Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služby - ťažbová činnosť
O/0047/2024/99/62
0,00 € MAWOOD s.r.o. Mestské lesy Košice a.s.
23. Február 2024
Zmluva o nájme bytu 4 F/2024 BD
202405
209,49 € Obec Hrašné Renáta Uhríková
23. Február 2024
Zmluva o vykonaní povinnej súvislej praxe žiakov ŠUP v Trenčíne
249/2024
0,00 € Mesto Trenčín Škola umeleckého priemyslu
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
194/BJ10/2024
0,00 € RADEMAR s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
23. Február 2024
dodatok k rámcovej dohode
09/22
0,00 € Štefan Kún Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
darovacia zmluva
11/22
2 642,04 € Základná škola, Pionierov 1, Rožňava Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
dodatok k zmluve
13/22
0,00 € UPSVaR Rožňava Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
Rámcová dohoda - ovocie a zelenina
20/22
15 999,00 € EUROKAF, s. r. o. Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
Rámcová dohoda - mäso a mäsové výrobky
21/22
25 196,00 € Kún s.r.o. Spojená škola J.A.Komenského 5, Rožňava
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-05258-Z
SPO-V04-05258-Z
19 000,00 € Anton Onderčo Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
Zmluva o nájme bytu 10/2024
10/2024
0,00 € Obec Slovenské Nové Mesto Adrián Horňák
23. Február 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2119754
300,00 € Horák Otakar Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
prevod vlastníckeho práva
195/6171/2024
0,00 € púpavy Bernolákovo s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve
č.1 k U2498/2023
0,00 € MADE spol.s.r.o. Základná škola s materskou školou, Svätoplukovo 37
23. Február 2024
ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ
17/ZoU/2024/1
200,00 € Jaroslav Moravčík CULTUS Ružinov, a.s.
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie pre Rímskokatolícka farnosť Sťatia sv. Jána Krstiteľa, Humenné
68/2024
2 200,00 € Mesto Humenné Rímskokatolícka farnosť Sťatia sv.Jána Krstiteľa, Humenné
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v ZNB, Kukučínova 1557/1, Hé (od 1.3.2024 do 31.09. 2024) Božena Šandorová
141/2024
0,00 € Mesto Humenné Božena Šandorová
23. Február 2024
Zmluva o spolufin.nákladov - CVČ
5/2024
0,00 € Mesto Malacky Obec Láb
23. Február 2024
Darovacia zmluva
12/2024/DZ
4 047,12 € SRRZ - Rodičovské združenie pri SPŠS Komenského 2, Košice Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice
23. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
0086202401
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Petrovce