Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Január
2021
Pestovateľská činnosť
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z 2 2021 05 02
86 316,80 € Ing. Mariana Tullová, EUROLES LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
22.
Január
2021
DOHODA č.: 21/25/54E/365 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"- Opatrenie č.2
Dohoda č.21/25/54E/365 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
0,00 € Marek Kováčik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
22.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4A
21/21/54E/199
0,00 € Denis Triebeľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
22.
Január
2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
18/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Beáta Švecová
22.
Január
2021
Kúpna zmluva o podmienkach predaja a bezhotovostnom predaji. uzavretá v zmysle Obch. zákonníka č.513/1991 Zb.z.-
2CDR/2021
0,00 € Sintra spol.s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Poprad
22.
Január
2021
Dohoda č. 21/37/54E/115 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/37/54E/115
0,00 € Jozef Somol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
22.
Január
2021
Dohoda č. 21/37/54E/268 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/37/54E/268
0,00 € Martin Marcin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
22.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc" – Opatrenie č. 4(A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/19/54E/77
0,00 € Ján Stročka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
22.
Január
2021
D O H O D A číslo: 20/03/54E/4006 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pre
20/03/54E/4006
0,00 € Vasyl Hanko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
22.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/41/54E/272
0,00 € Štefan Varga Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
1241/2020/RP-R
0,00 € maesif s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Január
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/41/54E/2030
20/41/54E/2030
0,00 € AGENTÚRA MANNA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/26/54E/104 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/26/54E/104
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica JGA, s.r.o.
22.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/271 v rámci NP "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
21/25/54E/271
0,00 € Vincencia Bulejčíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
22.
Január
2021
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 672610/DE/2021
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ESM - YZAMER energetické služby a monitoring s. r. o.
22.
Január
2021
poskytnutie NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu hlavnej aktivity projektu Mzdy a odmeny oprávnených zamestnancov gestora HP RMŽ a ND, kód projektu v ITMS2014+ 301011AMS4
921/2020
619 410,72 € Ministerstvo informatizácie, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1,3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/19/54E/159
0,00 € Mgr. Erika Čišecká UNI Mode Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
22.
Január
2021
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a upráva práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-004/2020/Dolný Hričov/0166/DPP/638-00.1
1 662,00 € Jaroslav Dobroň Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Január
2021
Dodatok č. 1
D1_20/45/54E/222
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Jana Lašutová MiJa nails Trebišov
22.
Január
2021
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-49/2020/HARAKOVCE/0209/HozSi
6,24 € Štefan Vaľko Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »