Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Dohoda č, 24/43/060/41 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
225/2024
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Mesto Rožňava
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme č. BB74/2024/0919001-Nzpk
20240204/2024
1 688,10 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Mesto Ružomberok
17. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001241
185,68 € Marianum Ing. Jozef Struhár
17. Apríl 2024
Príkazná zmluva
24/1/11448/1
474,00 € Markušová Jana, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
17. Apríl 2024
Dohoda o finančnej zábezpeke
120/2024
0,00 € Mesto Skalica Anna Mária Pardubská
17. Apríl 2024
Rámcová dohoda o dodávke hlboko zmrazeného mäsa - diviny, baraniny, kačacieho mäsa
UVVaUVTOS-01197/36-BA-2024
22 971,00 € MIK, s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme pozemkov
805866366-2-2024-NZKN
466,00 € Železnice Slovenskej republiky IP Corporate, s.r.o.
17. Apríl 2024
zmluva o predĺžení nájmu na hrobové miesto
174/2024C
70,00 € Suchá Alena Technické služby mesta Nová Baňa
17. Apríl 2024
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení SČK Liptovský Hrádok v roku 2024
19/2024
100,00 € Slovenský červený kríž, ú.s. Lipt. Mikuláš Obec Pribylina
17. Apríl 2024
Kúpno-predajná zmluva č.24/2024 o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
76/2024
2 080,00 € Ivana Antalová rod. Kováčiková Obec Kokava nad Rimavicou
17. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve
1/5190060225
5,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Matiašovce
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva
KZ/20817/2024/HS
1 592,85 € Elena Jedličková MH Invest, s.r.o.
17. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
OcUVB-Z/3/2024
0,00 € Plantex s.r.o. Obec Veľké Blahovo
17. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 341/2324
9013/0220/24
470,00 € Bc. Karolína Mazáčková Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-06131-Z
SPO-V04-06131-Z
19 000,00 € Miroslava Blažková Slovenská agentúra životného prostredia
17. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 1143
6600001575
0,00 € Bartolomej Šváb MH Teplárenský holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o inzercii
Zmluva o inzercii 15 124 0050
254,88 € REGIONPRESS, s.r.o. Gymnázium, 1. mája 8, Malacky
17. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/23/19B/27
92 108,82 € Glass Works, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva hrobového miesta
25/24
0,00 € Ing. Vlasta Viglašová Obec Málaš, Málaš č. 14, 935 67 Málaš
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7/2024
64/2024
24,00 € Mesto Hnúšťa Ľubomír Gašpar