji Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
21/38/54E/1135
0,00 € Marcela Martinková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/08/54E/657 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
D O H O D A číslo: 21/08/54E/657/TT
0,00 € Mária Rybáriková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
plrb – 35 – 217 /2021
21,50 € Ing. Peter ČIEF Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 2
21/23/54E/1204
0,00 € Ján Fiala - POTRAVINY FIALA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/32/54E/302 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/32/54E/302
0,00 € Remy, s.r.o. REMY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/21/54E/2336
0,00 € Lukáš Beňuš Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/22/54E/1004 o o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A a 3B
21/22/54E/1004
0,00 € Radoslav Králik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/08/54E/666 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
D O H O D A číslo: 21/08/54E/666/TT
0,00 € Mária Kubecová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »