Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 október a ďalšie mesiace vznik žiadateľa po 1.2.2021
22/19/54E/41
0,00 € Ivan Mesároš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
24.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 1 a 3 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/35/54E/36
0,00 € PF AUTOMOBILE 66 s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
24.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 december
22/38/54E/55
0,00 € Marek Kseňák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
24.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 december
22/36/54E/44
0,00 € Mgr. Gabriela Pavligová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
24.
Január
2022
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
22/07/054/4
4 745,45 € Mesto Holíč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
24.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
22/25/54E/82
0,00 € Mgr. Michaela Budová - LUISIA - centrum zdravia a relaxu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
24.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/21/54E/26
0,00 € Jozef Kubala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24.
Január
2022
Kúpna zmluva
POZ 25/2022
35 500,00 € Peter Smitek, Mgr. Kamila Čintalová, rod. Smiteková Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
24.
Január
2022
Zmluva o krátkodobom nájme strelnice č. 13/ON-2022
CPPO_ZM_13-ON-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov Slovenský poľovnícky zväz, Podtatranská okresná organizácia so sídlom v Poprade
24.
Január
2022
Nájomná zmluva - zaústenie dažďových vôd do OK
Dodatok č. 2 k Zmluve č. HM/078/100/2009
6 890,00 € Hydromeliorácie, š.p. Partizánske Building Components - SK s. r. o.
24.
Január
2022
Dohoda o ukončení dohody 20/41/54E/2005 zo dňa 23.03.2021
Dohoda o ukončení dohody 20/41/54E/2005 zo dňa 23.03.2021
0,00 € Igor Matlák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24.
Január
2022
Dohoda o cene ZF,SA
000B115403
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
24.
Január
2022
Dohoda o cene ZF,SA
000B116918
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
24.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 1 a 3 rok 2021 október a ďalšie mesiace vznik žiadateľa po 1.2.2021
22/19/54E/55
0,00 € OP WOOD s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
24.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 december
22/10/54E/31
0,00 € Karin Malíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/21/54E/130
0,00 € Mária Mazáčková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24.
Január
2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 687/2021
SNM-AM-ZOV-2021/2993
0,00 € Stredoslovenské múzeum Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum v Bratislave
24.
Január
2022
Kúpna zmluva
137/2022/LSR
24 000,00 € Jozef Ligenza - LIGE LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
24.
Január
2022
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/21/54E/707 zo dňa 15.02.2021
21/21/54E/707
0,00 € Matej Murcin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24.
Január
2022
dohoda o skončení dohody
DD_20/45/54E/1103
0,00 € Attila Költő Streda nad Bodrogom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »