Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
Júl
2022
Zmluva o spolupráci
38_zmluva_2022
280,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Beňuš
1.
Júl
2022
Mandátna zmluva č.001-2022
Mandátna zmluva č.001-2022
1 176,00 € ECB Martin s.r.o. Obec Ďanová
1.
Júl
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sučany
154/22
1 500,00 € Rímskokatolícka cirkev,Farnosť Sučany Obec Sučany
1.
Júl
2022
Kúpna zmluva - chlieb a pečivo
Kúpna zmluva - chlieb a pečivo
11 489,06 € Krempek, s.r.o. Materská škola, Dr. Janského 8, Žiar nad Hronom
1.
Júl
2022
Dohoda č. 22/09/010/14 uzatvorená podľa § 10 odst. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zák. č. 417/2013 Z. z. o pomoci v HN a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
217/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske OBEC SKAČANY
1.
Júl
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v kompetencii MsZ - kultúra - Róbert Karnet
260/2022
1 900,00 € Mesto Hlohovec Róbert Karnet
1.
Júl
2022
Darovacia zmluva
ZM-61-22-1-00174-00010
1 000,00 € Obec Nižná Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
1.
Júl
2022
Zmluva o dodávke vody z obecného vodovodu
22/2022-V
0,00 € Obec Šúrovce Jobek Matúš
1.
Júl
2022
Zmluva o dielo č. 1247/2022/PS-TP
1247/2022
173 355,70 € Luxhaus s.r.o. Mesto Banská Bystrica
1.
Júl
2022
DOHODA O NÁHRADE ŠKODY
224- 80 -9 /2022
21,81 € Vladimír CHAMULA Ministerstvo obrany SR
1.
Júl
2022
Zmluva o bezodplatnom prevode
30/2022
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Lúčnica nad Žitavou
1.
Júl
2022
Nájomná zmluva na prenájom nehnuteľnosti s prvkami koncesnej zmluvy
104/2022
1,00 € OLYMP RESIDENCES s.r.o. Dvory nad Žitavou
1.
Júl
2022
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-564-118/2022
KRHZ-BB-VO-564-118/2022
51 823,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Klenovec
1.
Júl
2022
Zmluva o dielo FRI č. 72/2022
Zmluva o dielo FRI č. 72/2022
25,00 € fyzická osoba - autor Žilinská univerzita v Žiline
1.
Júl
2022
Dohoda o spádovej materskej škole
106/2022
0,00 € OBEC DUBNÍK Dvory nad Žitavou
1.
Júl
2022
Dohoda o vzájomnom ukončení dohody č. 21/17/054/292
008/9/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Kapisztóryho 1, Nové Zámky Obec Gbelce, Stampayho 1, 943 42 Gbelce
1.
Júl
2022
Nájomná zmluva č.: CRZ 1667/2022/LSR
1667/2022/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REZIDENCIA CENTRUM, s.r.o.
1.
Júl
2022
Dodatok č. 11 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2006/ FRI/ N
Dodatok č. 11 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2006/ FRI/ N
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline DIGI Slovakia, s.r.o.
1.
Júl
2022
Nájomná zmluva - hrobové miesto
B/282/2022
33,20 € Borovičková Mária Obec Cinobaňa, Banská ul. 315/1, 98522 Cinobaňa
1.
Júl
2022
Zmluva o dielo č. 02062022
Zmluva o dielo č. 02062022
11 988,00 € Ing. arch. Peter Krajč-AA Obec Oščadnica
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »