Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Júl
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
ZM2027136
8 680,00 € Boris Leško Rozhlas a televízia Slovenska
26.
Júl
2021
ZMLUVA O PODANÍ VÝKONU FYZICKOU OSOBOU A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŹITIE
ZH1063331
500,00 € Čerbová Janka Rozhlas a televízia Slovenska
26.
Júl
2021
ZMLUVA O PODANÍ VÝKONU FYZICKOU OSOBOU A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŹITIE
ZH1063327
500,00 € Kozák Andrej Rozhlas a televízia Slovenska
26.
Júl
2021
ZMLUVA O PODANÍ VÝKONU FYZICKOU OSOBOU A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŹITIE
ZH1063319
500,00 € Macko Marcel Rozhlas a televízia Slovenska
26.
Júl
2021
ZMLUVA O PODANÍ VÝKONU FYZICKOU OSOBOU A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŹITIE
ZH1063308
250,00 € Zaujec Pavol Rozhlas a televízia Slovenska
26.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k zmluve č. 20/OVOSOD/2021 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
20/OVOSOD/2021.
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Compass, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
26.
Júl
2021
ZMLUVA O ODBORNÝCH SLUŽBÁCH
ZML/0049/2021
46 900,00 € Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
26.
Júl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
plrb – 35 – 424 /2021
226,39 € Miloš SEČKÁR Ministerstvo obrany SR
26.
Júl
2021
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
357/2021
0,00 € Dominika Machová Slovenské banské múzeum
26.
Júl
2021
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 449/2021
SNM-MČK-NZ-2021/1442
20,00 € Silvester Šún Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň v Častej
26.
Júl
2021
Zmluva o bežnom účte č. 7000662276
199/2021/UCM
0,00 € Štátna pokladnica Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
26.
Júl
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-223/2020/Slovenská Ľupča/1888/3738
8,74 € Michaela Fodorová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26.
Júl
2021
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 457/2021
SNM-MČK-NZ-2021/1451
28,00 € Gabriela Verešová Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň v Častej
26.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0146/2021/SIEA1056
4 300,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Zdravý Darček s.r.o.
26.
Júl
2021
Dohoda o urovnaní
DOH-2-63/2021-TT
583,02 € Agrárna komora Slovenska Štatistický úrad SR
26.
Júl
2021
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-168/2013/Čadca/1018_dodatok č.1
41,32 € Rudolf Prívara Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26.
Júl
2021
Memorandum o spolupráci
20./2021/UCM
0,00 € Digitálna inteligencia, občianske združenie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
26.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 861 375 015-1-2020-NZNP zo dňa 27.11.2020
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 861 375 015-1-2020-NZNP zo dňa 27.11.2020
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Lenka Tomašovičová DAMIS TATRY
26.
Júl
2021
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 447/2021
SNM-MČK-NZ-2021/1440
20,00 € Vladimír Pyšný Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň v Častej
26.
Júl
2021
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1063042
5 280,00 € Jarembinská Katarína Rozhlas a televízia Slovenska
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »