Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2035251
23,40 € DVARTIST s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Máj 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2121308
467,25 € Ruppeldtová Alexandra Rozhlas a televízia Slovenska
29. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09088-Z
SPO-V04-09088-Z
19 000,00 € Beáta Cundrová Slovenská agentúra životného prostredia
29. Máj 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2121306
462,00 € Ruppeldtová Alexandra Rozhlas a televízia Slovenska
29. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2035316
109,80 € amabile s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2035315
63,00 € Be2la s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Máj 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2122198
477,75 € Navrátil Lukáš Rozhlas a televízia Slovenska
29. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2035288
86,40 € steewee, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
182/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Bánovce nad Bebravou
29. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
2.bVzS -82-69/2024
46,56 € Ingrid BOVOVÁ Ministerstvo obrany SR
29. Máj 2024
Zmluva o vymáhaní poľhadávok štátu č. 1/2024/RVPS Žilina
21/2024/ŠVPS/RVPSZA
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Žilina
29. Máj 2024
Príkazná zmluva
PZ 338/2024
3 000,00 € Del Corte Valiente Antonio Výskumná agentúra
29. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 12/2024/OE/HP/1.32
289/2024/OE
1 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Arboreum Garden, o. z.
29. Máj 2024
Dodatok č.2 k Zmluve na úhradu dodávky odberu pitnej vody zo dňa 26.9.2007, č. Z-KZ-2007-00472-82400 v znení dodatku č. 1 zo dňa 10.10.2014
117/2024
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
29. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 23/2024/OE/HP/1.54
290/2024/OE
5 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Asociácia Nepočujúcich Slovenska
29. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 7226/24 - prenájom hrobového miesta
475/2024
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
29. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 7238/24-prenájom hrobového miesta
523/2024
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
29. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 22/2024 -prenájom hrobového miesta
530/2024
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
29. Máj 2024
DAROVACIA ZMLUVA
2024/08
2 134,35 € Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Obec Žabokreky
29. Máj 2024
Poskytnutie cvičebnej Metodiky na vytvorenie a zdokonaľovanie pohybové
12-2024
3 500,00 € Športová akadémia Mateja Tótha Základná škola Ostredková