Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
20230285/2023
0,00 € doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. Mesto Ružomberok
26. Máj 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 4360/2021/OPaI-12451 "Jedinečný zážitok v hlbinách bane na Poráči"
128/2023
0,00 € 35541016 Košice Región Turizmus, Košický samosprávny kraj
26. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV - Projekt VVGS: ANATOMICKÝ VIDEOATLAS „DOLNÁ KONČATINA“ AKO VHODNÁ POMÔCKA PRE SAMOŠTÚDIUM
UPJŠ - 185/2023
2 000,00 € Andriana Pavliuk-Karachevtseva, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
14/2023
93 358,25 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Boľkovce
26. Máj 2023
Zmluva o prevzatí peňažného dlhu
90/23
1 840,42 € Fakultná nemocnica Trnava Fakultná nemocnica Trenčín
26. Máj 2023
12 diel F. Štefunka
Zmluva č. 44/2023/GJKTT
0,00 € Turčianska galéria v Martine Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1
26. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu
BYT_087/2023
0,00 € Csiszárová Ĺuboslava Mestská časť Košice - Šaca
26. Máj 2023
Zmluva o nájme nbytu
BYT_086/2023
0,00 € Kaleja Dušan Mestská časť Košice - Šaca
26. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu
BYT_089/2023
0,00 € Žigová Helena Mestská časť Košice - Šaca
26. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu
BYT_093/2023
0,00 € Dávidová Edita Mestská časť Košice - Šaca
26. Máj 2023
Zmluva o účinkovaní
KUL_024/2023
250,00 € Bystrô Mesto Hriňová
26. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
087/2023/MKOS
237,50 € Divadelné centrum Snina MKaOS
26. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20234434_Z
10 299,00 € millhill s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
26. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20234426_Z
1 419,00 € RIZNER s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
26. Máj 2023
Dohoda o spolupráci
132023
5 000,00 € Obec Muráň Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
26. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20234488_Z
4 160,00 € AKRA CLEAN s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
26. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20234497_Z
550,00 € HS technology s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20234501_Z
874,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
26. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20234517_Z
617,00 € TOPLIGHT, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
26. Máj 2023
Darovacia zmluva Nein.fond VODÁRNE
z_26052023_z
10 000,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov