Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-122-04454
23-122-04454
21 000,00 € BOD.Y občianske združenie Fond na podporu umenia
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
01/2023
0,00 € job&fun s,r,o, Materská škola, Stará Ľubovňa
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS-07199/32-2023
1,25 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Erik Kacian
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
N-4/2023-24/TV
0,00 € Marián Poljak Stredná odborná škola technická, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
2. Október 2023
Poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 9010124
1664/2023
2 665,24 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Fakultná nemocnica Trnava
2. Október 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č- 51/GAR/2005/VS - zmena výšky nájmu
328/2023
30,00 € Mesto Hlohovec Ján Seewald
2. Október 2023
Zmluva o dielo
82/2023
1 000,00 € doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D. Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
2. Október 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
Dodatok č. 1 (44/2023)
346 621,20 € CORA GEO, s.r.o. Zariadenie pre seniorov
2. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
HZS_ZM_204-2023_2023
0,00 € npor. Milan Frejuk Horská záchranná služba
2. Október 2023
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2023/2024
51/2023/2
1,00 € Lunys s.r.o Základná škola s materskou školou, Michalská 398/8, Spišské Bystré
2. Október 2023
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe 0007202366
0007202366
0,00 € Centrum poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
2. Október 2023
Nájomná zmluva č. 2023002052
ZML 438/2023
1,00 € MESTO KOŠICE Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
2. Október 2023
SERVISNÁ ZMLUVA - ROHOŽE
823 121, UMB č. 48/2023/OPS-93
2 064,96 € Elis Textile Care SK s. r. o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - súčasť FPVaMV UMB
2. Október 2023
Zmluva o bežnom účte
5208020804
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Ostrá Lúka Mgr. Juraj Jelok
2. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
51/2023/4
2,00 € Slovak Telekom Základná škola s materskou školou, Michalská 398/8, Spišské Bystré
2. Október 2023
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe 0009202366
0009202366
0,00 € AGRORACIO, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
2. Október 2023
Dohoda o urovnaní č. 804096115-2-2023-DoU
804096115-2-2023-DoU
0,00 € Železnice Slovenskej republiky VERUS, spol. s r.o.
2. Október 2023
Individuálna dohoda č.j.: 228/2023/UVLF o doktorandskom štúdiu doktoranda
228/2023/UVLF
0,00 € Parazitologický ústav SAV, v.v.i. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2. Október 2023
Nájomná zmluva
OcÚ-704/2023-002
800,00 € Romana Kodajová, Hurbanova 610/25, 907 01 Myjava Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
2. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č.354570-023
16/2023
52 039,94 € Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. obec Dolné Zelenice