Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/2126146
13,53 € Marianum Hricišin Štefan Félix Mgr.
6. December 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1318113
135,30 € Marianum Chadalík Miroslav
6. December 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1318110
135,30 € Marianum Cigerová Monika
6. December 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1500765
13,53 € Marianum Vydarený Martin
6. December 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1116940
13,53 € Marianum Sedlák Peter
6. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2022
37-2022
0,00 € Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, Dolný Kubín Obec Chlebnice, Chlebnice 186, 027 55
6. December 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu_Budova školy
16/12/2022
0,00 € SPP, a. s. Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
6. December 2022
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 31.12.2021
Dodatok č. 2
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školy a vedy na Slovensku pri Konzervatóriu v Bratislave Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava
6. December 2022
Nájomná zmluva MPV do jedného roka PO - 11539/6253/2022
1667/6253/2022
261,74 € Obec Banská Belá Slovenská správa ciest, Bratislava
6. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
14/2022
0,00 € SSE, a.s. Obec Hrádok
6. December 2022
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 263/22
263/22
0,00 € BioEn s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. December 2022
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 211/22
211/22
0,00 € Spišské kŕmne zmesi, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6. December 2022
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
72/2022ST
5 000,00 € Alex Fridrich Fond na podporu vzdelávania
6. December 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1801551
13,53 € Marianum ŽIDOVSKÁ NÁBOŽENSKÁ OBEC
6. December 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1116941
13,53 € Marianum Horníková Milena Mgr.
6. December 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1403245
13,53 € Marianum Vydarený Martin
6. December 2022
Zmluva o dielo č. 82277/2022 na zhotovenie jednostupňového projektu: "ČOV Šaľa - obnova kalového hospodárstva a VN stavebná a strojnotechnologická časť"
82277/2022
33 480,00 € AD Consult, a.s. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. December 2022
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2107782
600,00 € Smrčová Ivana Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2022
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2107784
60,00 € Prasličková Aurélia Rozhlas a televízia Slovenska
6. December 2022
Darovacia zmluva č. 1
175
0,00 € Nadácia SPP Spojená škola, Pezinok