Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku
21/33/54E/1055
0,00 € Jozef Vrťo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ Opatrenie č.2
21/42/54E/1058
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Ján Žofčák
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/35/54E/1085 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/35/54E/1085
0,00 € Michal Halas Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/21/54E/2350
0,00 € Marcel Volf Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15.
Apríl
2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001868-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020-001868-001_2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Krajná Poľana
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
VePS – 56-51/2021
11,64 € Ing. Ľuboš LAURINČÍK Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/20/54E/402 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
Dohoda č. 21/20/54E/402
0,00 € Jana Strapcová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
15.
Apríl
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2021035/2021
50,00 € doc. MUDr. Igor Škodáček, CSc. Národné osvetové centrum
15.
Apríl
2021
Zmluva o spolupráci
ZM2026365
219,12 € BLAU - ONE, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
26/2021/M SNP
394 320,00 € microform s.r.o. Múzeum SNP
15.
Apríl
2021
Výpožička architektonického prvku - podstavec k.ú. Komárno
1449/6132/2020
0,00 € Matica slovenská Slovenská správa ciest, Bratislava
15.
Apríl
2021
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
5767220206
15 000,00 € Mgr. Ján Pavlíček Fond na podporu vzdelávania
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/43/54E/451
0,00 € Martina Fenyvesiová - KVETY NATALI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
žpr – 16 – 3 / 2021 – FES
89,91 € KRIGOVSKÝ Jozef Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
804/738/2020/ZZ
105 000,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Krosnianska 786/41,43, Košice v zastúpení STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice) Štátny fond rozvoja bývania
15.
Apríl
2021
KÚPNA ZMLUVA
PPZ_ZM_PPZ-KP-OENV1-2021-004869-015_2021
157 410,00 € MOTOSHOP Žubor, s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Prezídium PZ)
15.
Apríl
2021
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
6354320247
3 000,00 € PaedDr. Zuzana Molnárová Fond na podporu vzdelávania
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/03/54E/1016 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pre
21/03/54E/1016
0,00 € Mgr. Mariana Truchlíková, PhD. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
15.
Apríl
2021
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Ivana Nickel Bakalárová.
54/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica AGEL Košice - Šaca a.s.
15.
Apríl
2021
Dodatok k DoC VP
0100798004
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. TransLog Slovakia, a.s.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »