Centrálny register zmlúv

Obec Spišská Teplica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 3/2023
3/2023
7 000,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Obec Spišská Teplica
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 4/2023
4/2023
10 000,00 € FC Spišská Teplica L.D. Obec Spišská Teplica
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 5/2023
5/2023
800,00 € Pavol Kuzmiak - MAPAK Obec Spišská Teplica
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 6/2023
6/2023
2 000,00 € STK Poprad - Spišská Teplica Obec Spišská Teplica
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/16
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/16
250 592,27 € Obec Spišská Teplica Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2018-02-01vs4 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
tz2018-02-01vs4
162,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Obec Spišská Teplica
21. Február 2023
Dodatok č. PLSK.01.01.00-12-0163/17-03 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku číslo PLSK.01.01.00-12-0163/17-001 zo dňa 15.02.2022 r.
PLSK.01.01.00-12-0163/17-03
0,00 € Gmina Szaflary Obec Spišská Teplica
20. Február 2023
Poistná zmluva - protipovodňový vozík: Kovoflex - KF-T-2
1248121445
29,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Obec Spišská Teplica
20. Február 2023
Poistná zmluva - IVECO - P0368HE
1248122574
460,00 € Komunálna poisťovňa, a. s. Obec Spišská Teplica
15. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1130956
1130956
30,00 € Energie2, a. s. Obec Spišská Teplica
15. Február 2023
Zmluva o dielo
15022023
8 400,00 € restART, s.r.o. Obec Spišská Teplica
13. Február 2023
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č.4419013537, Oprava celkového poistného po dopoistení
09022023
255,37 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Spišská Teplica
10. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k. ú. Poprad a Spišská Teplica, stavba Cyklistický chodník Spišská Teplica - Poprad, LV č. 2348, 479
1123/2022-KE
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Spišská Teplica
3. Február 2023
Dodatok č. 2/2023 k Zmluve č. 5/2021 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
2/2023
5 225,00 € Spišská katolícka charita Obec Spišská Teplica
2. Február 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom zo dňa 20. 09. 2022
02_02_2023
0,00 € Ľubomír Ludvik WINDOORS Obec Spišská Teplica
31. Január 2023
Zmluva o dielo
30_01_2023
48,00 € Pavol Surovec Obec Spišská Teplica
25. Január 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
13/154/23Pv
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Obec Spišská Teplica
24. Január 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
23_01_2023
320,00 € Hudzík & Partners s. r. o. Obec Spišská Teplica
23. Január 2023
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č.4419013537
05012023
255,37 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Spišská Teplica
20. Január 2023
Zmluva o dielo č. 1801/ 2023
1801/2023
485 492,68 € Obecné služby Spišská Teplica, s.r.o., r.s.p. Obec Spišská Teplica