Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Dohoda o splátkach a uznanie dlhu
12/2024
0,00 € Jurišta Gastro s.r.o. EKO - podnik verejnoprospešných služieb
22. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105487/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Komjatice
22. Február 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 31/2324
9013/0087/24
1 115,00 € prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE DETÍ A MLÁDEŽE
55/2024/OŠ
300,00 € Obec: Vyšný Žipov Mesto Vranov nad Topľou
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09381-Z
SPO-V04-09381-Z
19 000,00 € Mudr. Mgr. Martin Bibza Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
Dohoda o cene ZF,SA
000D120911
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. PowerLog s.r.o.
22. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105491/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Horné Orešany
22. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105493/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kotešová
22. Február 2024
Koprodukčná zmluva
Zmluva 025/2024
0,00 € Nezisková organizácia NEO Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5192/2024/OSV-4885 (126/16/2024/36)
21 771,84 € Košický samosprávny kraj Seniorpark n.o.
22. Február 2024
Kúpna zmluva
Ev.č. 630/2024
0,00 € F. PETROL s.r.o. „MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
22. Február 2024
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
52024
0,00 € Slovak telekom a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 93, Plaveč
22. Február 2024
Zmluva č. 02/2024 o poskytnutí dotácie na rok 2024
34/2024
250,00 € Obec Spišské Bystré ZO SZV Spišské Bystré
22. Február 2024
Zmluva o používaní referentského služobného motorového vozidla
Zmluva o používaní referentského služobného motorového vozidla_Hushegyi
0,00 € Správa účelových zariadení Správa účelových zariadení
22. Február 2024
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
62024
0,00 € Slovak telekom a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 93, Plaveč
22. Február 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/329/I/FIF/OE
240,00 € Mgr. Jiří Pešek Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
22. Február 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/17/059/4
14 296,59 € „BARACHA“, Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Február 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/17/059/3
11 551,21 € Obec Dvory nad Žitavou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22. Február 2024
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK č. 621/2/2024/Z
621/2/2024/Z
0,00 € Farma Milko s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
22. Február 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/18/059/1
15 822,36 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany