Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
Júl
2022
Kúpna zmluva
2/2022
585,40 € Emília Jarkovská Koprivnica
2.
Júl
2022
Zmluva o dodávke elektriny
23/BAB/2022
0,00 € MAGNE ENERGIA a.s. Obec Báb
2.
Júl
2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
11/2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Neuvedené
2.
Júl
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
16/2022/268131964
80,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Ing. Pavlík Marián
2.
Júl
2022
Komisionárska zmluva
FIN_025/2022
0,00 € Vajsová Dominika Mesto Hriňová
2.
Júl
2022
Kúpna zmluva
VYS_012/2022
301,28 € Rovňaník František Mesto Hriňová
2.
Júl
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
57665-4
83,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Pavel Bačík
2.
Júl
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
58090-1
72,05 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Veronika Bezpiatchuk
2.
Júl
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
57747-3
67,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Diana Kostilniková
2.
Júl
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
58116-1
79,30 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Volodymyr Rybka
2.
Júl
2022
Zmluva o výpožičke
055/2022
0,00 € Špirec Martin Piešťany MsKS
2.
Júl
2022
Nájomná zmluva
591/A5
1 565,52 € Herberger Štefan Obec Horná Potôň
2.
Júl
2022
Koledičky - Koljadki, Vianoce 2022 - program slovenských, moravských a ukrajinských detských kolied
178/2022
20 100,00 € Nadácia SPP-Nadačný fond Municipality pri Nadácii SPP Mesto Modra
2.
Júl
2022
Zmluva o dielo - PD cyklotrasa Hydrocentrála - Vodná ul.
1295/2022
18 500,00 € INPRON, s.r.o. Mesto Nitra
2.
Júl
2022
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o nájme nebytových priestorov č. j. 1741/2016/OM zo dňa 15.07.2016 na Mestskej tržnici v Nitre
1426/2022
0,00 € Mesto Nitra Anna Lazarčíková HOLLAZ
2.
Júl
2022
Nájomná zmluva
486/2/4
1 361,88 € Tilda Csibaová Obec Horná Potôň
2.
Júl
2022
Nájomná zmluva
487/B1
1 451,64 € Ozsvald Jozef a Monika Ozsvaldová Obec Horná Potôň
2.
Júl
2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2022 číslo: MK-9364/2021-180
182/2022
0,00 € Mesto Modra Ministerstvo kultúry SR , Odbor projektového riadenia
2.
Júl
2022
Zmluva o výpožičke časti pozemku "C" KN parc. č. 2041 na nádvorí Mestskej tržnice v Nitre
711/2022
0,00 € Mesto Nitra Rosetta, s.r.o.
2.
Júl
2022
Zmluva o spolupráci na realizácii podujatia - konferencia
1427/2022
0,00 € Mesto Nitra Oblastný futbalový zväz Nitra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »