Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
55433
1 750,00 € Ondrej Szabó, Darina Dobrovodská Slovenská inovačná a energetická agentúra
23.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043PO240005
271/2020/MPRVSR-3010
140 520,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
54630
1 500,00 € Anna Kašičová r. Stolarová Slovenská inovačná a energetická agentúra
23.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
54640
1 500,00 € Jozef Scherr Slovenská inovačná a energetická agentúra
23.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
54759
1 500,00 € Peter Lukáč Slovenská inovačná a energetická agentúra
23.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
54798
1 500,00 € Šarközi Lukáš Slovenská inovačná a energetická agentúra
23.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
54971
1 500,00 € Klaudia Zetocová , Štefan Zetoca Slovenská inovačná a energetická agentúra
23.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
55034
1 500,00 € Štefan Ivanič, Marta Ivaničová, r. Fridrichová Slovenská inovačná a energetická agentúra
23.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
52448
3 400,00 € Kuchťáková Katarína, Mgr. Slovenská inovačná a energetická agentúra
23.
Október
2020
SNM-GR-ZOD-2020/2770
SNM-GR-ZOD-2020/2770
36,00 € prof. PhDr. Zuzana Beňušková Slovenské národné múzeum
23.
Október
2020
Dohoda č. 20/37/54X/38 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č.3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č.1
Dohoda č. 20/37/54X/38
23 610,30 € FROST a.s. Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23.
Október
2020
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. 299/2018 zo dňa 23.10.2018
ZML_300_2020
0,00 € PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
23.
Október
2020
Zmluva o zabezpečení odbornej stáže
Z/2020/2161/XIV/FSEV/UAP
0,00 € Bc. Bianka Karlíková Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/13/54E/4207
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Ing. Ľubomír Šimák SimSoft
23.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043KE240006
254/2020/MPRVSR-3010
280 200,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/13/54E/4216
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Marek Kučo
23.
Október
2020
Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z .z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
20/29/010/22
0,00 € Obec Hrnčiarska Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
23.
Október
2020
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-HM-ZOD-2020/2801
100,00 € prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD. Slovenské národné múzeum
23.
Október
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC441-2018-39/Y789
KŽP-PO4-SC441-2018-39/Y789
14 402,00 € Mesto Vrbové Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Október
2020
"Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/21/54E/3895
0,00 € MMR Slovakia s. r. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »