Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/35/54E/69 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/35/54E/69
0,00 € Drančák Stanislav Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
22.
Január
2021
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
486/2020ST
2 000,00 € Barbora Kochanová Fond na podporu vzdelávania
22.
Január
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1060558
200,00 € Michalčíková Hana Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2021
Zmluva o dodaní služieb
5128/2021/LSR
34 795,39 € MAXI MZ, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
22.
Január
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1060534
450,00 € Michalikova Iveta Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2021
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. ZML 48/2021
CRZ 4321/2021/LSR
0,00 € LESOSERVIS s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rimavská Sobota
22.
Január
2021
Licenčná zmluva
ZM1006856
350,00 € Titis Kft. Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2021
Dohoda č.21/25/54E/284 v rámci NP "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
21/25/54E/284
0,00 € Simona Kvašňovská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
22.
Január
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
ST-COVID-19-12/2021-OPS
0,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica OBEC KALAMENY
22.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/293 v rámci NP "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4 (A)
21/25/54E/293
0,00 € Pavol Radek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
22.
Január
2021
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/34/010/1
0,00 € Obec Brezov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
22.
Január
2021
Dohoda číslo: 21/41/54E/240 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.1, 3A alebo 3B
Dohoda číslo: 21/41/54E/240 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.1, 3A alebo 3B
0,00 € DEPO PUBLIC, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Január
2021
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/34/010/3
0,00 € Obec Marhaň Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
22.
Január
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
23.mopr-46-11/2021-S4
7,40 € Martin PEŤO Ministerstvo obrany SR
22.
Január
2021
Dohoda č.21/18/54E/73 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"-Opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/18/54E/73
0,00 € Jozef Hano Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22.
Január
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
ZZ III-40-10/ 2021
6,72 € Milan BALÁŽ Ministerstvo obrany SR
22.
Január
2021
DOHODA č. 21/25/54E/222 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1,3A,3B
21/25/54E/222
0,00 € Fimolex, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
22.
Január
2021
Dohoda o ukončení dohody
DS-20/45/54E/260
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Ivana Lajošová - SALÓN IVANA
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051ABW9-511/512-28
54/2021
334 821,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce
22.
Január
2021
o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3Bpodľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/52
0,00 € FRESH FLOWERS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »