Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb A21107185
15/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Obec Horná Ždaňa, 966 04 Horná Ždaňa č.167
6. December 2022
Kúpna zmluva DVK_HP ProBook 455 G7 Apple MacBook Pro 13
479/2022
0,00 € Mesto Pezinok RNDr. PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková
6. December 2022
Nájomná zmluva
1130HE/2022
1,00 € Obec Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
6. December 2022
Zmluva o dielo
1/8/2022
200,00 € Matúš Kimák Obec
6. December 2022
Darovacia zmluva
DZ 2/2022
500,00 € „Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť HORB“ Radvaň nad Laborcom Obec
6. December 2022
Zmluva o dielo, Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb č. Z002-22-ZS
Z002-22-ZS
0,00 € AIRRA, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. December 2022
08.11.2022
10/2022
0,00 € Milk- Agro s.r.o,Čapajevová 36,Prešov MŠ Jarná 20, Sečovce
6. December 2022
Partnership Agreement
37/ODB/2022/22/7501
0,00 € Výskumný ústav vodného hospodárstva Ministry of Foreign Affairs and Trade
6. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/02/010/13
0,00 € Obec Malé Leváre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
6. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta č. 206/SH2/114/2019
206/SH2/114/2019
0,00 € Milan Selnekovič Mestská časť Bratislava - Lamač
6. December 2022
nájom triedy
561/2022
170,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka LANgroup s.r.o.
6. December 2022
nájom triedy
562/2022
160,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka LANgroup s.r.o.
6. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
166/2022
0,00 € Martina Petrik Nadácia Košického samosprávneho kraja
6. December 2022
Zmluva o zbere biologického rozložiteľného odpadu
29/2022
19,00 € SHP Slavošovce, a.s. Obec Slavošovce
6. December 2022
Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov
19829/2022
0,00 € INFO KURZ s.r.o. Mesto Veľký Meder
6. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta č. 201/SH2/90/2019
201/SH2/90/2019
0,00 € Mgr. Dagmar Vatolíková, PhD. Mestská časť Bratislava - Lamač
6. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
168/2022
0,00 € Martina Petrik Nadácia Košického samosprávneho kraja
6. December 2022
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
21/19/010/6-1
0,00 € Mesto Čadca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
6. December 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/23/53G/81
13 840,99 € SBS KOBRA Martin s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
6. December 2022
Dodatok k dohode § 12 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
21/22/012/14-1
0,00 € Obec Liptovská Kokava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš