Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/01/54E/2177
0,00 € Ivan Lamoš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15.
Október
2021
Dohoda o odovzdaní nehnuteľností
197/2021/LMU
0,00 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Ing. Milan Bosák
15.
Október
2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA131-HED-000004490
389 240,00 € Prešovská univerzita v Prešove Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
15.
Október
2021
Zmluva o spolupráci
235/2021/UMB-PP
0,00 € Základná škola s materskou školou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
15.
Október
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
žpr – 16 – 736 / 2021 – FES
22,44 € BRIGANT Šimon Ministerstvo obrany SR
15.
Október
2021
Príloha č. 1/2022-1123 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 419
Príloha č. 1/2022-1123 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 419
13 130,00 € Martinská teplárenská, a.s. Matica slovenská
15.
Október
2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q765-512-008-001
21 514,18 € Obec Komjatice Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA
15.
Október
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
žpr – 16 – 727 / 2021 – FES
20,04 € KRAMÁR Pavol Ministerstvo obrany SR
15.
Október
2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
D01/2021/OM
0,00 € JUDr. Novocký Juraj, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
15.
Október
2021
Rámcová kúpna zmluva
365/2021
77 138,57 € CLEAN TONERY, s.r.o. Národný ústav detských chorôb
15.
Október
2021
Príloha č. 1/2022-0143 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 138
Príloha č. 1/2022-0143 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 138
9 690,00 € Martinská teplárenská, a.s. Spoločenstvo vlastníkov bytov "Šoltésovej 8, 9, 10"
15.
Október
2021
Zmluva o partnerskej spolupráci
161/2021
0,00 € Turčianska knižnica v Martine Národné osvetové centrum
15.
Október
2021
Zmluva o prevode práva na riešenie
Z/2021/2257/XIV/VP/CTT
0,00 € RNDr. Ľubica Kormanová Univerzita Komenského v Bratislave - Vedecký park
15.
Október
2021
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
tvU_2021_Re_53
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
15.
Október
2021
Zmluva o nájme služobného bytu
SE-OHZ4-2021/003182-014
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Filip Mišovic
15.
Október
2021
Kúpna zmluva
2411036199
349,50 € O2 Slovakia, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kežmarok
15.
Október
2021
Iné - Dohoda o náhr. maj.ujmy č. 003/1557/NOPIS-SE/2021 - 11325/6253/2021
1619/6253/2021
47,09 € Vigaš Slavomír a manž. Vigašová Ľubica Slovenská správa ciest, Bratislava
15.
Október
2021
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ ÚČELY
2021/1060/5180
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Mgr. Matej Hanúsek
15.
Október
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
žpr – 16 – 742 / 2021 – FES
32,88 € REISINGER Lukáš Ministerstvo obrany SR
15.
Október
2021
Dodatok č. 1 k Čiastkovej kúpnej zmluve č. 1 k Rámcovej dohode č. 67/2021
ZML_640_2021
0,00 € MEDICAL GROUP SK a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »