Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Október
2020
Dohoda č.20/42/54X/62 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu " Pracuj, zmeň svoj život"-Aktivita č.3 Podpora zamestnávania UoZ-Opatrenie č.2 podľa §54
Dohoda č.20/42/54X/62 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu " Pracuj, zmeň svoj život"-Aktivita č.3 Podpora zamestnávania UoZ-Opatrenie č.2 podľa §54
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Základná škola s materskou školou
23.
Október
2020
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1058360
5 760,00 € Juriková Soňa Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Október
2020
Dohoda č. 20/37/54X/11 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Pracuj, zmeň svoj život" Opatr. č.2
Dohoda č. 20/37/54X/11 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Pracuj, zmeň svoj život" Opatr. č.2
46 737,36 € WeBelka, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/38/54E/2440
0,00 € Monika Havrilová - Stavmix Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
23.
Október
2020
Dohoda číslo: 20/21/54E/3892 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
Dohoda 20/21/54E/3892
0,00 € Lukáš Kucek Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
Dohoda č. 20/28/059/34
14 154,96 € MÝVAL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
Dohoda č. 20/28/54E/1485
0,00 € Trangoška, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
23.
Október
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6920
0,00 € Katarína Péková - Lasfilm Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23.
Október
2020
Zmluva o dielo
10/2020/Zm
750,00 € Samuel Varsik Ekonomický ustav SAV
23.
Október
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6858
0,00 € MORE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23.
Október
2020
Licenčná zmluva
54/LZ/2020
0,00 € Slovenský filmový ústav MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.
23.
Október
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
7/Z/20
0,00 € Slovak Telekom, a.s. DLHOPIS, o.c.p.,a.s.
23.
Október
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
dk-77-195/2020
21,32 € Andrej BÁNOS Ministerstvo obrany SR
23.
Október
2020
Kúpna zmluva - divina
KÚPNA ZMLUVA č.18 LV 05 2020
0,00 € Poľovnícka organizácia Nová Dedina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
23.
Október
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
23.mopr-63-110/2020-S4
39,04 € Radoslav JAKUBEC Ministerstvo obrany SR
23.
Október
2020
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3872 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3872
0,00 € CK Morava, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.4A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/38/54E/2436
0,00 € Michaela Kuľandová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
23.
Október
2020
Zmluva o zabezpečení ubytovania pre študentov UVLF v Košiciach
177/2020/UVLF
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
23.
Október
2020
Dodatok č. 3 k Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/IP Košice
Z2000175
0,00 € Inšpektorát práce Košice Slovenská konsolidačná, a.s.
23.
Október
2020
Kúpna zmluva č. 30-04-2020-IV.Q.-V
CRZ-4726-2020-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice Obec Chľaba
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »