Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
Dohoda č. 21/19/060/90
2 838,72 € Dušan Laš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/16/54E/1862 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc – Opatrenie č. 1,3A alebo 3B podľa §54 ods. 1 písm. e/ zák. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov
3952/2021
0,00 € Martina Baková - Lucas Cakes Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
15.
Apríl
2021
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
0,00 € ZO OZ pri Reedukačnom centre Bačkov Reedukačné centrum, Bačkov
15.
Apríl
2021
Zmluva o umeleckom výkone a udelení licencie na jeho použitie
Z1232/2021-02
150,00 € tanC, občianske združenie Slovenská národná galéria
15.
Apríl
2021
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-145/2021
KRHZ-KE-VO-145/2021
234,94 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Brezina
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
61002
1 750,00 € Miroslav Zeman, Silvia Zemanová Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/16/54E/1962 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc – Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e/ zák. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov
3956/2021
0,00 € RIchard Modráček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
61186
1 750,00 € BENČÍK Milan, Daniela BENČÍKOVÁ r. Smitková Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
61321
1 478,00 € Gabriel Gdovin, Mária Gdovinová Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
61543
1 750,00 € Branislav Kura, Miriam Kurová Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/36/54E/1681 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
D O H O D A číslo: 21/36/54E/1681 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
0,00 € Peter Vojtanek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
15.
Apríl
2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
NSM-5-115/2021
0,00 € Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15.
Apríl
2021
Dohoda 21/46/54E/1089/KK o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ Opatrenie č. 2
Dohoda 21/46/54E/1089/KK o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ Opatrenie č. 2
0,00 € Denisa Jonnerová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
Dohoda č. 21/19/060/85
3 704,45 € Jaroslava Budošová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
žpr – 16 – 297 / 2021 – FES
61,82 € GAŽI Marek Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
žpr – 16 – 256 / 2021 – FES
72,74 € HALLO Radoslav Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc - Opatrenie č. 2
21/21/54E/2482
0,00 € Ondrej Jakubják Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
15.
Apríl
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/12/54E/4509
Dohoda o ukončení dohody č. 20/12/54E/4509
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Milan Hromada - ProBodyFit
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/41/54E/1595
0,00 € KERIMAX servis, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15.
Apríl
2021
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv
1000-2021-lsr
0,00 € František Klačman LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »