Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2022
Zmluva na organizačné a mat. – tech. zabezpečenie vyhodnotenia olympiád a postupových súťaží za šk. rok 2021/2022 pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v okrese Dun. Streda v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Trnave pre rok 2022
5/2022
772,00 € Základná škola Jilemnického ulica 204/11 Dunajská Streda Regionálny úrad školskej správy v Trnave
25.
Jún
2022
Licenčná zmluva č. 1/2022 (VŠVU Bratislava)
Zmluva č. 33/2022/VlMGa
0,00 € Vysoká škola výtvarných umení Bratislava Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
25.
Jún
2022
žiadosť o zapožičanie motorového vozidla
53/2022
0,00 € Anna Homolka Bábkové divadlo Žilina
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva č. 1517 na prenájom hrobového miesta
CIN_091/2022
12,50 € Molnárová Zuzana Mesto Hriňová
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva č. 2280 na prenájom hrobového miesta
CIN_094/2022
12,50 € Bystrianská Anna Mesto Hriňová
25.
Jún
2022
Zmluva o výpožičke
046/2022
0,00 € Stueller Marek Piešťany MsKS
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí NFP
-CRZ-
0,00 € Obec Veľký Lapáš
25.
Jún
2022
24/2022, Názov: Zmluva o spolupráci č. 01/2022 - FSk KAMENEC, člen Vrabec, o.z., Hlavná 115, 951 93 Machulince
01/2022
140,00 € FSk KAMENEC, člen Vrabec, o.z. Obec Machulince
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva č. Z20225336_Z
OK/0672/2022
420,00 € RIZNER s. r. o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva č. Z20225334_Z
OK/0673/2022
300,00 € RIZNER s. r. o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
25.
Jún
2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu
394/2022
0,00 € Mesto Senica Mestský podnik služieb spol. s r.o.
25.
Jún
2022
Zmluva č. 22/2022/Zab o krátkodobom a jednorazovom prenájme majetku mesta v kultúrnych zariadeniach
839/2022
0,00 € Mesto Trenčín fyzická osoba
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v kompetencii MsZ - kultúra - Podarujme radosť
268/2022
4 200,00 € Mesto Hlohovec Podarujme radosť
25.
Jún
2022
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
2251833
92,40 € SLOVGRAM Park kultúry a oddychu
25.
Jún
2022
Zmluva o určení výučbového pracoviska zdravotníckeho zariadenia Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova 17, 040 01 Košice
-CRZ-
0,00 € Lekáreň Dr. Max, PharmDr. Monika Langerová Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1140/2022
14 142,00 € Športový klub karate Kachi Nitra o.z. Mesto Nitra
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6609
365/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Lýdia Ondrejková
25.
Jún
2022
Zmluva o podnájme hrobového miesta ZML.2022/02/6610
366/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Rudolfína Miklovičová
25.
Jún
2022
Zmluva o výpožičke
554/2022
0,00 € Mesto Trnava Mgr. Ľubica Horváthová
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 107/2022, HM A 69
21/2022
5,00 € Anna Vnenková, 027 13 Hladovka 211 Obec Hladovka, Hladovka 45
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »