Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
94135
1 500,00 € Katarína Kaňová Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Kúpna zmluva
1108-A.2-SM-46-KZ/2023
5,41 € František Urban Železnice Slovenskej republiky
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
91145
3 400,00 € PaedDr. Jaroslava Surgentova Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
86182
2 760,00 € MDDr. Lívia Rostášová, Ing. Jaroslav Rostáš Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o kvalifikačnom vzdelávaní na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
18/2023 - DPŠ
1 170,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ing. Václav Kortán
24. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_06/2023
105,00 € Obec Spišský Štvrtok Mgr. Emília Poláková
24. Marec 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. 019-19/23-26/25/10
002067/2023/LSR
0,00 € KAIMANA COMPANY, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
220/2023/OŠ
65,00 € Mesto Trebišov Mesto Vranov nad Topľou
24. Marec 2023
Zmluva č. 25/23 SOC o poskytovaní finančného príspevku
61/2023
120,00 € Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N v Rimavskej Sobote Obec Rimavské Janovce
24. Marec 2023
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2023/14/139/PaCS
33,20 € Ing. Baláž Anton Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/23/060/68
17 116,10 € Mesto Martin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/33/060/78
3 209,24 € POLIKLINIKA - LDCH, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
24. Marec 2023
poskytnutie dotácie na projekt: Počítačové modelovanie a 3D tlač
DOT3/2023
520,00 € ZRPŠ pri ZŠ Sološnica Obec Sološnica
24. Marec 2023
AJ - Dodatok č.2 ku krátkodobej zmluve
AJ - Dodatok č.2 ku krátkodobej zmluve
0,00 € Správa rekreačných a športových zariadení Humenné AJ Company s.r.o.
24. Marec 2023
Zmluva o používaní certifikátu
8/2023
0,00 € Obec Nová Kelča Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
24. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2018/03351SC
0,00 € Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Špitaliková Helena
24. Marec 2023
Zmluva o kvalifikačnom vzdelávaní na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
12/2023 - DPŠ
1 170,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Bc. Beáta Jendrušová
24. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2009/00837
0,00 € Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Karľová Mária
24. Marec 2023
Dodatok č. 6 k zmluve 1000030188
001/2023/SOŠTNO(6)-D
18,50 € DSI DATA s.r.o Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
24. Marec 2023
Dohoda o náhrade za zriadenie vecného bremena
30201/DoVB-018/2023/Považský Chlmec/SO412-00.21/1513/2583
3,71 € František Kozlík Národná diaľničná spoločnosť, a.s.