Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2021
Dodatok č. 2 k Čiastkovej kúpnej zmluve č. 1 k Rámcovej dohode č. 68/2021
ZML_641_2021
0,00 € MEDICAL GROUP SK a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
15.
Október
2021
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30204/NZ-074/2015/Lietavská Lúčka/0130/Axioma_dodatok č.1
9,62 € Martina Masná Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2021
Zmluva o poskytnuní pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č. 2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat.
72/19/2021
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Erika Kuľhová
15.
Október
2021
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30204/NZ-082/2015/Lietavská Lúčka/0130/Axioma_dodatok č.1
573,50 € Margita Nebusová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2021
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30204/NZ-085/2015/Lietavská Lúčka/0130/Axioma_dodatok č.1
3 846,90 € Peter Ondrejka Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2021
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2021/003873-356
SE_ZM_SE-OU6-2021-003873-356_2021
250,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Ján Jurčišin
15.
Október
2021
Kúpna zmluva
MPV/VDŽ/ MOJŠOVA LÚČKA/2021/0250
17,68 € Janka Ďurošková, rod. Šmidová VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
15.
Október
2021
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2021/003873-301
SE_ZM_SE-OU6-2021-003873-301_2021
300,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Maľár Miroslav
15.
Október
2021
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30204/NZ-047/2015/Lietavská Lúčka/0130/Axioma_dodatok č.1
2 994,64 € Pavol Chmulík Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2021
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z201846488_Z
Z201846488_Z
0,00 € Clean Tonery Štátna pokladnica
15.
Október
2021
darovacia zmluva
DZ 9/2021
0,00 € JUDr. Ľubomír Dobrík Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna
15.
Október
2021
Zmluva o dielo - Oprava odvodňovacích žľabov na moste ev. č. D1-118 nad potokom Chocholnica
ZM/2021/0404
82 620,00 € RR Unlimited s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2021
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30204/NZ-111/2015/Lietavská Lúčka/0130/Axioma_dodatok č.1
382,33 € Janka Žideková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA121-VET-000006111
72 600,00 € Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb - Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
15.
Október
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/34/54E/39 zo dňa 13.01.2021
Dohoda o ukončení dohody č.21/34/54E/39
0,00 € Ing. Gabriel Gdovin Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
15.
Október
2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeSŠO-101-103/2021
8,00 € Marián HAJNOVIČ Ministerstvo obrany SR
15.
Október
2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1455/2021 info
1 766,91 € Slovenská pošta, a. s. Anna Tutková
15.
Október
2021
Rámcová dohoda
Z202119482_Z
211 894,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Slovenská národná galéria
15.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202119339_Z
12 840,00 € TRACO Computers s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15.
Október
2021
Kúpna zmluva
Z202119978_Z
8 999,99 € MG - Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »