Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
PD ZŠ Hrčeľ - nadstavba a prístavba
01/03/2023
19 920,00 € ateliér-m spol. s r.o. Obec Hrčeľ
24. Marec 2023
Kúpna zmluva
432-A.2-SN-46-KZ/2023
401,96 € Eva Kacvinská Železnice Slovenskej republiky
24. Marec 2023
Memorandum o spolupráci
2023_03_22
0,00 € MALÝ PIENINSKÝ MARATÓN, o.z. Obec Červený Kláštor
24. Marec 2023
Zmluva o dielo
Vy/2023/589
243 831,62 € Dopravné staviteľstvo Bardejov, s.r.o. Mesto Bardejov
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-452-00721
23-452-00721
6 000,00 € Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici Fond na podporu umenia
24. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
050/2023/MKOS
400,00 € Tonada, s.r.o. Snina MKaOS
24. Marec 2023
Prenájom sály na kar
KD_015/2023
0,00 € Šutková Mária Obec Ždaňa
24. Marec 2023
Zmluva o kvalifikačnom vzdelávaní na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
8/2023 - DPŠ
1 170,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Bc. Jana Dafčíková
24. Marec 2023
Darovacia zmluva 4-2023
DZ 4-2023
1 464,19 € Kaufland Slovenská republika v.o.s. Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Učiteľská
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
0,00 € Občianske združenie rodičov a priateľov školy Základná škola, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou
24. Marec 2023
Poistná zmluva
Poistná zmluva
0,00 € Generali Základná škola, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou
24. Marec 2023
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PLNENIA KYBERNETICKÝCH BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ A NOTIFIKAČNÝCH POVINNOSTÍ
643/2023
0,00 € Kreston Slovakia Technology, s.r.o. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
24. Marec 2023
Špecifikácia k zmluve o poskytovaní služieb - prístup k službe Business CityNET (Krížava)
PRAV/32/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
24. Marec 2023
DOHODA o ukončení nájomnej zmluvy
80/2023
0,00 € Peter Ferenc Mesto Revúca
24. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZŠFK/43/2023/28
22,55 € Základná škola, Fraňa Kráľa 838, Žarnovica Helena Čerňanská
24. Marec 2023
Zmluva_Prenájom rohoží
SŠI_06/2023
0,00 € Lindström, s.r.o. Spojená škola internátna, Bytča
24. Marec 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (úrad)
23/33/054/63
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
24. Marec 2023
Rámcová dohoda č. 109/20/2023/UNL ,,Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadu z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov"
109/20/2023/UNL
0,00 € KOSIT a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Marec 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZ-296/4/2022/Kysucké Nové Mesto/1997/PROMA INVEST
3 090,92 € Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Panny Márie, Kysucké Nové Mesto Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24. Marec 2023
Dodatok č. 1
Z5/2023/ÚGBR
0,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.