Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2023
Zmluva o výpožičke
2858/2023
0,00 € Základná umelecká škola J. Rosinského Mesto Nitra
4. Október 2023
Dohoda č.23/17/010/74
2023/71
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Obec Veľký Kýr
4. Október 2023
Kúpna zmluva č. 7/OZ01/IV.Q.2023
005878/2023/LSR
9 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty PBaLM wood s.r.o.
4. Október 2023
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
11-10-2023-10-20
0,00 € Mestské divadlo ACTORES Rožňava Základná škola
4. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
166-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Monika Čmelová Železnice Slovenskej republiky
4. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.17/2023
17/2023
25 500,00 € REGION LIPTOV, oblastná organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj
4. Október 2023
Zmluva o prevádzke triedeného zbere
ZP-RZ-SZH0104202310
0,00 € ENVI-PAK a.s. HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o.
4. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
122/2023
30,00 € Obec Diviaky nad Nitricou Vladimír Pánis
4. Október 2023
Kúpna zmluva
21/2023/VZ/Z
35,00 € Alojz Drexler Národná zoologická záhrada Bojnice
4. Október 2023
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
11-10-2023-8-30
0,00 € Mestské divadlo ACTORES Rožňava Základná škola sv. Augstína
4. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 583/2023
583/2023
0,00 € Mesto Partizánske Fabrika umenia, o. z.
4. Október 2023
Kúpna zmluva č. 23/OZ01/IV.Q.2023
005874/2023/LSR
14 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty MateoWood s.r.o.
4. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 62NSP2000223
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 62NSP2000223
0,00 € Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
4. Október 2023
Darovacia zmluva k žiadosti č. 7/2023
0401/0097/23
500,00 € Slovalco, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
11/2023
0,00 € Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, s.r.o. Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno
4. Október 2023
Zmluva o nájme pozemku
1057/2023
2 448,00 € Miramar s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
4. Október 2023
Dodatok k zmluve o nájme bytu
6032300205
0,00 € Zuzana Kuchárová Mesto Nitra v zastúpení SLUŽBYT Nitra, s.r.o.
4. Október 2023
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium
SM- 34/2023/24
2 646,00 € Barbora Balogová Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
4. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
125-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Emil Blaško Železnice Slovenskej republiky
4. Október 2023
Dohoda o nájme pozemkov číslo 56/2023/ÚKSÚP
56/2023/ÚKSÚP
7,31 € Peter Antal Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave