Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
výkup papiera
zmluva o vykonávaní výkupu zberu papiera
0,00 € F.M. Recykling Obec Brežany
9. December 2022
Zmluva o prevode o výpočtovej techniky
31/2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (Deus) Obec Gemerská Hôrka
9. December 2022
Zmluva o dielo č. 0462022
0462022
0,00 € Simona Ambrus Lelkesová DiS.art. Obec Dobrohošť
9. December 2022
Zmluva o klinickom skúšaní
760/UNB/2022
1 482,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Novartis Slovakia s.r.o.
9. December 2022
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
1585/2022
11,56 € Zdeno Chrvala Fakultná nemocnica Trnava
9. December 2022
D o h o d a o poskytnutí finančných prostriedkov na výdavky spojené s prípravou monografie Mesta Vranov nad Topľou
814/2022/P
1 000,00 € Dr. h. c. Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. Mesto Vranov nad Topľou
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
398/2022
4 620,00 € Mesto Púchov Neuvedené
9. December 2022
Zmluva o poskytovaní BOZP
21/2022/ ZoS
200,00 € TrustX , s r.o. Obec Žihárec
9. December 2022
Zmluva o vystavení platobnej karty OMV Card s funkciou ROUTEX
Zmluva o vystavení platobnej karty OMV Card s funkciou ROUTEX
0,00 € OMV Slovensko s.r.o. MEPOS SNV s.r.o.
9. December 2022
Zmluva o úhrade nákladov spojených s obstaraním ÚPN
Zmluva o úhrade nákladov spojených s obstaraním ÚPN
0,00 € IMMO-MEM s.r.o. Obec Zlatná na Ostrove
9. December 2022
Dohoda o odstúpení od Kúpnej zmluvy č.Z202214919_Z
Sušička bielizne
0,00 € Benedikt Procházka-PROBE Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
9. December 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2108300
1 620,00 € Velecký Milan Rozhlas a televízia Slovenska
9. December 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2107222
900,00 € Bugošová Andrea Rozhlas a televízia Slovenska
9. December 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
25042012
30 000,00 € Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Rybany 355
9. December 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2107566
100,00 € Rupčík Ľuboš Rozhlas a televízia Slovenska
9. December 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2107843
130,00 € Ázacis Petra Rozhlas a televízia Slovenska
9. December 2022
Dodatok k DoC ZF,SA
0B40690304
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
9. December 2022
Dodatok k DoC VP
0100814106
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. DRANA s.r.o.
9. December 2022
Dodatok č. 1 k zmluve 01-03-2021
Dodatok č. 1 k zmluve 01-03-2021
0,00 € Lenka Hujdičová Obec Chminianske Jakubovany
9. December 2022
Dohoda o používaní učebne
283/2022
0,00 € Diecézna charita v Rožňave Mesto Revúca