Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby a služieb v oblasti výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
934/2022
0,00 € BE-SOFT, a. s. Slovenská pošta, a. s.
9. December 2022
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dodatok č. 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
0,00 € Fúra s.r.o, Obec Jalová
9. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky ZLP-VT-2021-0549
28/2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samospávy Slovenska (DEUS) Obec Slatina nad Bebravou
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
90032
1 500,00 € Tomáš Kovalčík, Dušan Kovalčík Slovenská inovačná a energetická agentúra
9. December 2022
Dodatok č.11 k zmluve č.47/2002
47/2002
0,00 € NEHLSEN-EKO, spol. s r.o. Obec Veľké Ripňany
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
90137
3 060,00 € Tomáš Lyga, Mária Lygová Slovenská inovačná a energetická agentúra
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
90784
2 957,00 € Ing. Marián Sidor, Csc, Edita Sidorová Slovenská inovačná a energetická agentúra
9. December 2022
Zmluva o poskytovaní a využívaní ubytovacej kapacity, poskytovaní wellness pobytov, stravovacích a doplnkových služieb uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka - zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
18_ODB_2022
0,00 € THERMALPARK DS, a.s. GEOVITA, s.r.o.
9. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
VVzS 281/2022
14 649,60 € BEGA, s.r.o. Ministerstvo obrany SR
9. December 2022
DODATOK č. 1 k Zmluve číslo : 091200P60871/22 o združenej dodávke elektriny
091200P60871/22
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Mgr. Petra Baranovičová – PETRA EXTENSIONS
9. December 2022
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-006/2022/SSD/614-00/Likavka/0920/Geoplán
2,09 € Jarmila Baranová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/171/2021/D
2022003342
0,00 € Vikartovská Eva Mesto Košice
9. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/45/012/51
0,00 € Obec Svinice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
82587
1 500,00 € Jozef Vrábel, Alena Vráblová r. Mudríková Slovenská inovačná a energetická agentúra
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
83391
3 400,00 € Marián Knut, Mária Knutová Slovenská inovačná a energetická agentúra
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
87153
1 500,00 € Ľubomír Maťaš, Katarína Maťašová Slovenská inovačná a energetická agentúra
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
88528
1 500,00 € Štefan Ruffini Slovenská inovačná a energetická agentúra
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
89479
1 500,00 € Ľudmila Kopinová , Jaroslav Lacko , Mgr. Elena Petrenčáková , Ing. Mária Dulovičová Slovenská inovačná a energetická agentúra
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
89485
1 500,00 € Jozef Bodnár , Janka Bodnárová Slovenská inovačná a energetická agentúra
9. December 2022
Dohoda o vlastníckom práve
30201/DoVP-300/2022/Važec/0153/GEOD
0,00 € Ľubomír Lištiak Národná diaľničná spoločnosť, a.s.