Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
Kúpna zmluva
Z/46/2022
50 999,64 € FALCO SLOVAKIA, s. r. o. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
7. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/336
10,00 € Lehotský Bronislav, Ing., Ulica Dr. Jána Lajčiaka 95/20, 032 42 Pribylina Mesto Liptovský Hrádok
7. Október 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve, zmluva o zriadení predkupného práva a zmluva oDodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve, zmluva o zriadení predkupného práva a zmluva o zriadení zriadení vecného bremena
3/2022/D1
0,00 € Obec Veľké Kosihy TechniCAD, s.r.o.
7. Október 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve, zmluva o zriadení predkupného práva a zmluva oDodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve, zmluva o zriadení predkupného práva a zmluva o zriadení zriadení vecného bremena
3/2022/D1
0,00 € Obec Veľké Kosihy TechniCAD, s.r.o.
7. Október 2022
Spolupráca pri realizácii podujatia - diskusná realizácia s kandidátmi
2195/2022
0,00 € Mesto Nitra C.E.N., s.r.o., prevádzkovateľ televízie TA3
7. Október 2022
Prenájom KD Dražovce - výstava
2206/2022
0,00 € Mesto Nitra Pomáhajko, OZ
7. Október 2022
Kúpna zmluva
233-A.1-HK-46-KZ/2022
295,59 € Oľga Barborková Železnice Slovenskej republiky
7. Október 2022
Zmluva o vytvorení diela
Z/2022/2431/I/LF/SRVVC
100,00 € doc. MUDr. Michal Koucký, Ph.D. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
7. Október 2022
Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO
1422409
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Uloža
7. Október 2022
Nájomná zmluva č.23/2022
23/2022
1 357,79 € Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina
7. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MBKH-NZ-2022/2894
8,00 € Okapalová Mária Slovenské národné múzeum - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
7. Október 2022
Kúpna zmluva č. 41 05 2022 4Q
Kúpna zmluva č. 41 05 2022 4Q
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč Eduard Čierny - SANS
7. Október 2022
Kúpa tovaru podľa požiadaviek.
Kúpno-predajná zmluva
0,00 € Bohuš Šesták,s.r.o. ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka
7. Október 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
159/2016-19
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Tkáč Štefan
7. Október 2022
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022/MF SR
Z2200193
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Slovenská konsolidačná, a.s.
7. Október 2022
Zmluva o ubytovaní (zamestnanecká)
Z/2022/2425/VII/RUK/UO
208,78 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Mgr. Paulína Belová
7. Október 2022
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
2022/190
0,00 € COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo Obec Domadice
7. Október 2022
Viničné - chodníky - Hlavná ulica- II/503 1. etapa, 2. etapa
3375/2022
117 597,27 € Fendi s.r.o. Obec Viničné
7. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - s názvom "Oprava prevodovky TG2 na MVE Veľké Blahovo" zmena v článku IV Platobné podmienky
908/2022-BA
0,00 € Strojírny Brno, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
7. Október 2022
Kúpna zmluva
40/2022
324,00 € Ján Sučko Obec Šarišská Poruba