Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Apríl
2021
Dohoda o používaní motorového vozidla SZRB,a.s. na služobné účely č. 3 - 2021
1459
0,00 € Mgr. Bc. Peter Dávid, MBA Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
15.
Apríl
2021
dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo pracoviska § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestn. na rok 2021
Dohoda č.21/15/060/122
7 408,90 € Radoslav Hafič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
15.
Apríl
2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/668
0,00 € PLAYMATIC, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
žpr – 16 – 326 / 2021 – FES
32,35 € SABO Tomáš Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
60829
1 750,00 € Michal Melchiory, Silvia Melchioryová Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Apríl
2021
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
6105520213
10 000,00 € Mgr. Linda Kolesárová Fond na podporu vzdelávania
15.
Apríl
2021
Rámcová dohoda o dodávke špeciálnych deratizačných a dezinsekčných služieb
29/2021
0,00 € Milan Konfráter, Mark 16 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/03/54E/991 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred
21/03/54E/991
0,00 € Ing. Daniela Lamošová - DANJELA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
15.
Apríl
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/22/54E/791 zo dňa 23.03.2021
21/22/54E/791
0,00 € Zita Fašiangová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/03/54E/1012 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pre
21/03/54E/1012
0,00 € Marián Sečkár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods. 3 zákona č. 5/2004
21/15/060/33
3 704,45 € Ing. Tomáš Kišš BOOST Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
15.
Apríl
2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
ZK01/VK/11/05/025
0,00 € KOMENSKY, s. r. o. Reedukačné centrum, Bačkov
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/36/54E/1614 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
D O H O D A číslo: 21/36/54E/1614 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
0,00 € Kristína Štajerová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
Dohoda č. 21/19/060/88
3 704,45 € Anna Ďurkáčová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc" – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/19/54E/1321
0,00 € Michal Trajer - Lahôdkovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
15.
Apríl
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/21/54E/2511
0,00 € Patrik Lonek Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
žpr – 16 – 98 / 2021 – FES
79,85 € HUBINÁK Martin Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-147/2021
KRHZ-KE-VO-147/2021
234,94 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Borša
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
žpr – 16 – 6 / 2021 – FES
45,93 € KABÁT Martin Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/21/54E/2176
0,00 € František Beňuš Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »