Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Júl
2021
Nájomná / Čiastková zmluva
C507/1243/2017
408,60 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
29.
Júl
2021
Nájomná / Čiastková zmluva
C550/1243/2017
310,70 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
29.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-2185/2021-423
18 000,00 € Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Plešivec Ministerstvo kultúry SR
29.
Júl
2021
Licenčná zmluva
190008/059/2021
0,00 € Alena Andrejovska Ekonomická univerzita v Bratislave
29.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-3127/2021-423
20 000,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Ministerstvo kultúry SR
29.
Júl
2021
Nájomná / Čiastková zmluva
C530/1243/2017
310,70 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
29.
Júl
2021
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_065
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
29.
Júl
2021
Licenčná zmluva
190008/071/2021
0,00 € Marija Zlatič Ekonomická univerzita v Bratislave
29.
Júl
2021
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
170/UNB/2021
71 752,90 € I.P.H. Trading s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
29.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytovaní údajov
32583-1/2021-BA
0,00 € Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Sociálna poisťovňa, ústredie
29.
Júl
2021
Licenčná zmluva
190008/069/2021
0,00 € Enikö Korcsmáros Ekonomická univerzita v Bratislave
29.
Júl
2021
Nájomná / Čiastková zmluva
C566/1243/2017
310,70 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
29.
Júl
2021
Licenčná zmluva
190008/070/2021
0,00 € Andrea Escobar Rios Ekonomická univerzita v Bratislave
29.
Júl
2021
Dohoda o zabezpečení materiálno-technických a personálnych podmienok
60-2021
0,00 € Očné centrum , s.r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
29.
Júl
2021
Kúpna zmluva na dodanie ŠZM pre intervenčnú angiológiu zameraný na sterilný angiografický set VÚSCH č. 95-2021-KZ
Kúpna zmluva na dodanie ŠZM pre intervenčnú angiológiu zameraný na sterilný angiografický set VÚSCH č. 95-2021-KZ
159 793,20 € PHARMA GROUP, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
29.
Júl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
23.mopr-46-414/2021-S4
18,12 € Ľubomír KAMENSKÝ Ministerstvo obrany SR
29.
Júl
2021
Kúpna zmluva 4/01/MTZ/2021
1298-2021-LSR
18 675,00 € ALAS SLOVAKIA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
29.
Júl
2021
Kúpna zmluva 3/01/MTZ/2021
1297-2021-LSR
10 884,00 € CRH (Slovensko) a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
29.
Júl
2021
Licenčná zmluva
190008/075/2021
0,00 € Kateřina Chaloupková Ekonomická univerzita v Bratislave
29.
Júl
2021
Licenčná zmluva
190008/064/2021
0,00 € Sandeep Dey Ekonomická univerzita v Bratislave
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »