Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Október
2020
Kúpna zmluva
4725/2020/LSR
19 620,00 € Baňa Ružomberok, spol. s r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
23.
Október
2020
Dohoda č. 20/37/54X/41 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č.3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č.1
Dohoda č. 20/37/54X/41
5 621,52 € JOSINO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finpríspevku na podporu vytvárania PM projekt "Pracuj, zmeň svoj život" Aktivita3
20/02/§54X/14
0,00 € Ing. Bohumil Antálek-EUROP AUTOSKLO Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"
20/17/54E/5340/2020
0,00 € Alena Holubová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23.
Október
2020
Autorská zmluva č. 0101/0132/20
0101/0132/20
1 000,00 € doc. Ing. Oto Makýš, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23.
Október
2020
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
014-I-501-VB/2020
1,70 € Stanislav Kováč Železnice Slovenskej republiky
23.
Október
2020
Dohoda č. 20/37/54X/43 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č.3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č.2
Dohoda č. 20/37/54X/43
21 305,94 € JOSINO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043BB240016
212/2020/MPRVSR-3010
338 400,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Október
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
dk-77-198/2020
6,50 € Richard GABRIŠ Ministerstvo obrany SR
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"
20/17/54E/5355/2020
0,00 € Záhradníctvo RIGÓTANYA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23.
Október
2020
Zmluva o diele uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
76/2020-A
580,00 € Mgr. Róbert Horňák, PhD. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
23.
Október
2020
Zmluva o ubytovaní
CUZ_ZM_1-27-2020_2020
0,00 € Centrum účelových zariadení Gabriel Takács
23.
Október
2020
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zm
20/01/54X/1
6 895,20 € CASA CREATIVA, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
23.
Október
2020
Dohoda o pracovnej činnosti
464/20
600,00 € RNDr. Anna Hanáková Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
23.
Október
2020
dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda č. 20/44/54E/2822
0,00 € P & M ROYAL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
23.
Október
2020
Dohoda č.20/37/059/47 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
20/37/059/47
12 005,76 € Henrieta Rešovská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/34/54E/2982
0,00 € Heima s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
23.
Október
2020
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1-98/2019-CPKE-ON zo dňa 19. 12. 2019
CPKE_ZM_ON-4-89-2020_2020
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR EUROINEX, s.r.o.
23.
Október
2020
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1058359
5 040,00 € Dzúrik Michal Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 20/19/54E/2760
0,00 € Lukáš Hažík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »