Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/33/54E/1570
0,00 € Terézia Konôpková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
15.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/33/54E/1561
0,00 € Miroslav Mitter Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
15.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/42/54E/1474
0,00 € Ing. Karol Babinčák - Business Agency Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
15.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/42/54E/1495
0,00 € Pirohanič Milan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
15.
Október
2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/07/010/18
0,00 € Domov dôchodcov Borský Mikuláš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
15.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/07/54E/1054
0,00 € Patrik Romančík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
15.
Október
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
21/45/054/505
355,62 € Obec Kysta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
15.
Október
2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+
2021-1-SK01-KA122-VET-000016345
24 233,00 € Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
15.
Október
2021
Príloha č. 1/2022-1006 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 344
Príloha č. 1/2022-1006 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 344
14 590,00 € Martinská teplárenská, a.s. SVB Nábrežná 3464
15.
Október
2021
Príloha č. 1/2022-0037 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 265
Príloha č. 1/2022-0037 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 265
8 650,00 € Martinská teplárenská, a.s. Spoločenstvo vlastníkov bytov "Andreja Kmeťa 125"
15.
Október
2021
Kúpna zmluva na predmet zákazky: Nákup LCD projektora a stojan pod projektor k projektu „Budovanie odborných kapacít pre boj proti počítačovej kriminalite“
SE_ZM_VO2-2021-003893-008_2021
1 242,00 € Gratex International, a.s. Ministerstvo vnútra SR
15.
Október
2021
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-X504-ZZ-1
109 276,66 € KRaF, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Október
2021
Príloha č. 1/2022-1506 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 450 344
Príloha č. 1/2022-1506 k Zmluve o dodávke a odber tepla č. 450 344
9 400,00 € Martinská teplárenská, a.s. SVB Nábrežná 3464
15.
Október
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
58372
3 400,00 € Ingrid Korpová r. Laštíková Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
59057
2 720,00 € Jambrich Ján, Jambrich Nikola Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
62561
1 485,00 € Richard Škrobian Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2021
Rámcová zmluva o klinickom skúšaní
Z-422/2021
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Novartis Slovakia s.r.o.
15.
Október
2021
Kúpna zmluva na dodávku cievnych protéz pre cievnu a srdcovú chirurgiu - časť 14
181_2021
38 750,25 € Timed, s.r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
15.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/22/54E/1299
0,00 € Miroslav Paulíny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
15.
Október
2021
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
21/37/059/42
8 001,60 € Soleya s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »