Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
žpr – 16 – 128 / 2021 – FES
45,13 € KADERÁBEK Marek Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Dohoda číslo: 21/11/54E/1006
Dohoda_ 1474
0,00 € Richard Miko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/29/54E/621
0,00 € Ing. Vladimír Matlovič - V.M.Land Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 647/2019-9/5.1
50 556,00 € Punkchart films s.r.o. Audiovizuálny fond
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/37/54E/2607 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/3/54E/2607
0,00 € Ľubomír Bohuš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/12/54E/1515
21/12/54E/1515
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Ing. Matúš Súder - ENVIRING
15.
Apríl
2021
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
804/766/2020/ZZ
64 950,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Benadova 901/8, Košice, v zastúpení STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice) Štátny fond rozvoja bývania
15.
Apríl
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D_21_40_54E_820
0,00 € Ing. Peter Petra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/39/54E/389
0,00 € Matúš Fatľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
15.
Apríl
2021
Zmluva č. 06-2021-220-04-06
CRZ-1617-2021-LSR
19,20 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice Juraj Rievaj
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/37/54E/2548 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/37/54E/2548
0,00 € Peter Čiernik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
15.
Apríl
2021
Dohoda uzatvorená v zmysle NP Prvá pomoc
21/17/54E/1766/2021
0,00 € Angelika Oroszlánová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
15.
Apríl
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/07/54E/498
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/07/54E/498
0,00 € Erika Lalová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
15.
Apríl
2021
Dohoda uzatvorená v zmysle NP Prvá pomoc
21/17/54E/1681/2021
0,00 € Natália Pulcová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
15.
Apríl
2021
Dohoda uzatvorená v zmysle NP Prvá pomoc
21/17/54E/1665/2021
0,00 € Patrik Ivanič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
15.
Apríl
2021
Dohoda č.21/18/54E/714 o poskytnutí finnačeného príspevku - Opatrenie č. 2 v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/18/54E/714
0,00 € Milan Liso ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
BJ/2021/8
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bardejov
15.
Apríl
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/37/54E/3196 zo dňa 18.05.2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/37/54E/3196
0,00 € Anna Hrečková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
15.
Apríl
2021
Dodatok k DoC VP
0100792701
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. WAGGON Service s.r.o.
15.
Apríl
2021
Zmluva č. 41018/2021/710 o poskytnutí dotácie na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
41018/2021/710
1 565 588,85 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Pôdohospodárska platobná agentúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »