Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Január
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
ZZIII-40-6 / 2021
24,36 € Ján URBAN Ministerstvo obrany SR
22.
Január
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC421-2017-30/X416
KŽP-PO4-SC421-2017-30/X416
161 214,77 € MONTA Žilina, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Január
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA (SCMV) na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty
21.mpr-145-032/2021
13,80 € Ákoš B O G D Á N Ministerstvo obrany SR
22.
Január
2021
Dohoda č. 21/24/54E/16 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
21/24/54E/16
0,00 € Alžbeta Šturmanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
22.
Január
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
ÚHL LM-28-15/2021
3,60 € MUDr. Stanislav PASTOREK Ministerstvo obrany SR
22.
Január
2021
Zmluva č. L05/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
5/2021/ŠVPS/RZHL05/2021
0,00 € MVDr. Karol Laco Regionálna veterinárna a potravinová správa, Žiar nad Hronom
22.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená
21/01/54E/69
0,00 € Flash Flowers Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
22.
Január
2021
Zmluva o výpožičke č. 1/2020
KE84/2-216/2020/0708009-vzv
0,00 € Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica, Ústav experimentálnej fyziky, Košice Ministerstvo obrany SR- Agentúra správy majetku
22.
Január
2021
Grant Agreement number - 964997 - A4L_ACTIONS
964997
1 999 932,50 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied European Commission
22.
Január
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1060741
650,00 € Buc Ján Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2021
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1060154
120,00 € Bezák Andrej Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2021
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1059635
40,00 € Tomčík Pavol Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí služby č.52/2020/KO
3367/2020/NPPC-VÚŽV
273,00 € Eugen Nagy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22.
Január
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1060768
1 200,00 € Turčík Peter Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2021
Zmluva č. M07/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
7/2021/ŠVPS/RZHM07/2021
0,00 € MVDr. Juraj Maniak Regionálna veterinárna a potravinová správa, Žiar nad Hronom
22.
Január
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1060735
650,00 € Mozola Peter Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1060733
650,00 € Lovaš Karol Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1060803
900,00 € Bleyová Janka Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1060441
800,00 € Kettmanová Katarína Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí služby č.745/2020/OV
3364/2020/NPPC-VÚŽV
28 992,60 € Ing. Norbert Fassinger – NOFA Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »