Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
Júl
2022
Zmluva o výpožičke
056/2022
0,00 € Krejčí Igor Piešťany MsKS
2.
Júl
2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskyttovateľovi sociálnej služby
1342/2022
4 534,09 € Mesto Nitra Neuvedené
2.
Júl
2022
Dodatok k Zmluve o bežnom účte č. SK09 0900 0000 0050 6248 4840
1465/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Nitra
1.
Júl
2022
Špecifikácia služby Rámcovej dohody EČ MČ 108/2022
140/2022
11,00 € O2 Business Services, a.s. Mestská časť Bratislava Vrakuňa
1.
Júl
2022
Dodatok č. 4 k protokolu o zverení nehnut. majetku
142/2022
35 686,12 € Materská škola - Kaméliová Mestská časť Bratislava Vrakuňa
1.
Júl
2022
Sponzorská zmluva
146/2022
4 800,00 € SLOVCLEAN a.s. Mestská časť Bratislava Vrakuňa
1.
Júl
2022
Rámcová dohoda č. 08/2022
21/2022
17 473,97 € Omnia GASTRO, s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
1.
Júl
2022
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve
2
0,00 € Denis Geregai Obec Lesenice, č.221, 991 08 Lesenice
1.
Júl
2022
Dodatok č.1 k zmluve č. 340/2021 o poskytovaní stravy
Dodatok č. 1 k zmluve 340/2021
4,40 € DUBOVÁ Rajec, s.r.o., Námestie SNP 26, 01501 Rajec Obec Kamenná Poruba
1.
Júl
2022
Kúpna zmluva
KZ 1/2022
465,50 € Aneta Vargicová Obec Sušany
1.
Júl
2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služby
3
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Stará Bašta
1.
Júl
2022
Poistná zmluva majetku 4419015983
3/2022
0,00 € Komunálna poisťovňa obec Dolné Zelenice
1.
Júl
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1514/2022
400,00 € JaOnMi CreatureS s. r. o. Obec Svodín
1.
Júl
2022
Poistná zmluva
140/2022
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
1.
Júl
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 47VLZL000121
89/2022
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
1.
Júl
2022
Zmluva o spolupráci
91/2022
0,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
1.
Júl
2022
Dohoda 22/37/054/288 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ
352
11 270,88 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Obec Hermanovce, Hermanovce 59
1.
Júl
2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v rámci participatívneho rozpočtu obce Malinovo v roku 2022, číslo: 2/2022
ZPFDzPR č. 2/2022
3 000,00 € Obec Malinovo Melody - Hudba hrou, občianske združenie
1.
Júl
2022
Zmluva o poskytovaní stravy
INE_029/2022
3,70 € PARCITAS, s.r.o. Obec Vlčany
1.
Júl
2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskyttovateľovi sociálnej služby
1336/2022
11 978,88 € Mesto Nitra Neuvedené
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »