Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
THE PARTNERSHIP AGREEMENT
NI/1-183/2024/SPU
124 467,00 € Latvia University of Life Sciences and Technologies Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
24. Máj 2024
Licenční smlouva
Licenční smlouva
0,00 € Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
24. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
7548/2024
14,00 € Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Marek Neuschl
24. Máj 2024
Zmluva o propagácii a reklame
10-2024
200,00 € Urbár a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo Obec Nolčovo
24. Máj 2024
ERASMUS+ DOHODA O GRANTE NA ŠTÚDIUM, akademický rok: 2023/2024, Číslo projektu – 2023-1-SK01-KA131-HED-000114113
180040/310/2024
761,00 € Erika Benková Ekonomická univerzita v Bratislave
24. Máj 2024
Príkazná zmluva
273/2024
50,00 € Maroš Schmidt Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
24. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku podľa §54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
641
169,56 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Zemplínska Široká
24. Máj 2024
ZMLUVA o dotácii z rozpočtu obce
4-2024-DRO
500,00 € Obec Hontianske Nemce Motokrosový klub Hontianske Nemce, Suchý Potok, občianske združenie
24. Máj 2024
Rámcová zmluva č.RZ-SVGE-02132024-02
9/2024
0,00 € ENVI - PAK, a.s. Príspevková organizácia TES Čierne
24. Máj 2024
Autorská zmluva o dielo
1023010038
750,00 € Lucas Grégory Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24. Máj 2024
ERASMUS+ DOHODA O GRANTE NA ŠTÚDIUM, akademický rok: 2023/2024, Číslo projektu – 2023-1-SK01-KA131-HED-000114113
180040/313/2024
749,00 € Terézia Šimorová Ekonomická univerzita v Bratislave
24. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce
Dodatok č. 1
1,50 € Obec Zlaté Klasy Obec Nový Život
24. Máj 2024
Darovacia zmluva - maliarske potreby vonkajšie preliezky MŠ Zálesie EXT_ 043/2024
Darovacia zmluva - maliarske potreby vonkajšie preliezky MŠ Zálesie EXT_ 043/2024
300,00 € 365.nadácia Obec Zálesie
24. Máj 2024
Nájomná zmluva
149/2024
1 500,00 € Ernst & Young, s. r. o. Mesto Nová Baňa
24. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení odbor.praxe študentov
007/2024
0,00 € SSOŠ podnikania Základná škola s materskou školou, Štefanov 329
24. Máj 2024
ERASMUS+ DOHODA O GRANTE NA ŠTÚDIUM, akademický rok: 2023/2024, Číslo projektu – 2023-1-SK01-KA131-HED-000114113
180040/314/2024
603,00 € Kamila Macejová Ekonomická univerzita v Bratislave
24. Máj 2024
Dohoda o náhrade škody
UVTOSaUVV-01412/13-IL-2024-7
32,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava
24. Máj 2024
ZMLUVA na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
23052024/lunys/ms
0,00 € LUNYS, s.r.o. Obec Blatnica
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-00143-Z
SPO-V04-00143-Z
19 000,00 € MUDr. Marek Emmel Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
158/2024
20,00 € Obec Pastuchov Zdenka Štetinová