Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Júl
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/01/54E/1984
0,00 € Juraj Panák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
26.
Júl
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/01/54E/1947
0,00 € Trung Duc Dinh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
26.
Júl
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/45/054/339
6 064,38 € Obec Hrčeľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
26.
Júl
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/45/054/340
6 053,31 € Obec Sirník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
26.
Júl
2021
Zmluva o nájme
72/2021 K NR SR
0,00 € Róbert Mankovecký RM - Records Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
26.
Júl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta §59
21/06/059/8
3 852,60 € Dominika Cabadajová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
26.
Júl
2021
Dohoda č.21/12/054/21 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe
12/12/054/21
355,62 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza,
26.
Júl
2021
Zmluva o poskytovaní služieb, MTF STU č. 111/2021
0600/0089/21
55 200,00 € REVIZ-DETVA s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/34/054/172
12 634,20 € DAVIDO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/34/054/174
34 303,50 € KOMAS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/34/054/176
12 634,20 € IVADA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/34/054/170
10 739,10 € Bc. Eva Saxová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
26.
Júl
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/34/54E/2149
0,00 € REPAS MK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
26.
Júl
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/05/54E/1034
0,00 € Mária Rencešová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
26.
Júl
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/05/54E/1024
0,00 € Miloš Slabý Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
26.
Júl
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0152-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Energy Financing Team (Switzerland) AG
26.
Júl
2021
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č.APVV-20-0548
18/2021
0,00 € VUJE, a.s. Ústav informatiky Slovenská akadémia vied
26.
Júl
2021
D o h o d a č. 21/03/059/17 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti
21/03/059/17
7 290,36 € Súkromná základná škola Senec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
26.
Júl
2021
Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb
Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb 93-2021-ZoS
16 752,00 € TATRA-AUDIT, spol. s r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
26.
Júl
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1062845
1 560,00 € Minárik Marián Rozhlas a televízia Slovenska
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »