Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Január
2021
Dohoda o ukončení dohody
DS-20/45/54E/1579
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Radoslav Kin - KINTRANS
22.
Január
2021
Nájomná zmluva
30201/NZ+VB-307/2020/Ivachnová/7596-04/0920/DPP
1,15 € Benjamin Sleziak Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Január
2021
Rámcová dohoda č. Z2021296_Z - dodávka RSA tokenov
ZML_62_2021
30 000,00 € Slovanet, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
22.
Január
2021
Zmluva o ubytovaní č.j. ZML 147/2018-102
1576/2018/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca Erik Laboš
22.
Január
2021
Zamestnávateľská zmluva 35629126
02/2021
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Centrum pre deti a rodiny Skalica
22.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc" – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/19/54E/13
0,00 € Vladimír Maslík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
22.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 02/2021/20/31.1.
4517/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca TISWOOD s.r.o.
22.
Január
2021
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670960/DE/2021
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM - YZAMER energetické služby a monitoring s. r. o.
22.
Január
2021
Nájomná zmluva
30201/NZ+VB-257/2020/Ivachnová/7596-04/0920/DPP
53,82 € Iveta Mišíková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Január
2021
Dohoda č.21/41/54E/71 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" -Opatrenie č. 1,3A alebo 3B
21/41/54E/71
0,00 € Bianelli s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Január
2021
"Dohoda č. 21/21/54E/156 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21/21/54E/156
0,00 € Peter Kuhejda Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
22.
Január
2021
Zmluva o spolupráci
ZM1006829
1 040,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ekumenická rada cirkví v Slovenskej repu
22.
Január
2021
Dohoda č. 21/34/54E/113 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
Dohoda č. 21/34/54E/113
0,00 € Anna Kvokačková - VICTORIA Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
22.
Január
2021
Dohoda č. 21/37/54E/247 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/37/54E/247
0,00 € Marián Bašista Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
22.
Január
2021
Rámcová dohoda o poskytovaní tlmočníckych a prekladateľských služieb
KM_ZM-SE-VO2_2020_003465
465 747,15 € Mgr. Michal Štrpka - Acta Ministerstvo vnútra SR
22.
Január
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
ST-COVID-19-13/2021-OPS
0,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica OBEC POTOK
22.
Január
2021
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. ZML 49/2021
CRZ 4322/2021/LSR
0,00 € LESOPEST s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rimavská Sobota
22.
Január
2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/71
D O H O D A číslo 21/05/54E/71
0,00 € Mário Kvietok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
22.
Január
2021
Dohoda číslo: 21/36/54E/167 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda číslo: 21/36/54E/167
0,00 € BACHLEDKA SKI & SUN s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
22.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc" – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/19/54E/120
0,00 € Marcela Baroniaková - Beauty Feline Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »