Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Zmluva o prenájme mrazničky / chladničky
-CRZ-
0,00 € CHRIEN, spol. s.r.o. školská jedáleň ZŠ AH
22. September 2023
Kúpna zmluva
351246/2023
22,40 € TRANSPETROL, a.s. Hlúgyik Róbert
22. September 2023
Kúpna zmluva
351232/2023
11,20 € TRANSPETROL, a.s. Kováč Ladislav
22. September 2023
Zmluva o dielo
Z/2023/2182/I/FAF/DEK
100,00 € Zdenka Galandová Univerzita Komenského v Bratislave - Farmaceutická fakulta
22. September 2023
Dohoda o zrušení zmluvy o zriadení vecného predkupného práva k nehnuteľnosti
O-99/2023
0,00 € MUDr. Igor Homola Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
22. September 2023
Dohoda č. 23/44/054/1200
23/44/054/1200
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Smolnícka Huta
22. September 2023
Dohoda o vykonaní odbornej praxe
27/2023
0,00 € Základná škola Hnúšťa Stredná odborná škola
22. September 2023
D o d a t o k č. 1 k Zmluve č. 848417 063-1-2021- ZoBZVB o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
848417063-1-2021-ZoBZVB - Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Východoslovenská distribučná, a.s.
22. September 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20230919_litera
0,00 € Slovenská akadémia vied Mgr. Jaroslav Litera
22. September 2023
Zmluva o účinkovaní 5/2023
Zmluva o účinkovaní 5/2023
500,00 € Koloman Kuru Obec Šivetice
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 100/2/2023 podľa § 9a a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
11820/2023-M_ODPD
10 000,00 € Maják nádeje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22. September 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
0,00 € Občianske združenie Priemyslovák Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
22. September 2023
Dodatok č.1 k Dohode č. 22/22/010/46 uzatvorenej podľa § 10 - zmena koordinátora aktivačného centra.
100/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Pribylina
22. September 2023
Zmluva o dielo
AF3-327/2023
150,00 € RNDr. Ján Madarás, PhD Múzeum mesta Bratislavy
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času
25688/2023-M-OPaKSV, 110987/2023
108 000,00 € Media RTVS, s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22. September 2023
Kúpna zmluva č. 8/8/23/2
8/8/23/2
0,00 € ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. Obec Breznička
22. September 2023
zmluva o účinkovaní
Zmluva o účinkovaní 8/2023
350,00 € Milan Eremiáš Obec Šivetice
22. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.9/23/24
41-2023
1 278,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábr. Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, IČO: 00326470 Ing. Zdenka Humesnká PhD., MBA
22. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2022-79/CUZ9
KZP-PO4-SC411-2022-79/CUZ9
33 014,71 € Compagra, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22. September 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty
bsp-EL-2/4-3-206/2023
411,24 € Mgr. Zdenko MALÍČEK Ministerstvo obrany SR