Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Január
2021
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-21-020-2021_2021
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Štefan Hatvaník
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 572/2020-3/2.1.2
4 200,00 € Asociácia slovenských filmových klubov Audiovizuálny fond
22.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54e/258 v rámci NP "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
21/25/54e/258
0,00 € Oľga Mičietová MINEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
22.
Január
2021
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/45/54E/24
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Karol Bodnár Hrčeľ
22.
Január
2021
Zmluva o výpožičke časti nehnuteľnosti
1-2021
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Mesto Banská Bystrica
22.
Január
2021
§54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.2
21/12/54e159
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Ján Sloboda
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0001/2021
121 676 195,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
Január
2021
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672920/DE/2021
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM - YZAMER energetické služby a monitoring s. r. o.
22.
Január
2021
Dohoda o splátkach
GR-4620100327-4/2020
514,50 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
22.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/13/54E/127
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Katarína Trnavská - DANKAT
22.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku
21/44/54E/75
0,00 € Petr Hirsch Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
22.
Január
2021
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672630/DE/2021
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM - YZAMER energetické služby a monitoring s. r. o.
22.
Január
2021
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672640/DE/2021
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM - YZAMER energetické služby a monitoring s. r. o.
22.
Január
2021
Dohoda číslo: 21/02/54E/27 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2
21/02/54E/27
0,00 € Bachňáková Zuzana Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
22.
Január
2021
Dohoda č. 21/37/54E/100 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/37/54E/100
0,00 € Miroslav Kožlej - ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
22.
Január
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA (SCMV) na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty
tpr-64-4 /2021
10,20 € Karol I L L E Š Ministerstvo obrany SR
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí služby č. 1055/2020/OV
3328/2020/NPPC-VÚŽV
81,63 € Kováč Otto Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22.
Január
2021
Zmluva č. TT_2021_207351_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
4_2021 Zmluva č. TT_2021_207351_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
22.
Január
2021
Zmluva o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia a praktickej výučbe študentov verejnej vysokej školy
UPJŠ - 7/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A.Reimana Prešov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Pracovisko: Lekárska fakulta
22.
Január
2021
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672650/DE/2021
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM - YZAMER energetické služby a monitoring s. r. o.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »