Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
Obchodná zmluva
129/2024
480,00 € CASA MIA nábytok a doplnky a.s. Hudobné centrum
23. Apríl 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. 1008/2021
ZML 168/2024
613 211,65 € Metrostav Slovakia a.s. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
23. Apríl 2024
Zmluva o dodávke vody
76/2024
0,00 € Obec Alekšince Mgr. Gurinová Zuzana
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta PD 38. HFS 2024
24-011
1 515,00 € Mesto Prievidza Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
23. Apríl 2024
Dodatok č.15607585 k Zmluve A2015906
Dodatok č.15607585 k Zmluve A2015906
840,50 € Orange Slovensko, a.s. SLV s.r.o.
23. Apríl 2024
Dohoda o spolupráci
22/2024/M SNP
0,00 € Múzeum SNP Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
23. Apríl 2024
Z M L U V A č. 230395 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
230395 08U02
1 500 000,00 € Environmentálny fond Mesto Poprad
23. Apríl 2024
Protokol č. 22/23-24
22/23-24
0,00 € Základná škola s materskou školou Pavla Demitru, Centrum II 87, Dubnica nad Váhom OSBD - Považská Bystrica
23. Apríl 2024
Rámcová dohoda
1903/2024
100 936,00 € MED-ART, spol. s r.o. Národný ústav reumatických chorôb
23. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci a propagácii - Mesto Svätý Jur 12042024
9197416
18 706,00 € Mesto Svätý Jur Malé Karpaty
23. Apríl 2024
Zmluva o nájme
KN/22/2024
35,00 € Obec Východná Simona Tomková
23. Apríl 2024
Rámcová dohoda
1904/2024
410 535,03 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Národný ústav reumatických chorôb
23. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
109/2024
20,00 € Obec Zemplínska Teplica Helena Nováková
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
07/2024
1 200,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť v Košiciach -Ťahanovciach, Ťahanovská 31, Košice 040 13 Mestská časť Košice - Ťahanovce, Ťahanovská 28, Košice 040 13
23. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Iliašovce - Cintorín Iliašovce
A/106/2024
35,00 € Obec Iliašovce Ján Sarňák
23. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Iliašovce - Cintorín Iliašovce
A/113/2024
35,00 € Obec Iliašovce Anna Frankovičová
23. Apríl 2024
Obchodná zmluva
37 2024
204,00 € BAUER MEDIA Slovakia, k.s. Spišské divadlo
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 294/2024 - predaj výrobkov ľudových remesiel a potravín ,,Staromestské slávnosti 2024“
294/2024
45,00 € Bernadič Martin Mesto Žilina
23. Apríl 2024
Rámcová dohoda
36-2024-ŠDaJ-T
22 757,70 € Hossa family, s. r. o. Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne
23. Apríl 2024
Prenechanie bytu do užívania
458/2024
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba