Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. September 2023
MANDÁTNA ZMLUVA
Stavebný dozor 1/2023
3 900,00 € Ing. Dana Gajdošová Obec Modra nad Cirochou
24. September 2023
Rámcová dohoda
Z20239755_Z
19 900,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice
24. September 2023
Kúpna zmluva
Z20239816_Z
8 840,00 € ALMECO s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
24. September 2023
Kúpna zmluva
Z202310007_Z
999,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Mesto Martin
24. September 2023
Rámcová dohoda
Z202310056_Z
7 800,00 € Polygrafické centrum, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
24. September 2023
Kúpna zmluva
Z20239992_Z
49 800,00 € AMEDIS spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
24. September 2023
Kúpna zmluva
Z202310064_Z
64,80 € ITSK, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
24. September 2023
Rámcová dohoda
Z202310068_Z
45 367,30 € MED - ART, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
24. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202310086_Z
81,60 € ŠTÝL EU s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
24. September 2023
Kúpna zmluva
Z202310087_Z
32 600,00 € TRACO Computers s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
24. September 2023
Kúpna zmluva
Z202310090_Z
335,99 € ITSK, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
24. September 2023
Kúpna zmluva
Z202310095_Z
341,00 € Netta s.r.o. BIBIANA-medzinárodný dom umenia pre deti
24. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202310102_Z
1 849,20 € RUBBEX s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
23. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 174/9/2023
118/2023
120,00 € Mestské kultúrne centrum Združenie urbarialistov Hlohovec pozemkové spoločenstvo
23. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb.
EXT_057/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
23. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77250-2
109,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Alex Kuna
23. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2108-Z
SPO-V01-2108-Z
6 256,20 € Martin Pečeňák, MUDr. Marcela Pečeňáková Slovenská agentúra životného prostredia
23. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000725
209,77 € Marianum Ing. Milan Brngál
23. September 2023
Príkazná zmluva
23/2/11056/1
370,00 € Veselovská Lenka, doc. Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
23. September 2023
Zmluva č.2023_KGR_POP3ZS_PKPO_077 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3”
2023_KGR_POP3ZS_PKPO_077
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola, Turnianska 10, Bratislava