Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
Zmluva na zber vytriedených odpadov
162023
0,00 € Alica Weisová - TROTUART Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke kompostéra 1007
Zmluva o výpožičke kompostéra 1007
0,00 € Obec Važec Milan Z.
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke kompostéra 604
Zmluva o výpožičke kompostéra 604
0,00 € Obec Važec Kvetoslava L.
30. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín č. 5/2023
2023/23/013
0,00 € Jozef Moňok JOKRIM Stredná odborná škola informačných technológii, Ostrovského 1, Košice
30. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-477/2023
0,00 € Kuncová Zuzana Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
30. Január 2023
Nájomná zmluva na hrobové miesto
1248
15,00 € Obec Polomka Ing. Ivan Sirák
30. Január 2023
Wifi pre teba v obci Štiavnické Bane
Wifi pre teba v obci Štiavnické Bane
15 000,00 € NITRANET, s.r.o. Obec Štiavnické Bane
30. Január 2023
Zmluva - Dodávka chleba a pekárenských výrobkov
01/2023-VO
705,29 € Pekáreň Juraj Oremus spol. s.r.o. SOŠDaS,Jesenského 1, Nové Zámky
30. Január 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2109187
30,00 € Horniaková Viera Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2109194
40,00 € Petrušová Elena Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených, NP "Chyť sa svojej šance"
22/46/054/242
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
30. Január 2023
Zmluva o podnájme bytu
6/2023
0,00 € TECHNOTUR s.r.o. Oksana Novosol
30. Január 2023
Zmluva o nájme
17/2023
541,60 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Luan,o.z. (nájomca)
30. Január 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2109196
80,00 € Brovdi Gabriella Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
5/2023
510,00 € Základná škola s materskou školou ADAM - aktivity detí a mládeže
30. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2432/2022
0,00 € Helena BOHÁTOVÁ Nitriansky samosprávny kraj
30. Január 2023
Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva
ZM1008778
200,00 € Take a Šenc s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. Január 2023
Dohoda o referentsky zverenom motorovom vozidle č. 06330/2023/OESM-003
06330/2023/OESM-003
0,00 € Bedrich Molnár Dopravný úrad
30. Január 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/37/054/40
51 105,60 € Mesto Lipany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Január 2023
Dohoda §54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 4 Zapracovanie)
23/21/054/70
450,00 € SLOBYT, spol. s r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo