Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100782
1 500,00 € Andrea Menzáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100328
1 680,00 € Anton Ambrózy, Elena Ambrózyová Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100245
2 108,00 € Peter Trungel Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
99728
1 500,00 € Mgr. Michal Adamčík, Jana Adamčíková Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
99713
1 500,00 € Zdenko Kozák, Danka Kozáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
99271
1 500,00 € David Musil, Gabriela Musil Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
98844
1 500,00 € Radoslav Hmira Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
98786
1 500,00 € Štefan Hrabuša Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
98565
1 500,00 € Mgr. Ondrej Dian, Ivana Dianová Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
96535
1 500,00 € Martina Hrehová Slovenská inovačná a energetická agentúra
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
2023/0188
2 000,00 € ŽiTo v SÝPKE (52090213); 731 Moravské Lieskové Trenčiansky samosprávny kraj
24. Marec 2023
Dodatok k DoC VP
0100821602
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
24. Marec 2023
Kúpna zmluva
997-A.2-SM-46-KZ/2022
16,26 € Marián Rerko Železnice Slovenskej republiky
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/27/060/15
4 279,02 € Katarína Minková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
24. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/25/060/42
8 558,00 € Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
24. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/25/19B/26
138 086,94 € Služby Obce Ďurčiná s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
24. Marec 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
12.mpr-98-15/2023
25,84 € Miroslav Hozlár Ministerstvo obrany SR
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
Zmluva č. 14/2023
0,00 € MAGNA TEPLO a.s. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec
24. Marec 2023
Exkurzia - Južná Morava
ZŠK30/0015/2023/0052
1 920,00 € Zita Hančáková, Cestovná kancelária DELTA - Travel Agency Základná škola, Kežmarská 30, Košice
24. Marec 2023
Zmluva o odbere vody č. 4/2023
05_Zmluva_2023
0,00 € Tomáš Stupka Miestne prevádzkarne s.r.o.