Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov
3
0,00 € Vlastivedné múzeum v Galante Dom kultúry
24. Marec 2023
Zmluva HM C 46 R
Zmluva HM C 46 R
0,00 € Stanislav Vojčiniak Obec Skalité - prevádzkáreň, príspevková organizácia
24. Marec 2023
Dodatok č.3 k Partnerskej dohode
18/2023
0,00 € Obec Stráne pod Tatrami Obec Rakúsy
24. Marec 2023
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb
1/2023 Kon
0,00 € Konika Minolta Slovakia spol. s.r.o. Základná škola J. A. Komenského, Komenského 7, Revúca
24. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecných bremien
0802305
1 680,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Piešťany
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/41/060/139
17 116,04 € LOKOMOTÍVA a.s. Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/23/060/69
11 981,25 € Mesto Martin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/23/060/67
21 395,10 € Mesto Martin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/23/060/97
4 279,02 € Miroslav Kalnický Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/33/060/80
2 139,48 € DADA GROUP ECO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/33/060/95
21 395,04 € Polyplast výrobné družstvo Pliešovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
12/2023-P
0,00 € Miroslava Zemánková Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník
24. Marec 2023
Dohoda o integračnom zámere medzi GR ZVJS a NCZI
14/2023
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby
2023000582
1 305 024,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Mesto Košice
24. Marec 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. 017-17/23-26/25/11
002046/2023/LSR
3 130 188,10 € Strom Energy s. r. o, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/33/060/82
4 279,02 € Hotel Prameň Dudince, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
24. Marec 2023
Krátkodobý prenájom
01/2023KD
200,00 € Roman Drobena Obec Skalka nad Váhom, Skala 103, 913 31 Skalka nad Váhom
24. Marec 2023
Zmluva o dielo
59/23
20 000,00 € Rastislav Chamaj Obec Čierne nad Topľou
24. Marec 2023
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty
14.tpr-28-44/2023
4,10 € Ján Adam Ministerstvo obrany SR
24. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
002/2023
0,00 € Špeciálna materská škola Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s viacnásobným postihnutím