Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 00165/2024 RE
403,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Kopčíková Barbora
28. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1148
NAJ_172/2024
50,00 € Kiaba Daniel Mesto Nováky, MsÚ
28. Február 2024
O poskytnutí služby
KRPZ-TN_ZM_VO2-156-001-2024_2024
0,00 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Special Transport euroExpress, s. r. o.
28. Február 2024
Rámcová zmluva
22-2024-ŠDaJ-T
28 522,10 € DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne
28. Február 2024
Dohoda č. 2024/0395 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II"
2024/0395
1 500,00 € Kováč Peter Trenčiansky samosprávny kraj
28. Február 2024
Servisná a materiálová zmluva (multifunkčná tlačiareň)
-CRZ-
62,50 € COPYTECH, s.r.o. ZŠ Lietavská Lúčka
28. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
-CRZ-
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Lietavská Lúčka
28. Február 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071BZY6 zo dňa 21.09.2022
231/2024
0,00 € Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trnava
28. Február 2024
NZ HM 5/1069 detský hrob TV
293/2024
0,00 € Mestské služby mesta Trnava Richard Hrubala
28. Február 2024
NZ HM 1/11 dvojhrob MODR.
408/2024
80,00 € Mestské služby mesta Trnava Ľubica Huberová
28. Február 2024
Kúpna zmluva
3221-2017-KZ/2023
87,17 € Štefánia Ondráčková Železnice Slovenskej republiky
28. Február 2024
Zmluva o prenájme Obecnej športovo - kultúrnej haly č.20240221
Zmluva o prenájme Obecnej športovo - kultúrnej haly č.20240221
30,00 € Obec Radoľa Jakub Samuel Hoos
28. Február 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení VB_Obec Vrbovce_ZSdis, a.s., Bratislava
2024/09
0,00 € Obec Vrbovce Západoslovenská distribučná, a.s.
28. Február 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. §659 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník
ZOV132023
0,00 € Poľovnícka spoločnosť Lipová Dolina Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nové Zámky
28. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služby
15-300-2024
198 720,00 € Perútka s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
28. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
14/2024
104,88 € BYFOS s.r.o, TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
28. Február 2024
Darovacia zmluva č. 02/10/2022
02/10/2022
60,40 € Ing. Janka Poljaková Centrum sociálnych služieb Ľadoveň
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJJ3 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba vo Zvolene
173/2024
325 733,82 € Úrad vlády SR Mesto Zvolen
28. Február 2024
Zmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti
3/2024
40,00 € MUDr. Ľubomír Ševčík, posudkový zdravotnícky pracovník Obec Žakarovce
28. Február 2024
Dodatok č. 19 k zmluve o nájme bytu
19
157,30 € Fančalská Katarína Obec Kechnec