Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Zmluva o budúcej darovacej zmluve
314/2023
0,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Mestský FC SPARTAK Bánovce nad Bebravou
22. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/3180000023
210,00 € Marianum PhDr. Jozef Fekete
22. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000716
210,00 € Marianum Viera Kacafírková
22. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000715
210,00 € Marianum Bc. Peter Debnárik
22. September 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-38-355/2023
18,04 € Bc. Tomáš VRBJAR Ministerstvo obrany SR
22. September 2023
Dodatok
52/2023
0,00 € Obec Vlková M.M.
22. September 2023
Dodatok
53/2023
0,00 € Obec Vlková J.M.
22. September 2023
Dodatok
61/2023
0,00 € Obec Vlková Ľ.K.
22. September 2023
NZ HM 6/310 jednohrob TV
1859/2023
0,00 € Mestské služby mesta Trnava Miloš Botík
22. September 2023
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode 42023
D: 42023
40 744,41 € Bidfood Slovakia s.r.o., Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov
22. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/275/2023
30,00 € Obec Liptovský Trnovec Eva Mudroňová
22. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
65/2023
15,00 € Jozef Príhoda Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
22. September 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o stravovaní H.K. Gastro
Dodatok č. 7
0,00 € H.K.Gastro s r.o. Základná umelecká škola, J. Kráľa 4, Zlaté Moravce
22. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov a o poskytovaní súvisiacich služieb ÚEZ č. 128/2023
169-2023
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
22. September 2023
Dodatok č.1 k zmluve o dielo
46/2023
136 626,97 € Bala, a.s. Mesto Gabčíkovo
22. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 1498/2022/ODDIPVIS, č. objednávateľa 207 (1498/2022/ODDIPVIS)
7 704 860,65 € VIAKORP, s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
22. September 2023
DODATOK č. 1 k zmluve o úvere č. 403/389/2006 uzatvorenej dňa 15.03.2006
DODATOK č. 1 k zmluve o úvere č. 403/389/2006 uzatvorenej dňa 15.03.2006
0,00 € Ing. Jana Husárová, PhD., rod. Husárová Štátny fond rozvoja bývania
22. September 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o stravovaní Bistro Agapé
Dodatok č. 6
0,00 € LACUORE-Filipčík Základná umelecká škola, J. Kráľa 4, Zlaté Moravce
22. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/3508
2 059,20 € Obec Veľký Blh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. September 2023
Zmluva o dielo zo dňa 18.09.2023
ZML-22-2023
34 300,00 € MY RESIDENCE Luxury Homes, s. r. o. Obec Forbasy