Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
Dohoda o zrážkach za OOPP
123/2022
74,67 € Mgr. Peter Laučík, PhD. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
9. December 2022
Darovcia zmluva-MDD kúzelník
DZ_022022
200,00 € Rodičovské združenie pri ZŠ ZŠ Hodruša-Hámre
9. December 2022
Darovacia zmluva-Rytmická taška ľanová
DZ_052022
288,00 € Rodičovské združenie pri ZŠ ZŠ Hodruša-Hámre
9. December 2022
Poistná zmluva číslo 8712328141_Poistenie vozidiel Auto - GO
Z 28/2022/Hosp.
32,01 € UNIQUA poisťovňa, a.s., Spojená škola internátna, Prešov
9. December 2022
Kúpnopredajná zmluva
42/2022
7 200,00 € Dávid Masaryk Obec Kotešová
9. December 2022
Nájomná zmluva č. CPTN-ON-2022/004780-002
CP_TN_ZM_CPTN-ON-2022-004780-002_2022
3 700,00 € Vladimír Oršula Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9. December 2022
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME 319/2022
Z_319_2022
720,00 € Štátna filharmónia Košice Štátna filharmónia Košice
9. December 2022
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-122/2022/Lisková/7596-04/0920/DPP
10,41 € Ela Poliaková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9. December 2022
Zmluva o používaní tovaru
IV/31/2022
254,00 € TRACO Computers s.r.o., Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov
9. December 2022
nájom pozemku
A 88/2022
6 840,00 € Obec Batizovce Nikolas Gábor
9. December 2022
nájom pozemku
A 94/2022
6 840,00 € Obec Batizovce Miroslav Gábor
9. December 2022
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
22/04/054/209
0,00 € Základná škola Jánosa Aranya s vyučovacím jazykom maďarským - Arany János Alapiskola, Hlavná 509/22, Okoč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
9. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/181/2021/D
2022003348
0,00 € Turčan Šimon Mesto Košice
9. December 2022
Dohoda č. 22/28/012/6
43/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno Obec Braväcovo
9. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebýtových priestrov ŠH Skalité
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebýtových priestrov ŠH Skalité
0,00 € ZCŠ sv. Andreja, Svorada a Benedikta Skalité Obec Skalité - prevádzkáreň, príspevková organizácia
9. December 2022
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
UVVaUVTOS-03832/34-BA-2022
4,00 € Kancelária Najvyššieho súdu SR Ústav na výkon väzby v Bratislave
9. December 2022
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_SEP-IMRK2-2020-003081
0,00 € obec Licince Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
9. December 2022
Zmluva o spolupráci
ZML-2022/1-1372:191006
0,00 € Základná škola Duklianska, Bánovce nad Bebravou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
9. December 2022
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME 321/2022
Z_321_2022
2 500,00 € Štátna filharmónia Košice Platz Catering s.r.o.
9. December 2022
NÁZOV: Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest PREDMET: pripojenie k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
341/2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Švábovce