Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Apríl
2021
Kúpna zmluva č.: CPBB_ZM_014-2021_2021 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
CPBB_ZM_014-2021_2021
510,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky JUDr. Dušan Cirbes, JUDr. Bronislava Cirbesová
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/43/54E/442
0,00 € Peter Štefánik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
15.
Apríl
2021
Dohoda 21/41/060/227 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
Dohoda 21/41/060/227
11 113,32 € PISTORIA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15.
Apríl
2021
Zmluva o spolupráci
ZM2026390
19,92 € LaLu s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Apríl
2021
Mandátna zmluva
03/2021/OZ
14 400,00 € B & J Bussiness house, s.r.o. Štátna opera
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/41/54E/2487 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/41/54E/2487
0,00 € Radoslav Berdis Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
žpr – 16 – 134 / 2021 – FES
69,01 € VACHULÍK Samuel Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/07/54E/524
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/07/54E/524
0,00 € Kristýna Hladíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/28/54E/603 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
D O H O D A číslo: 21/28/54E/603
0,00 € Radovan Bobák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/19/060/77
7 408,90 € Mgr. Stanislav Kupka ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/19/060/76
3 704,45 € Alena Šusteková - ZLATÁ KORUNA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
15.
Apríl
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2092463
40,00 € Guráňová Lenka Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Apríl
2021
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
6337320230
15 000,00 € Mgr. Peter Klobučník Fond na podporu vzdelávania
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/19/060/50
3 704,45 € Gulja Kubaláková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
15.
Apríl
2021
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2021/1060/5035
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Alexander Boráros
15.
Apríl
2021
21/12/54e/1605
21/12/54e/1605
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Dana Zvalová -Danica
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
žpr – 16 – 246 / 2021 – FES
43,25 € TUROŇ Patrik Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
žpr – 16 – 247 / 2021 – FES
21,53 € REČKA Matúš Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2092464
50,00 € Kováčová-Habovštiak Anna Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/41/54E/2510 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/41/54E/2510
0,00 € JUDr. Jaroslav Nemčík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »