Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
žpr – 16– 300 / 2021 – FES
42,56 € BRUŽA Roman Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1061974
450,00 € Piško Rastislav Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
žpr – 16 – 279 / 2021 – FES
20,84 € DRÁB Martin Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1061992
80,00 € Kaščák Jozef Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Apríl
2021
Dohoda číslo: 21/11/54E/1043
Dohoda_ 1566
0,00 € Ján Pavlík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
15.
Apríl
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
D 21/40/54E/891
0,00 € Michaela Fundárková - Realitný maklér Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
15.
Apríl
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1061935
60,00 € Ivančová Slávka Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Apríl
2021
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
804/763/2020/ZZ
103 280,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Maurerova 743/3, 4, Košice v zastúpení STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice) Štátny fond rozvoja bývania
15.
Apríl
2021
Dohoda o ukončení dohody 20/12/54E/3430
Dohoda o ukončení dohody 20/12/54E/3430
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Lukáš Pánis - LUK DESIGN
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/25/54E/1929 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 1,3A alebo 3B
21/25/54E/1929
0,00 € EM Trade Plus, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
15.
Apríl
2021
Dohoda 21/12/54E/1592
21/12/54E/1592
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Lukáš Pánis - LUK DESIGN
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
21/39/54E/307
0,00 € 1.PRACOVNÁ , s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/41/54E/2517
0,00 € INTERREAL TRADE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15.
Apríl
2021
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
23/9/2021
0,00 € Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
15.
Apríl
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2021034/2021
55,00 € Mgr. Mária Tóthová Šimčáková Národné osvetové centrum
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
Dohoda č. 21/19/060/98
7 408,90 € Ján Valčuha Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
15.
Apríl
2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
ZBH7-8-003/2021
28,50 € Ministerstvo vnútra SR (ZbHaZZ HE) npor. Jozef Bajus
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/36/54E/1702 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
D O H O D A číslo: 21/36/54E/1702 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
0,00 € Rochelle Pauline Liptáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
15.
Apríl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 17/OVOSOD/2021 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zm
17/OVOSOD/2021.
0,00 € Súkromné liečebno-výchovné sanatórium Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15.
Apríl
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/21/54E/2318
0,00 € Michal Palider Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »