Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
Zmluva o usporiadaní vzájomných vzťahov - Komplexná analýza nákladov súvisiacich s vytvorením mestského podniku
2022003365
3 200,00 € Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Mesto Košice
9. December 2022
Nájomná zmluva č. 29/2022_NB48
29/2022_NB48
0,00 € Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany Lucia Besedová, Športová 503/38-9, 972 11
9. December 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa
ID 710
213,30 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Omšenie
9. December 2022
Zmluva o spolupráci
3187/2022
0,00 € Citrón s.r.o. Lipského 8, 841 01 Bratislava Obec Bátovce Bátovce č.2, 935 03 Bátovce
9. December 2022
Dohoda o prepožičaní hrobového miesta 15-2002-2022
Dohoda o prepožičaní hrobového miesta 15-2002-2022
0,00 € Mária Katrenčínová Obec Kysucký Lieskovec
9. December 2022
zmluva o ubytovaní
UVVaUVTOS-03724/32-KE-2022
1,10 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice anonymizovaný
9. December 2022
Dohoda o urovnaní
POZ 709/2022
7 200,00 € Katarína Végsöová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
9. December 2022
Zmluva o zdieľaní nákladov
32000217
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. GEOTERM KOŠICE, a.s.
9. December 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2022/004935-002
SE_ZM_SE-OD1-2022/004935-002
240 357,60 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
9. December 2022
Zmluva o dielo
29112022
3 216,00 € BIZNIS.HELP s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov
9. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
383/2022/UCM_LZ
150,00 € doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
9. December 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/44/054/566
3 406,14 € EXCLUZIV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
9. December 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
384/2022/UCM_LZ
150,00 € doc. PhDr. Ivan Murín, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
9. December 2022
Darovacia zmluva
2550/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Anna Pastuchová
9. December 2022
praktické vyučovanie žiakov
31/22
0,00 € 06.09.2022 SOŠT Vráble
9. December 2022
praktické vyučovanie žiakov
32/22
0,00 € 04.10.2022 SOŠT Vráble
9. December 2022
praktické vyučovanie žiakov
34/22
0,00 € 05.09.2022 SOŠT Vráble
9. December 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
25/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná umelecká škola
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
68/2022
0,00 € Fond na podporu umenia Oravská galéria v Dolnom Kubíne
9. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Spr. 611/22
1 450,00 € FINXZA s.r.o. - Registrovaný sociálny podnik Okresný súd Piešťany