Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Júl
2021
D o h o d a č. 21/41/059/76 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D o h o d a č. 21/41/059/76
0,00 € Kitt Car Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29.
Júl
2021
Dohoda o o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
21/13/059/29
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín MARMIG s. r. o.
29.
Júl
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/17/054/72
3 364,20 € Obec Močenok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29.
Júl
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/38/054/155
3 152,40 € Mesto Stará Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
29.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
21/41/054/309
7 654,60 € Obec Vyšný Čaj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
21/41/054/308
15 309,20 € Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
21/41/054/310
7 654,60 € Domov dôchodcov Poproč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29.
Júl
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/02/54E/831
0,00 € Rastislav Žák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
29.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/36/054/257
9 653,28 € Pavol Dvorčák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
29.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/36/054/256
10 107,36 € Hotel ARKADA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
29.
Júl
2021
zmluva o dielo
8773/2021/5400/072
36 771,60 € ECS ENGINEERING, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
29.
Júl
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/33/54E/1515
0,00 € Ferdinand Borš - TYP Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
29.
Júl
2021
Zmluva o dielo
99/2021
7 587,00 € Solitea Slovensko, a.s. Detská fakultná nemocnica Košice
29.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 101/2020
62/2021
0,00 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29.
Júl
2021
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
ŠOP SR-Z/157/2021
0,00 € Edita Šimonová Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
29.
Júl
2021
Zmluva o dielo - "VVP Turecký Vrch, letisko a kasárne Kuchyňa – odstránenie nedostatkov z OPaOS bleskozvodov" - RŠÚ
ASM-415/2021 6400002734
7 701,20 € BMT group s.r.o. Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku
29.
Júl
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2094763
730,00 € Vitek Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
29.
Júl
2021
Dodatok č. 2 k Dohode číslo: 20/08/54E/3402 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
Dodatok č. 2 k Dohode číslo: 20/08/54E/3402/TT
0,00 € Čaje s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
29.
Júl
2021
Kúpna zmluva
5280/2021/LSR
1 020,00 € Vladimír Špilár - VIOLINMAPLE LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
29.
Júl
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
89429/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hrabičov
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »