Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
Júl
2022
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 8006SVLL031120
93/2022
0,00 € UNION zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
1.
Júl
2022
Darovacia zmluva
19/2022
0,00 € KB house, s.r.o. Obec Šemša
1.
Júl
2022
Zmluva o dielo - elektroinštalácia
001/2022
0,00 € SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Púchov
1.
Júl
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
44/2022
10,00 € Obec Dobrá Voda Ing. Guliš Boris
1.
Júl
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
91.žp - 35 - 196 / 2022 – FES
41,20 € Marián VAĽKO Ministerstvo obrany SR
1.
Júl
2022
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 204/482/2015 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 9.6.2015
DODATOK Č. 1 k zmluve č. 204/482/2015 o poskytnutí podpory vo forme: úveru uzatvorenej dňa 9.6.2015
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Vodárenská 4607/92, 94, 96, Piešťany v zastúpení Piešťanské stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
1.
Júl
2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/37/012/59
0,00 € Jarovnice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
1.
Júl
2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/37/012/62
0,00 € Jarovnice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
1.
Júl
2022
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu Eurá z Eura v obci Čierny Balog
35/2022-CB
13 334,00 € Slovenský futbalový zväz Obec Čierny Balog
1.
Júl
2022
BIOFLEX, s.r.o. - Kúpna zmluva Anestéziologický prístroj
45/2022
42 204,00 € BIOFLEX, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
1.
Júl
2022
Zmluva o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
170/22
0,00 € MIDAMED, s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
1.
Júl
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
287/2022/OddE
750,00 € Mesto Dubnica nad Váhom Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta
1.
Júl
2022
Kúpna zmluva
KZ-2/2022
10,00 € RONA, a.s., Lednické Rovne Obec Lednické Rovne
1.
Júl
2022
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií
IZ-34/2022
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Obec Lednické Rovne
1.
Júl
2022
Zmluva č. 51/2022/K o odvádzaní odpadových vôd
INT_105/2022
0,90 € Bajzík Dalibor Obec Lysá pod Makytou
1.
Júl
2022
Zmluva o dielo
3006/2022
248,00 € Véghová Beáta Mestské kultúrne stredisko
1.
Júl
2022
Kúpna zmluva
2022/0851
20,00 € Mgr. Daniela Pechová Trenčiansky samosprávny kraj
1.
Júl
2022
Zmluva o dielo
3106/2022
248,00 € Kovács Zoltán Mestské kultúrne stredisko
1.
Júl
2022
Zmluva o nájme bytu
2253/2022
0,00 € Miroslav Strapko Obec Pruské, Pruské 1, 018 52 Pruské
1.
Júl
2022
Zmluva o spolupráci a propagácii
1602022
1 000,00 € Banskobystrický kraj Turizmus Obec Veľké Zlievce
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »