Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043BB240012
195/2020/MPRVSR-3010
274 800,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Október
2020
Zmluva na dodanie Digitálneho modelu reliéfu – lokalita s označením 34
56/2020/OGMV
136 320,48 € FLYCOM Aviation d.o.o. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
23.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043TT240011
173/2020/MPRVSR-3010
329 400,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Október
2020
D O H O D A číslo: 20/36/054/271 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti
D O H O D A číslo: 20/36/054/271
0,00 € KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ
20/13/54X/31
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín LENNER s. r. o.
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
Dohoda č. 20/28/060/51
1 749,27 € MÝVAL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
23.
Október
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA (SCMV) na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty
21.mpr-162-147/2020
10,76 € Ing. Branislav PIZÚR Ministerstvo obrany SR
23.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043PO240001
269/2020/MPRVSR-3010
157 920,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Október
2020
Zmluva o dielo č. 002/2020/SjF-260
Zmluva o dielo č. 002/2020/SjF-260
237,60 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
23.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043BB240021
200/2020/MPRVSR-3010
253 200,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Október
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA (SCMV) na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty
21.mpr-162-146/2020
11,00 € Ing. Marián MOROSKO Ministerstvo obrany SR
23.
Október
2020
Accommodation Agreement
130 (58) /2020/UVLF
122,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
23.
Október
2020
Dohoda č. 19/37/54X/32 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „ Pracuj, zmeň svoj život“ - Aktivita č.3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č.2“ podľa §54 ods. 1 písm. d) zákona č.5/2004 Z.z.
Dohoda č. 20/37/54X/32
3 619,92 € LUXURY, spol. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23.
Október
2020
Dohodač.20/20/54X/13 o poskytnutí fin.príspevku na podporu vytvárania prac.miest v rámci projektu Pracuj zmeň svoj život-Aktivita č.3 Podpora zam.UoZ
Dohoda č.20/20/54X/13
3 372,90 € PhysioActive s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3B
20/36/54E/3840
0,00 € Helske Europe, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
23.
Október
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3Bpodľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6674
0,00 € Epic production s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23.
Október
2020
Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z .z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
20/29/010/47
0,00 € Obec Selce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
23.
Október
2020
"DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 4600004670/VS/2020 na vykonanie servisných prehliadok, údržby a opráv klimatizačných zariadení železničných koľajových vozidiel (ŽKV) – región Žilina "
460/2020
0,00 € RUDOS Ružomberok, s.r.o. Štiavnička 190, 034 01 Ružomberok Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
23.
Október
2020
Dohoda číslo: 20/12/54E/3950 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č 20/12/54E/3950
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Ing. arch. Augustín Ugróczy Ateliér ARCHA
23.
Október
2020
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_jirak
70,00 € Slovenská akadémia vied Daniel Jirak
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »