Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
Dohoda č. 20/28/060/50
1 546,40 € Stredná odborná škola techniky a služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
23.
Október
2020
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. 04/2020-OVDI
1110000447/000001
1 869,66 € CODES CREATIVE, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4 (A)
20/36/54E/3866
0,00 € Ing. Matúš Nemčík - GEONEM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
23.
Október
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.: OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP1-DN8-Z033
OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP1-DN8-Z033
296 371,20 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo životného prostredia SR
23.
Október
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6358
0,00 € Miroslav Strýček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23.
Október
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
oppr-102-6/2020
25,05 € Jozef MARČIČIAK Ministerstvo obrany SR
23.
Október
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.: OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP1-LX8-Z031
OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP1-LX8-Z031
47 856,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo životného prostredia SR
23.
Október
2020
Dohoda č. 20/14/54X/23 v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ - Opatrenie č. 2
20/14/54X/23/2020
5 171,34 € Jozef Sántha - AUTOSERVIS HVIEZDA S Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ – Aktivita č.3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. d) zákona ač.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/35/54X/5
7 239,90 € MOPRAS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
23.
Október
2020
Dohoda č.20/14/54X/30 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život"- Aktivita č.2
20/14/54X/30/KN/2020
8 653,59 € Obec Dulovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
23.
Október
2020
Dohoda číslo 20/25/54E/5949v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/25/54E/5949
0,00 € Ing. Lenka Dikáczová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Október
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3277
20/26/54E/3277
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Daniel Súlovský - AUTOSALON PARK D M S
23.
Október
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA (SCMV) na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty
21.mpr-162-149/2020
11,88 € JUDr. Erik V O Z Á R Ministerstvo obrany SR
23.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043PO240012
242/2020/MPRVSR-3010
236 520,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Október
2020
Dohoda č.20/14/54X/9 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život"- Aktivita č.2
20/14/54X/9/KN/2020
6 692,13 € Obec Veľké Kosihy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
23.
Október
2020
Poistná zmluva PZP - Peugeot
30/2020
108,58 € Generali poisťovňa a.s. odštepný závod Genertel Centrum pre deti a rodiny Trnava
23.
Október
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6922
0,00 € Lívia Lukačková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23.
Október
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3Bpodľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6778
0,00 € v MEDEXO SK s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23.
Október
2020
dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
20/12/054/184
7 645,56 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza S GROUP SLOVAKIA s r. o.
23.
Október
2020
Dohoda číslo: 20/02/54E/1876 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (A)
20/02/54E/1876
0,00 € Ing. Naďa Beňková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »