Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/46/54E/1038 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „ Prvá pomoc “ – Opatrenie č. 2
Dohoda č. 21/46/54E/1038
0,00 € Peter Kučera Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/12/54E/1604 o poskytnutí príspevku opatrenie č. 2
21/12/54E1604
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Štefan Krpelan
15.
Apríl
2021
DOHODA č. 21/15/54E/844 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/15/54E/844
0,00 € Mgr. art. Mária Chapčák Matrková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
žpr – 16 – 127 / 2021 – FES
16,71 € MESÁROŠ Ondrej Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
6336220229
3 000,00 € Mgr. Marián Galko Fond na podporu vzdelávania
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/15/54E/910 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
21/15/54E/910
0,00 € Pavol Petržel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2
21/12/54E/1578
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Maroš Pinďura
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/37/54E/2673 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/37/54E/2673
0,00 € Vladimír Jurko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
15.
Apríl
2021
DOHODA číslo: 21/15/54E/993 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4.A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/15/54E/993
0,00 € Richard Pavlovics Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
žpr – 16 – 123 / 2021 – FES
46,50 € HONZA Pavol Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Dohoda uzatvorená v zmysle NP Prvá pomoc
21/17/54E/1666/2021
0,00 € Dávid Hanák HANÁK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
15.
Apríl
2021
Dohoda uzatvorená v zmysle NP Prvá pomoc
D20/17/54E/3687/2021
0,00 € Burbucs JOzef Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
15.
Apríl
2021
Dohoda uzatvorená v zmysle NP Prvá pomoc
U20/17/54E/5599/2021
0,00 € Lucia Chvostíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
žpr – 16 – 146 / 2021 – FES
19,83 € HORVÁTH Viktor Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 921/2019-9/5.2
832 229,00 € Spectral s.r.o. Audiovizuálny fond
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
žpr – 16 – 154 / 2021 – FES
75,79 € JAKUBÍK Dominik Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
804 096-004/2021/SM-Ve
0,00 € EUROfinal s.r.o., Ing. Vladimír Hronček, Ing. Jana Hrončeková Železnice Slovenskej republiky
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/787 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk
21/05/54E/787
0,00 € ALFA-R FOOD, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
15.
Apríl
2021
DOHODA číslo: 21/15/54E/930 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/15/54E/930
0,00 € Róbert Oťazík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
15.
Apríl
2021
Kúpna zmluva č. 4786/2021/LSR
4786/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava Milan Dorkin
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »