Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-156-02615
23-156-02615
27 000,00 € VYDAVATEĽSTVO SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV s.r.o. Fond na podporu umenia
9. Jún 2023
Príkazná zmluva
23/2/10832/2
333,00 € Priechodský Vladimír, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
9. Jún 2023
Nájom HM
NHM_166/2023
0,00 € Baláž Pavol, Ing. Mesto Topolčany
9. Jún 2023
Nájom HM
NHM_159/2023
0,00 € Chochulová Marta Mesto Topolčany
9. Jún 2023
Nájom hrobu Peter Janíček
NAJ_052/2023
0,00 € Janíček Peter Obec Terchová
9. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1080000024
134,48 € Marianum Alexej Molnár
9. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000307
40,59 € Marianum Igor Rehánek
9. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000429
135,30 € Marianum RNDr. Eva Kozová
9. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1080000023
121,77 € Marianum Alexej Molnár
9. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000408
135,30 € Marianum JUDr.Mgr. Ľuboš Jurčo
9. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000431
133,37 € Marianum Ing. Eleonóra Fifiková
9. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2110000023
13,53 € Marianum Ingrid Letifi
9. Jún 2023
Dohoda o skončení nájmu
104/2023
0,00 € MDDr. Michal Juršík Mesto Tisovec
9. Jún 2023
Nájomná zmluva č.10062023/RO
NAJ_005/2023
60,00 € Kováč Róbert Obec Slanec
9. Jún 2023
018/2223
Lyžiarský výcvik
120,00 € Penzión LUCS ZŠ, Obchodná 5, Sečovce
9. Jún 2023
Predmetom zmluvy je obstarať zájazd: Škola v prírode pre 29 žiakov v termíne 12. - 16.6 2023.
Obstaranie zájazdu
5 331,80 € CK Tilia, Ing. Katarína Horská, ZŠ Lietavská Lúčka
9. Jún 2023
Nájom HM- dodatok
NHM_152/2023
0,00 € Martišková Magdaléna Mesto Topolčany
9. Jún 2023
Nájom HM
NHM_162/2023
0,00 € Kiššová Soňa Mesto Topolčany
9. Jún 2023
Nájom HM
NHM_164/2023
0,00 € Palušová Oľga Mesto Topolčany
9. Jún 2023
Nájom HM
NHM_160/2023
0,00 € Smola Ingrid Mesto Topolčany