Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
07062023
1 056,00 € NB Consult s.r.o. Obec Dolná Ves
8. Jún 2023
ZMLUVA O REKLAMNEJ SPOLUPRÁCI
2023060801
100,00 € Súkromná základná umelecká škola ARS AKADEMY, 958 41 Veľké Uherce 137 Obec Veľké Uherce, č. 360, 958 41 Veľké Uherce
8. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
77/2023
50,00 € Little Berry s.r.o. Obec Štrba
8. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
78/2023
400,00 € MF Studio, s.r.o. Obec Štrba
8. Jún 2023
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2113055
300,00 € Bondra Radovan Rozhlas a televízia Slovenska
8. Jún 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2112991
650,00 € Eliášová Andrea Rozhlas a televízia Slovenska
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci v súlade so schémou č. SA.102808 štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat v znení Dodatku č. 4
811050/2023
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. HALÁSZ s.r.o.
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci v súlade so schémou č. SA.102808 štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat v znení Dodatku č. 4
811041/2023
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. JKP, spoločnosť s ručením obmedzeným Malý Kamenec
8. Jún 2023
Agreement on Providing Financial Support for Staff Mobility for Teaching and Training Between the Programme Country and the Partner Country for the Academic Year 2022/2023 Agreement No. 26/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 179/2023
1 860,00 € Petro Fochuk Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
8. Jún 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX- 54/2023-PVe
930,00 € Ing. Eva Dorková Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
8. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ STRÁŽNEJ SLUŽBY
11062023
864,00 € Guardian security s.r.o. Obec Jelka
8. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci v súlade so schémou č. SA.102808 štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat v znení Dodatku č. 4
811721/2023
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Agroprodukt, s.r.o.
8. Jún 2023
Aktivácia ynevýhodnených uchádzačov o zamestnanie - opatrenie číslo 2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ
23/37/054/2089
0,00 € ÚPSVaR Prešov Obec Kvačany
8. Jún 2023
Megbízási szerződés
20230505
4 590 000,00 € Book A Star Management kft. Obec Pribeník
8. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
105/DF/2023
0,00 € UNIVERSITY OF ARTS TÂRGU-MUREŞ Vysoká škola múzických umení
8. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0471/2023
105,57 € Svetlana Pavelková, Ing. Zdenko Pavelka Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
8. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0475/2023
140,27 € Mária Kuterová Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
8. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0476/2023
34,70 € Eva Palušová Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
8. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0477/2023
63,72 € Anna Kmeťková Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
8. Jún 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o podnájme nebyt. priestorov č. Z26/2022
Z0478/2023
2 759,16 € Erik Némethy ARTTEC Mestské služby Topoľčany, s.r.o.