Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
Darovacia zmluva
2548/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mária Mahdalová
9. December 2022
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2022/004882-001
SE_ZM_SE-OD1-2022/004882-001
1 315 718,40 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
9. December 2022
Zmluva
389/2022/UCM_LZ
100,00 € doc. PhDr. Jitka Lorenzová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
9. December 2022
Dodatok o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
Dodatok č.2 k Zmluve č.2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_012
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Súkromná základná škola
9. December 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
274/2022/OOSM
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, Bratislava 85104 Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
9. December 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
08122022/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Nikoleta Záhumenská
9. December 2022
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2022
2022003367
240,00 € Obec Jasov Mesto Košice
9. December 2022
Rámcová dohoda č. SE-OD1-2022/004935-001
SE_ZM_SE-OD1-2022/004935-001
240 357,60 € Todos s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
9. December 2022
Zmluva o ubytovaní
3. hromadná zmluva o ubytovaní v akademickom roku 2022/2023 - TUKE-KE-SK
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Zoznam v prílohe (5)
9. December 2022
zmluva o ubytovaní
UVVaUVTOS-03710/32-KE-2022
1,10 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice anonymizovaný
9. December 2022
Prenájom telocvične- tanečný kurz
1-41/2022-20
0,00 € Ján Sianta Základná škola s materskou školou, Bučany 155
9. December 2022
Dohoda o jednorazovej finančnej náhrade za zriadenie zákonného vecného bremena a obmedzenia vlastníckych práv č. 043/22/EUS-89
806/2022
83,75 € Mesto Humenné eustream
9. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CKF2
4019/2022
15 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Čaka
9. December 2022
ZMLUVA O DIELO
CRZč.5796/2022/LSR
0,00 € Národné lesnícke centrum LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
9. December 2022
Nájomná zmluva na prenájom kultúrneho domu v Dyčke.
989/2022
0,10 € Mesto Vráble Občianske združenie Lepšie Vráble
9. December 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-97/2022/E-SMŠ
Z-97/2022/E-SMŠ
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava
9. December 2022
Zmluva o výkone činnosti externého súdneho poradcu č. 10/2023
KÚS - Spr 944/2022
1,00 € Mgr. Janka Debrecéniová, MJur, PhD. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
9. December 2022
Zmluvy o prenájme železničných vozňov a HDV
Dodatok č. V k 8-02/2500/2018
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Railco Slovakia, a.s., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
9. December 2022
zmluva o ubytovaní
UVVaUVTOS-03721/32-KE-2022
1,10 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice anonymizovaný
9. December 2022
Darovacia zmluva
2557/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Eva Vašková