Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Júl
2021
Rámcová zmluva o spolupráci, MTF STU č. 113/2021
0600/0090/21
0,00 € ProCS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
26.
Júl
2021
rámcová kúpna zmluva
8510/2021/5400/011
79 200,00 € ANTARES EUROTRADE, spol. s r. o. Železnice Slovenskej republiky
26.
Júl
2021
Kúpna zmluva
3575/2021/LSR
36 500,00 € Vladislav Šak LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog
26.
Júl
2021
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta
772021
0,00 € Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
26.
Júl
2021
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
322/2018-2060-2230-Q131-ZZ-1
193 325,00 € SLOVKARTON, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
Júl
2021
Zmluva o výpožičke
SNM-SML-ZOV-2021/1498
0,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. Slovenské národné múzeum
26.
Júl
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
ZM2027120
1 890,00 € Jaroslav Bagin Rozhlas a televízia Slovenska
26.
Júl
2021
Zmluva o dodávke a odbere tepla
3002941
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. DOMUS správa nehnuteľností spol. s r. o.
26.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce
D1 k AOMVAS-1-26/2021
6 109,73 € I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica a.s. Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
26.
Júl
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/39/054/165
3 031,38 € Obec Miňovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/39/054/177
12 634,20 € SLUŽBA, mestský podnik Stropkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/46/054/273
12 634,20 € Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
26.
Júl
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/17/54E/2444
0,00 € Martin Baláž Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
26.
Júl
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/17/54E/2436
0,00 € Ignác Csontos - IGNON Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
26.
Júl
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/10/54E/910
0,00 € Zdenko Schmidola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26.
Júl
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
21/10/054/21
355,62 € Obec Trenčianske Bohuslavice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26.
Júl
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/36/54E/2115
0,00 € Štefan Greňa- FanG Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
26.
Júl
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
21/24/054/40
355,62 € Obec Hubová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26.
Júl
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/37/54E/3988
0,00 € Marián Bujňaček - EuroSystemBau Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26.
Júl
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/37/54E/4008
0,00 € Danka Antoňáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »