Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Júl
2021
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
214/UNB/2021
20,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Magdaléna Jevočinová
26.
Júl
2021
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
216/UNB/2021
20,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Beáta Václavová
26.
Júl
2021
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZaZoVB-560/2013/Čadca/1018_dodatok č.1
32,59 € Jozefína Jozeková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26.
Júl
2021
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZaZoVB-639/2013/Čadca/1018_dodatok č.1
952,00 € Alena Čavojcová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2020/2021, č. zmluvy 24/2020/2021
UPJŠ - 360/2021
1 325,00 € Mgr. Zuzana Krokosová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26.
Júl
2021
Zmluva o spolupráci
1502/2021
0,00 € Duo medical s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
26.
Júl
2021
DoC-výkonný dopravca
000A846355
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. DB Cargo AG
26.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí výkonov
14/2021 Zml. o poskytovani sluzieb pomocnej prevadzky
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. LOKORAIL, a.s.
26.
Júl
2021
Kúpna zmluva - k.ú. Kechnec, predaj pozemkov KNC 549/5, 549/6, 549/7, LV č. 743, usporiadanie vlastníctva k pozemkom v centre obce
538/2021-KE
7 572,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Kechnec
26.
Júl
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
21/27/054/106
0,00 € Berg Schola n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
26.
Júl
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/04/54E/1416
0,00 € Balázs György Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
26.
Júl
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/04/54E/1423
0,00 € Erzsébet Uhrovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
21/40/054/148
7 262,29 € Obec Babie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
21/40/054/128
7 275,52 € GERION senior centrum, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
21/40/054/130
7 262,29 € Obec Prosačov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
21/40/054/127
14 551,04 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Vranov nad Topľou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/29/054/153
12 634,20 € A.R.M. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/29/054/166
17 150,88 € Obec Halič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/29/054/128
12 634,20 € Roman Vaculčiak - ROVA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
26.
Júl
2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/35/010/12
0,00 € Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »