Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
64/2021-2060-3220–203
7 123,00 € Alex Tour Slovakia s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/37/54E/2722 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/37/54E/2722
0,00 € Radomír Hockicko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
15.
Apríl
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/03/54E/3178 zo dňa 11.06.2020
20/03/54E/3178
0,00 € Magdaléna Jungová - PAMASPOL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
15.
Apríl
2021
Zmluva o nájme hnuteľnej veci
49/2021
0,00 € Medkonsult Slovakia, spol. s.r.o Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
15.
Apríl
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/34/54E/3177
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/34/54E/3177
0,00 € Michaela Švačová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
15.
Apríl
2021
Dohoda v zmysle NP Prvá pomoc
21/17/54E/1744/2021
0,00 € TS Gastro 2 s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/22/54E/973 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesko
21/22/54E/973
0,00 € Slovak hotel management, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/22/54E/985 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
21/22/54E/985
0,00 € Vladimír Sekan - ELMOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
15.
Apríl
2021
dohoda 21/26/54E/1006
21/26/54E/1006
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Martin Rausa - ABC KOMINÁRSTVO
15.
Apríl
2021
Zmluva č. 2021/801 – Alternatívny letecký výcvik pilotov vrtuľníkov
6100002405
201 780,00 € HELI COMPANY s. r. o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu " Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4(A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/29/54E/606
0,00 € Linda Čekeiová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
15.
Apríl
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie.
ZM2026218
1 680,00 € PHR s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí služieb pri výrobe AVD
ZM2026358
12 885,60 € R.D.M. spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Apríl
2021
dohoda 21/26/54E/1018
21/26/54E/1018
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Bc. Paulína Tereňová - makeup and lashes
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/15/060/68 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
Z202104005
0,00 € Psychiatrická nemocnica Hronovce Urad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice
15.
Apríl
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2092004
1 100,00 € Raiman Richard Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/14/54E/957 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/14/54E/957/KN/2021
0,00 € VOBYT s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
15.
Apríl
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/14/54E/2691 zo dňa 17.07.2020
20/14/54E/2691/ukoncenie/KN/2021
0,00 € Viola Vermes - EKOMARK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/779 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
21/05/54E/779
0,00 € Vlastimil Hulák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
15.
Apríl
2021
Zmluva o dielo
4600002587
33 960,00 € SY-TECH s.r.o. Bratislavská teplárenská, a.s.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »