Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
Júl
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
58108-1
77,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Oleksandr Lypovetskiy
2.
Júl
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
58092-1
73,14 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Roman Dekhtiarenko
2.
Júl
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
58118-1
84,40 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Valeriia Kinder
2.
Júl
2022
Príkazná zmluva
22/1/10207/1
204,00 € Eštoková Adriana, prof. RNDr. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
2.
Júl
2022
ZoD - Rekonštrukcia socialných zariadení v budove CVČ Sabinov
DIE_015/2022
0,00 € MH-stav Sk, s.r.o. Mesto Sabinov
2.
Júl
2022
Dodatok č.1 k zmluve o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
51/2022
0,00 € COR Waste, s.r.o., Radlinského 1716, 026 01 Dolný Kubín Obec Liptovské Revúce
2.
Júl
2022
Zmluva o dielo
178
10 387,63 € Košovská stavebná spoločnosť, s.r.o. Obec Koš, ulica Víťazstva 791/41, 972 41 Koš
2.
Júl
2022
Zmluva o technickom zabezpečení podujatia
2022Z014
300,00 € Šemrák Tomáš Mestská časť Kavečany
2.
Júl
2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
9/2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Neuvedené
2.
Júl
2022
protokol o zverení majetku rekonštrukcia dvoch sociálnych zariadení.
4/2022
34 942,62 € Mestská časť Bratislava Vrakuň MŠ Kaméliová
2.
Júl
2022
Žiarič VIBA UV-C Pole White
5/2022
492,72 € Mestská časť Bratislava Vrakuň MŠ Kaméliová
2.
Júl
2022
Dodatok k zmluve OTIS Výťahy
-CRZ-
0,00 € Základná škola
2.
Júl
2022
Zmluva o účasti na príležitostnom trhu č. 092/2022/SŠ
INT_092/2022
56,00 € Turzák Adam, Bc. Levoča TS
2.
Júl
2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2022027
18 000,00 € Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava, Košice – Košická Nová Ves Mestská časť Košice-Košická Nová Ves
2.
Júl
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
58081-1
72,05 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mariia Garmash
2.
Júl
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
58088-1
79,30 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Denys Mukhortov
2.
Júl
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
DS/099/2022
0,00 € Košický samosprávny kraj Obec Ruskovce
2.
Júl
2022
Zmluva o výpožičke
053/2022
0,00 € Biarinec Rastislav Piešťany MsKS
2.
Júl
2022
Zmluva o výpožičke
054/2022
0,00 € Bede Tomáš Piešťany MsKS
2.
Júl
2022
Zmluva o výpožičke
056/2022
0,00 € Krejčí Igor Piešťany MsKS
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »