Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
Júl
2022
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-564-118/2022
KRHZ-BB-VO-564-118/2022
51 823,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Klenovec
1.
Júl
2022
Zmluva o dielo FRI č. 72/2022
Zmluva o dielo FRI č. 72/2022
25,00 € fyzická osoba - autor Žilinská univerzita v Žiline
1.
Júl
2022
Dohoda o spádovej materskej škole
106/2022
0,00 € OBEC DUBNÍK Dvory nad Žitavou
1.
Júl
2022
Dohoda o vzájomnom ukončení dohody č. 21/17/054/292
008/9/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Kapisztóryho 1, Nové Zámky Obec Gbelce, Stampayho 1, 943 42 Gbelce
1.
Júl
2022
Nájomná zmluva č.: CRZ 1667/2022/LSR
1667/2022/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REZIDENCIA CENTRUM, s.r.o.
1.
Júl
2022
Dodatok č. 11 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2006/ FRI/ N
Dodatok č. 11 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2006/ FRI/ N
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline DIGI Slovakia, s.r.o.
1.
Júl
2022
Nájomná zmluva - hrobové miesto
B/282/2022
33,20 € Borovičková Mária Obec Cinobaňa, Banská ul. 315/1, 98522 Cinobaňa
1.
Júl
2022
Zmluva o dielo č. 02062022
Zmluva o dielo č. 02062022
11 988,00 € Ing. arch. Peter Krajč-AA Obec Oščadnica
1.
Júl
2022
Dohoda - §54 Pomáhame odídencom
Z/212/2022
2 277,72 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo Mesto Trstená
1.
Júl
2022
Kúpna zmluva
2022/0850
20,00 € JUDr. Ľubomír Meravý Trenčiansky samosprávny kraj
1.
Júl
2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 270-2011
270-2011-D1
30,00 € Zázrivá Ľudmila Lášticová
1.
Júl
2022
Dodatok č.1 k zmluve č. 0114-PRB/2020
Dodatok č.1 k zmluve č. 0114-PRB/2020
0,00 € Obec Bešeňová Ministerstvo dopravy a výstavby SR
1.
Júl
2022
Krátkodobé cestovné poistenie
82/2022/BA
1,80 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Umelecký súbor Lúčnica
1.
Júl
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
2022/0546
700,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Obec Dubnička, Dubnička 62
1.
Júl
2022
FCC dodatok k zmluve S98T101163 o zvoze a skladkovani odpadu
08/2022
1,54 € FCC Trnava s.r.o Obec Pavlice
1.
Júl
2022
Dodatok k zmluve č. S07T700007
24/2022
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Obec Lošonec
1.
Júl
2022
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
INE_027/2022
0,00 € Duna Rudolf Mestská časť Košice - Západ
1.
Júl
2022
Zmluva o nájme kongresovej sály
K/06/2022
195,00 € Poľnohospodárske družstvo Šarišan Stredná odborná škola technická Prešov
1.
Júl
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 05/2022
2022/7
0,00 € ZEBRA STUDIO s.r.o. Spojená škola
1.
Júl
2022
o spolupráci na projekte skvalitnenia prípravy budúcich pedag.zamestna
54/2022
0,00 € Univerzita Komenského Základná škola Pavla Marcelyho
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »