Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Október
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
oppr-102-10/2020
9,00 € Martin KAČMÁR Ministerstvo obrany SR
23.
Október
2020
Dohoda číslo: 20/21/54E/3863 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.4A
Dohoda 20/21/54E/3863
0,00 € Marta Kvaková Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
23.
Október
2020
Príloha č 1_2020_W k Zmluve č. ZA_2020_511551_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
1384_2020 Príloha č 1_2020_W k Zmluve č. ZA_2020_511551_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Roľnícke družstvo so sídlom vo Višňovom
23.
Október
2020
Príloha č 1_2020_W k Zmluve č. ZA_2020_511548_OV_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
1380_2020 Príloha č 1_2020_W k Zmluve č. ZA_2020_511548_OV_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik ROLSPOL, s.r.o.
23.
Október
2020
Zmluva o spolupráci
ZM1006654
0,00 € Spolok hudobného folklóru Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Október
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2024853
8 100,00 € KINGFISHERS Cinema s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Október
2020
Mandátny certifikát
02910020
105,60 € Disig, a.s. Slovenský metrologický ústav
23.
Október
2020
Zmluva o výpožičke č. 2020/06/VYP
2020/06/VYP
0,00 € Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši Slovenské centrum dizajnu
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č.20/44/54X/15
7 336,44 € Zlatko Korba - AZ - KORBA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
23.
Október
2020
Zmluva o zriadení vecného bremena
30201/ZoVB-030/2020/Chminianska Nová Ves/1318/SO 510-00/NY
0,83 € Mária Madzíková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Október
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/10/54X/10
0,00 € Miloš Profjeta - MIDAP Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č.20/44/54X/33
10 342,80 € FJ-Ekon Plus, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
23.
Október
2020
Zmluva o zriadení vecného bremena
30201/ZoVB-004/2020/Chminianska Nová Ves/1318/SO 510-00/NY
4,50 € Pavlína Gumanová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Október
2020
Zmluva o dielo_licenčná zmluva_Kovačka 2020_Matisková Helena
89/2020
150,00 € Mgr. Helena Matisková Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
23.
Október
2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
20/33/051/81
0,00 € GulaVerse s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
23.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
54425
1 500,00 € Ing. Ladislav Papánek, Lenka Papánková Slovenská inovačná a energetická agentúra
23.
Október
2020
Dohoda č. 20/20/059/8 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z.Z. o službách zamestnanosti
Dohoda č. 20/20/059/8
9 839,40 € Ing. Vlastimil Rieger Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
23.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043KE240003
235/2020/MPRVSR-3010
185 640,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Október
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3Bpodľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6840
0,00 € PRESTA spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
55308
1 500,00 € Ladislav Floch, Mária Flochová Slovenská inovačná a energetická agentúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »