Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Január
2021
o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 3A
21/27/54E/96
0,00 € PILEXIT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
22.
Január
2021
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode č. 20/44/54E/1954
0,00 € Jozef Hrebeňár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22.
Január
2021
Dohoda č. 21/10/54E/49 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
21/10/54E/49
0,00 € Mgr. Eva Líšková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc" – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/19/54E/108
0,00 € JUDr. Milan Vysocký, advokát Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
22.
Január
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/03/54E/1603 zo dňa 11.05.2020
20/03/54E/1603
0,00 € Milan Chylák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
22.
Január
2021
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode č. 20/44/54E/721
0,00 € Juraj Hamráček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22.
Január
2021
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/45/54E/33
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Luděk Uher
22.
Január
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/34/54E/1132 zo dňa 13.05.2020
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/34/54E/1132 zo dňa 13.05.2020
0,00 € Peter Gajdoš Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
22.
Január
2021
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc,,
20/17/54E/4191/2021
0,00 € Jozef Bajla Auto DODO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22.
Január
2021
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc,,
D20/17/54E/4802/2021
0,00 € Nicolette Šabová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/21/54E/296
0,00 € Lukáš Juriga Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0012/2021
8 833 754,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Január
2021
Darovacia zmluva
01/2021
0,00 € Eva S. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0013/2021
20 816 148,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Január
2021
21/12/54E/144
21/12/54E/144
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Janette Bořutík Klemanová
22.
Január
2021
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672830/DE/2021
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM - YZAMER energetické služby a monitoring s. r. o.
22.
Január
2021
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/45/54E/30
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Eva Mentová
22.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/38/54E/93
0,00 € Petra Purgelová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
22.
Január
2021
§54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.4A
21/12/54e/189
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Igor Ondruška
22.
Január
2021
Dohoda o splátkach dlhu a splatení zročnej peňažnej pohľadávky
KN1/OE/POH/1655/2021
104,84 € Henrieta Rigóová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »