Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000682
126,00 € Marianum Ján Mišovič
30. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000683
170,00 € Marianum Karol Kontšek
30. September 2023
Kúpna zmluva
292/2023
500,00 € Class s.r.o. Mesto Tornaľa
30. September 2023
Príkazná zmluva
23/1/10938/1
776,00 € Šrámek Juraj, doc. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
30. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000745
170,00 € Marianum Ing. Radoslav Siváček, MBA
30. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000681
170,00 € Marianum Michaela Lehmanová
30. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000485
170,00 € Marianum MUDr. Zuzana Popracová, PhD.
30. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000685
210,00 € Marianum Armando Jaroušek
30. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2140000175
63,00 € Marianum František Blanár
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu
Z/349/2023
146,07 € Lackovičová Lenka, Mgr. Mesto Trstená
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu
Z/348/2023
146,07 € Žmijáková Ľubica Mesto Trstená
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu
Z/347/2023
146,07 € Harkabuz Ľubomír Mesto Trstená
30. September 2023
Zmluva o nájme
541/2023
0,00 € Služby a Správa s.r.o. Andrej Kuzma
30. September 2023
Zmluva o nájme
554/2023
0,00 € Služby a Správa s.r.o. Miroslav Valko
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-74623
TvU-2023-ŠD-74623
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Mosorová Ema
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu
11/2023
0,00 € Obec Nemčiňany Helena Soboňová
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77488-2
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Denys Serhiienko
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
72502-2
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Rastislav Rusnák
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
71912-3
212,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Oleksandr Babak
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77155-1
228,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Anton Pavliuk