Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Október
2020
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-OPO2-10-076-2020_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ Prešov) Michal Kišeľa
23.
Október
2020
Kúpna zmluva-rámcová
ZV035/20
0,00 € ATC-JR, s.r.o. Odborné učilište internátne, Lučenec
23.
Október
2020
DODATOK č. I312031U20901D01 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031U20901D01
83 060,05 € GEO SLUŽBY s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23.
Október
2020
Kúpna zmluva č. 03751/2020-PKZ-K40259/20.00 - Ladislav Klag a manž. Anna, k.ú. Spišské Podhradie
03751/2020-PKZ -K40259/20.00
307,44 € Ladislav Klag Slovenský pozemkový fond
23.
Október
2020
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
526/2020
0,00 € Bc.Monika Pullmanová Univerzitná nemocnica Martin
23.
Október
2020
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-SK-11-002-2020_2020
0,00 € Peter Bičej Ministerstvo vnútra SR (KRPZ Prešov)
23.
Október
2020
Rámcová dohoda 59/2020
Zmluva PNPP 59 - 2020
59 604,12 € BANCHEM, s.r.o. Psychiatrická nemocnica, Pezinok
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnnutí finpríspevku na podporu vytvárania PM projekt"Pracuj, zmeň svoj život" Aktivita3
20/02/54X/8
0,00 € DeveloX s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4A
20/21/54E/3884
0,00 € Štefan Herud ml. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
23.
Október
2020
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-OPO2-10-079-2020_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ Prešov) Jozef Drobný
23.
Október
2020
Dohoda č. 20/37/54X/45 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Pracuj, zmeň svoj život" Akt.č. 2
Dohoda č. 20/37/54X/45 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Pracuj, zmeň svoj život" Akt.č. 2
34 244,82 € Mesto Sabinov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23.
Október
2020
Z M L U V A o prevode správy majetku štátu č. Z-146/2020/E-SMŠ
132020
0,00 € Slovenská republika - Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Spišská Nová Ves
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č.20/44/54X/17
4 633,50 € Ľubomír Jurčík - STAVPROFI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
23.
Október
2020
Dohoda č. 20/41/054/601 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci a
Dohoda č. 20/41/054/601
0,00 € Obec Boliarov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Október
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
35/2020
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č.20/44/54X/5
7 336,44 € Brandos s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
23.
Október
2020
Dohoda č. 20/12/059/48 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z
D o h o d a č. 20/12/059/48
6 761,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Milan Kluvanec
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" A3
Dohoda č. 20/28/54X/36
7 336,44 € Úlovok s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
20/33/54X/18
5 621,52 € Baťa Martin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
23.
Október
2020
Dodatok č. ZK01/VK/10/05/025
92020
16,56 € KOMENSKY, s.r.o. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »