Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Október
2020
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č.02196/2019-PKZP-K40347/19.00 - Durný Jaromír, Ing. ,k.ú.Zemianska Ľubeľa
02196/2019-PKZP-K40347/19.00
1 539,32 € Ing. Jaromír Durný Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č.02198/2019-PKZP-K40348/19.00 - Jaroslav Čvirik a manž.Miroslava Čviriková, k.ú. Lúky
02198/2019-PKZP-K40348/19.00
125,32 € Čvirik Jaroslav a manž. Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 03432/2020-PKZP-K40126/20.00 - Ing. Anna Ilavská, k.ú. Lednické Rovne
03432/2020-PKZP-K40126/20.00
10 985,75 € Ilavská Anna, Ing. Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Kúpna zmluva č. 03511/2019-PKZ -K40864/19.00, Marián Meleg a Ivica Melegová, k.ú. Trnovec nad Váhom
03511/2019-PKZ -K40864/19.00
900,78 € Meleg Marián Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Kúpna zmluva č. 03533/2019-PKZ -K40881/19.00 - Peter Tirer, k.ú. Duplín
03533/2019-PKZ -K40881/19.00
1 535,45 € Peter Tirer Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Nájomná zmluva č.03387/2020-PNZ -P40254/20.00 - Ing.Pavol Hnila
03387/2020-PNZ -P40254/20.00
0,00 € Ing. Pavol Hnila Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Kúpna zmluva č. 03297/2020-PKZ-K40240/20.00 - kupujúci: Ing. Jozef Duračka a manželka Božena Duračková k.ú. Vrbové
03297/2020-PKZ -K40240/20.00
690,00 € Ing. Jozef Duračka a manželka Božena Duračková Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Kúpna zmluva č. 00035/2020-PKZ -K40011/20.00 - Prokein Anton, k.ú. Kunešov
00035/2020-PKZ -K40011/20.00
1 204,50 € Prokein Anton Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Kúpna zmluva č.00270/2020-PKZ -K40073/20.00 - Hodermarský Marian a Hodermarská Magdaléna (matka), k.ú. Betliar
00270/2020-PKZ -K40073/20.00
2 402,60 € Hodermarský Marian a Hodermarská Magdaléna, Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Kúpna zmluva č. 03929/2020-PKZ -K40290/20.00 - Ing. Roman Piluša a manž. Mgr. Jana Pilušová, k.ú. Lazy pod Makytou
03929/2020-PKZ -K40290/20.00
803,70 € Piluš Roman Ing. Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 03947/2020-PKZP-K40168/20.00 - Mário Kršek, k.ú. Mojtín
03947/2020-PKZP-K40168/20.00
3 207,40 € Kršek Mário Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Kúpna zmluva č. 03805/2019-PKZ -K40958/19.00 - Monika Kostelanská, Pavol Kostelanský, k.ú. Považská Bystrica
03805/2019-PKZ -K40958/19.00
1 247,40 € Kostelanská Monika rod. Čerňanová Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Nájomná zmluva č. 04047/2020-PNZ -P40368/20.00 - Jozef Holubčík
04047/2020-PNZ -P40368/20.00
0,00 € Jozef Holubčík Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Dodatok č. 04050/2020-PNZ -P40280/18.03 - MIlan Jakubský
04050/2020-PNZ -P40280/18.03
0,00 € Jakubský Milan, SHR Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 04019/2020-PKZP-K40177/20.00 - Líšková Dagmar, k.ú. Valča
04019/2020-PKZP-K40177/20.00
156,00 € Líšková Dagmar Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2020/2021 Číslo zmluvy – 2020-1-SK01-KA103-077726
180040/314/2020
2 929,00 € Ivan Hlavina Ekonomická univerzita v Bratislave
23.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2020/2021 Číslo zmluvy – 2020-1-SK01-KA103-077726
180040/315/2020
2 929,00 € Adam Kresan Ekonomická univerzita v Bratislave
23.
Október
2020
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-OPO2-10-075-2020_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ Prešov) Jaroslav Kormaník
23.
Október
2020
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-OPO2-10-076-2020_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ Prešov) Michal Kišeľa
23.
Október
2020
Kúpna zmluva-rámcová
ZV035/20
0,00 € ATC-JR, s.r.o. Odborné učilište internátne, Lučenec
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »